Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 List of Authors

 
List of Authors 2019
1. Anioł Włodzimierz
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
2. Annusewicz Olgierd
Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
3. Bartoszewicz Artur
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
4. Cesarski Maciej
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
5. Czyżowska Dorota
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
6. Czyżowska Natalia
Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
7. Drozda Łukasz
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
8. Faliński Stanisław
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
9. Gozdowski Piotr
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
10. Grzebyk Mariola 
Instytut Ekonomii i Finansów, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski
11. Horodecka Anna
Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
12. Iwański Rafał
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Pedagogiki Społecznej
13. Jancewicz Barbara
Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
14. Konstańczak Stefan
Uniwersytet Zielonogórski
15. Korporowicz Violetta
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
16. Kwiecień Joanna
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (doktorantka)
17. Makowski Grzegorz
Collegium Civitas
18. Markowski Stefan
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
19. Mikos Maria
Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
20. Nowak Maciej J.
Pracownia Prawa i Gospodarki Nieruchomościami, Katedra Nieruchomości, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
21. Śliwińska Magdalena
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
22. Świetlikowski Łukasz
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
23. Pierścieniak Agata
Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
24. Pytko Patrycja
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego
25. Sroka Jacek
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
26. Zybała Andrzej
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

List of Authors 2018
1. Anioł Włodzimierz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Instytut Polityki Społecznej
2. Byszewski Grzegorz
independent researcher
3. Cisek-Lachowicz Marta
Uniwersytet Wrocławski, Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
4. Dziedziczak-Foltyn Agnieszka
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii
5. Gębski Łukasz
Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Bankowości
6. Głąb Zbigniew
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny
7. Kichewko Karolina
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii
8. Klimczuk Andrzej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne (doktorant)
9. Kocejko Magdalena
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne (doktorantka)
10. Konopka Dorota
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
11. Kopińska Grażyna
ekspert forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego
12. Koviazina Karolina
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne (doktorant)
13. Kurowski Andrzej
Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia
14. Legutko-Kobus Paulina
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
15. Nowak-Far Artur
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Prawa
16. Ruzik-Sierdzińska Anna
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Katedra Ekonomii I
17. Stryjek Joanna
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego
18. Wenclik Małgorzata
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
19. Wróblewska Anna
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii (doktorantka)
20. Zybała Andrzej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Polityki Publicznej

List of Authors 2017
1. Anioł Włodzimierz
prof. dr hab. nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
2. Bakalarczyk Rafał
dr nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
3. Bigoszewski Kazimierz
dr inż. nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
4. Cesarski Maciej
dr hab. nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
5. Giemza Kamil
dr nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
6. Hryniewicka Magdalena
dr nauk ekonomicznych
Akademia Finansów (dawniej Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości), Instytut Finansów
7. Janik Bartosz
doktorant
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji
8. Jeżowski Piotr
dr hab. nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
9. Korolczuk Adam
doktorant
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
10. Kulesa Agnieszka
doktorantka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
11. Kubicki Paweł
dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
12. Kusztykiewicz Aleksandra
doktorantka
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
13. Łukowski Wojciech
dr hab. nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
14. Majchrowicz-Jopek Elżbieta
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
15. Mielko Cezary
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
16. Nowak-Far Artur
prof. dr hab. nauk prawnych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
17. Pytlik Bogusław
dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
18. Sroka Jacek
prof. dr hab. nauk humanistycznych
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Politologii
19. Standerski Dariusz
doktorant
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
20. Stępnicka Nina
dr hab. nauk ekonomicznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział Nauk Społecznych
21. Sztandar-Sztanderska Karolina
dr nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
22. Szulczewski Grzegorz
dr nauk humanistycznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
23. Śmigerska-Belczak Iwona
dr nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
24. Towalski Rafał
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

