Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Ekonomii Międzynarodowej : Badania Naukowe
Instytut Ekonomii Międzynarodowej
 

 Badania w latach 2010-2015

 
 

Granty NCN (wcześniej KBN MNiSW)

 1. Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego
  Lata 2010–2011
  Typ: własny
  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Czarny
  Wykonawcy z Instytutu MSG: dr Paweł Folfas
 2. Wpływ cen transferowych na kierunki i formy ekspansji korporacji transnarodowych
  Rok: 2011–2012
  Typ: promotorski
  Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Czarny
  Doktorant: dr Paweł Folfas
 3. Wpływ integracji gospodarczej na handel wewnątrzgałęziowy Polski, Czech, Słowacji i Węgier z UE–15 w latach 1995–2010
  Lata: 2011–2013
  Typ: PRELUDIUM
  Kierownik: mgr Patryk Toporowski
 4. Wpływ umowy o strefie wolnego handlu Unia Europejska - Stany Zjednoczone na wielkość, charakterystykę i sposób zorganizowania światowej współpracy gospodarczej. Wnioski dla Polski.
 5. Lata: 2014-2016
  Typ: OPUS
  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Czarny
  Wykonawcy z Instytutu MSG: dr Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, dr Andżelika Kuźnar 
 6. Trzy jubileusze: zjednoczenia Niemiec, utworzenia strefy euro i przekształcenia UE-15 w UE-25 - polska perspektywa
 7. Lata: 2014-2016
  Typ: OPUS
  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Czarny

Badania statutowe i własne

 1. Analiza handlu wewnątrzgałęziowego dwunastu nowych państw członkowskich z UE-15 w latach 1996-2008
  Rok: 2010
  Kierownik: mgr Patryk Toporowski
 2. Badanie przydatności miar zależności handlowej
  Rok: 2010
  Kierownik: dr Honorata Nyga-Łukaszewska
 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w usługach biznesowych w Polsce
  Rok: 2010
  Kierownik: dr Andżelika Kuźnar
  Wykonawcy: dr Eliza Chilimoniuk-Przeździecka
 4. Inwestycje bezpośrednie wewnątrz Unii Europejskiej w latach 1980-2008. Analiza wybranych związków przyczynowo-skutkowych
  Rok: 2010
  Kierownik: Paweł Folfas
 5. Liberalizacja a protekcjonizm - sprzeczności współczesnej gospodarki światowej
  Rok: 2010
  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Czarny
  Wykonawcy z Instytutu MSG: dr Paweł Folfas, dr Andżelika Kuźnar, dr Honorata Nyga-Łukaszewska, mgr Patryk Toporowski
 6. Rola oszczędności w teorii ekonomii na tle doświadczeń polskich
  Rok: 2010
  Kierownik: dr hab. Paweł Kulpaka
 7. Różne metody badawcze międzynarodowej współpracy gospodarczej
  Rok: 2010
  Kierownik: prof. dr hab. Adam Budnikowski
  Wykonawcy z Instytutu MSG: dr Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, dr Maciej Cygler, prof. dr hab. Elżbieta Czarny, dr Paweł Folfas, dr hab. Paweł Kulpaka, dr Andżelika Kuźnar, dr Honorata Nyga-Łukaszewska, dr Michał Szwabe, mgr Patryk Toporowski
 8. Analiza porównawcza różnych form handlu międzynarodowego
  Rok: 2011
  Kierownik: dr hab. Elżbieta Czarny
  Wykonawcy z Instytutu MSG: dr Paweł Folfas, dr Andżelika Kuźnar, dr Honorata Nyga-Łukaszewska
 9. Ceny transferowe i polityka podatkowa. Analiza współzależności z wykorzystaniem teorii gier
  Rok: 2011
  Kierownik: dr Paweł Folfas
 10. Determinanty handlu wewnątrzgałęziowego państw Grupy Wyszehradzkiej i UE-15
  Rok: 2011
  Kierownik: mgr Patryk Toporowski
 11. Empiryczna analiza nowych zjawisk w gospodarce światowej
  Rok: 2011
  Kierownik: prof. dr hab. Adam Budnikowski
  Wykonawcy: dr Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, prof. dr hab. Elżbieta Czarny, dr Paweł Folfas, dr hab. Paweł Kulpaka, dr Honorata Nyga-Łukaszewska, dr Michał Szwabe, mgr Patryk Toporowski, dr Rafał Wielądek
 12. Ilościowa ocena bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski
  Rok: 2011
  Kierownik: dr Honorata Nyga-Łukaszewska
 13. Gospodarka światowa w warunkach kryzysu gospodarczego
  Rok: 2012
  Kierownik: prof. dr hab. Adam Budnikowski
  Wykonawcy z Instytutu MSG: prof. dr hab. Elżbieta Czarny, dr Paweł Folfas, dr hab. Paweł Kulpaka, dr Andżelika Kuźnar, dr Honorata Nyga-Łukaszewska, dr Michał Szwabe
 14. Handel wolny, preferencyjny i sterowany w gospodarce światowej
  Rok: 2012
  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Czarny
  Wykonawcy z Instytutu MSG: dr Paweł Folfas, dr Honorata Nyga-Łukaszewska
 15. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w okresie transformacji
  Rok: 2012
  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Czarny
  Wykonawcy z Instytutu MSG: dr Paweł Folfas, dr Andżelika Kuźnar, dr Mieczysław Szostak
 16. Rola kosztów transakcyjnych w handlu wewnątrzgałęziowym Polski, Czech, Słowacji i Węgier z państwami UE-15
  Rok: 2012
  Kierownik: mgr Patryk Toporowski
 17. Stan, dynamika oraz perspektywy chińskiego eksportu
  Rok: 2012
  Kierownik: mgr Monika Harach
 18. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle i usługach na konkurencyjność gospodarki
  Rok: 2012
  Kierownik: dr Eliza Chilimoniuk-Przeździecka
 19. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rajach podatkowych
  Rok: 2012
  Kierownik: dr Paweł Folfas
 20. Nowe zjawiska w międzynarodowych przepływach gospodarczych. Wnioski dla Polski. 
  Rok: 2013
  Kierownik: prof. dr hab. Adam Budnikowski
  Wykonawcy: dr Maciej Cygler, prof. dr hab. Elżbieta Czarny, dr Paweł Folfas, mgr Monika Harach, dr hab. Paweł Kulpaka, dr Andżelika Kuźnar, dr Honorata Nyga-Łukaszewska, dr Mieczysław Szostak, dr Michał Szwabe, mgr Patryk Toporowski
 21. Ugrupowania integracyjne w handlu światowym
  Rok: 2013
  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Czarny
  Wykonawcy: dr Bożena Leven, prof. dr hab. Jerzy Menkes, dr Michał Szwabe

 22. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski w świetle kryzysu Unii Europejskiej

 23. Rok: 2014

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Budnikowski

  Wykonawcy: dr Eliza Chilimonuk-Przeździecka, prof. dr hab. Elżbieta Czarny, dr Paweł Folfas, dr hab. Paweł Kulpaka, dr Andżelika Kuźnar, dr Mieczysław Szostak, dr MIchał Szwabe

 24. Udział państw rozwiniętych i rozwijających się w procesach integracyjnych

              Rok: 2014

              Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Czarny

              Wykonawcy: dr Paweł Folfas 

      24. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i wzrost gospodarczy - analiza                                        przyczynowości w sensie Grangera

               Rok: 2014

               Kierownik: dr Paweł Folfas 

 
 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.