List of Authors 2016
1. Włodzimierz Anioł
Prof. dr hab. nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Polityki Społecznej
2. Wu Chih-Chung
Doctor in Political Science
Soochow University (Taiwan)
3. Zbigniew Chmielewski
Dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Exacto. Agencja public relations sp. z o.o.
4. Chen Chun-hung
Ph. D., Soochow University (Taiwan)
5. Iryna Degtyarova
Dr w zakresie nauk filologicznych
Fundacja Rektorów Polskich
6. Dominik Gajewski
Dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
7. Jolanta Gładys-Jakobik
Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie socjologii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
8. Zbigniew Grzymała
Dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
9. Chung Han-hui
Ph. D. Soochow University (Taiwan)
10. Shiow-duan Hawang
Professor, Soochow University (Taiwan)
11. Krzysztof Jasiecki
Prof. dr hab. nauk społecznych
Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii
12. Krzysztof Kasianiuk
Dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce
Collegium Civitas
13. Stanisław Kaźmierczyk
Prof. dr hab. nauk prawnych
Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Wydział Nauk Społecznych
14. Karolina Kichewko
Dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce
15. Agnieszka Kłos
Dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta
16. Robert Kmieciak
Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Badań Władzy Lokalnej i Samorządu
17. Krzysztof Kozłowski
Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Studiów Politycznych
18. Izabela Książkiewicz
Dr nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
19. Paweł Kubicki
Dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Gospodarstwa Społecznego
20. Ewa Latoszek
Prof. dr hab. nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta
21. Chiung-chu Lin
Ph. D. Soochow University (Taiwan)
22. Jerzy Łazor
Dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej
23. Grzegorz Makowski
Dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii,
Collegium Civitas
24. Grzegorz Maśloch
Dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
25. Andrzej Misiuk
Dr hab. inż. nauk technicznych w zakresie elektroniki
Instytut Technologii Elektronowej
26. Wojciech Morawski
Prof. dr hab. nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej
27. Karol Olejniczak
Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy
28. Joachim Osiński
Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Administracji Publicznej
29. Piotr Ostaszewski
Prof. dr hab. nauk humanistycznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Studiów Politycznych
30. Bogusław Pytlik
Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Administracji Publicznej
31. Robert Sobiech
Dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii
Collegium Civitas
32. Ryszard Szarfenberg
Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Polityki Społecznej
33. Łukasz Świetlikowski
Dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce
34. Anna Świętochowska
Dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu
35. Chih-Mao Tang
Ph. D. in International Relations
Soochow University (Taiwan)
36. Dominika Wójtowicz
Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Ekonomii
37. Marta Zahorska
Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie socjologii
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii
38. Anna Zorska
Prof. dr hab. nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Studiów Międzynarodowych

List of Authors 2015
1. Rafał Bakalarczyk
doktorant
Uniwersytet Warszawski
2. Andrzej Bień
dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Bankowości
3. Andrzej Bolesta
dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
dyplomata
4. Jacek Czaputowicz
dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Europeistyki
5. Danuta Czekaj
dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
6. Katarzyna Dośpiał-Borysiak
dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Instytut Studiów Politologicznych
7. Agnieszka Dudzińska
dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii
PAN, Instytut Studiów Politycznych
8. Małgorzata Magdalena Dworakowska
dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Skarbowości
9. Anastazja Gajda
dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Prawa
10. Dominik Jan Gajewski
dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Prawa
11. Leszek Graniszewski
dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Nauk Politycznych
12. Tomasz Grzegorz Grosse
dr hab. nauk humanistycznych w zakresie socjologii
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Europeistyki
13. Janusz Hryniewicz
prof. dr hab. nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG
14. Krzysztof Jasiecki
prof. dr hab. nauk społecznych
Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii
15. Paweł Kaczmarczyk
dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki
16. Marcin Kawiński
dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Ubezpieczenia Społecznego
17. Stanisław Kaźmierczyk
prof. dr hab. nauk prawnych
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
18. Karolina Kichewko
doktorantka
Uniwersytet Wrocławski
19. Adam Korolczuk
doktorant
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
20. Violetta Korporowicz
dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Gospodarstwa Społecznego
21. Paweł Kubicki
dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Gospodarstwa Społecznego
22. Urszula Kurczewska
dr hab. nauk społecznych w zakresie socjologii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
23. Giandomenico Majone
profesor polityk publicznych
24. Joanna Modrzejewska-Leśniewska
dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Studiów Politycznych
25. Eliza Nowacka
dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej
Collegium Civitas
26. Jerzy Oniszczuk
prof. dr hab. nauk prawnych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Administracji Publicznej
27. Leokadia Oręziak
prof. nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Katedra Finansów Międzynarodowych
28. Sylwia Pangsy-Kania
dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego
29. Maciej Pańków
doktorant
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
30. Bogusław Pytlik
dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Administracji Publicznej
31. Mieczysław Sprengel
dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Nauk Ekonomicznych
32. Ryszard Szarfenberg
dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Polityki Społecznej
33. Agnieszka Śliwińska-Rumbin
doktorantka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
34. Izabela Zawiślińska
dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Administracji Publicznej
35. Anna Zorska
dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Studiów Międzynarodowych

List of Authors 2014
1. Piotr Błędowski
prof. dr hab. nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Gospodarstwa Społecznego
2. Andrzej Bolesta
dyplomata
dr nauk ekonomicznych
3. Dominika Cichońska
dr nauk medycznych
4. Wiesław Czyżowicz
prof. dr hab. nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw
5. Olga Dzilińska
doktorantka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Stacjonarne Studia Doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym
6. Jarosław Fedorowski
prof. dr hab. nauk medycznych
profesor University of Vermont Health Network
7. Dominik J. Gajewski
dr hab. nauk prawnych
8. Anna Głąb
doktorantka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Stacjonarne Studia Doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym
9. Agnieszka Grzelak
dr nauk prawnych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Prawa Europejskiego
10. Romuald Holly
dr hab. nauk o polityce
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Ubezpieczenia Społecznego
11. Elżbieta Jabłońska
doktorantka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Stacjonarne Studia Doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym
12. Piotr Jachowicz
dr hab. nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej
13. Anna Anetta Janowska
dr nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Studiów Międzynarodowych
14. Krzysztof Jasiecki
prof. dr hab. socjologii
Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii
15. Justyna Kapturkiewicz
doktorantka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Stacjonarne Studia Doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym
16. Andrzej Karpiński
dr hab. nauk ekonomicznych
Polska Akademia Nauk, Instytut Historyczny
17. Agnieszka Kłos
dr nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta
18. Marcin Krawczyk
dr hab. nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych
19. Rita Kubylis
doktorantka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Stacjonarne Studia Doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym
20. Tomasz Kupiec
ekspert w dziedzinie ewaluacji polityk publicznych
21. Artur Kuś
dr hab. nauk prawnych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
22. Dariusz Malinowski
dr nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych
23. Agnieszka Milczarczyk-Woźniak
dr nauk humanistycznych
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
24. Jan Misiuna
dr nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Administracji Publicznej
25. Artur Nowak-Far
prof. dr hab. nauk prawnych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Prawa Europejskiego
26. Jerzy Oniszczuk
prof. dr hab. nauk prawnych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Administracji Publicznej
27. Joachim Osiński
dr hab. nauk o polityce
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
28. Marta Pachocka
dr nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Administracji Publicznej
29. Aleksander Surdej
dr hab. nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Studiów Europejskich
30. Grzegorz Szulczewski
dr hab. filozofii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
31. Tadeusz Szumlicz
prof. dr hab. nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Ubezpieczenia Społecznego
32. Jerzy Woźnicki
prof. dr hab. nauk technicznych
Politechnika Warszawska
33. Małgorzata Zaleska
prof. dr hab. nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Bankowości
34. Izabela Zawiślińska
dr hab. nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Administracji Publicznej
35. Andrzej Zybała
dr hab. nauk o polityce
Collegium Civitas


 
 

 
 
 

 Open Journal Systems