Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Contact

 
Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies
ISSN: 2391-6389
eISSN: 2719-7131​

Adres redakcji:
Redakcja czasopisma "Studia z Polityki Publicznej"
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Wiśniowa 41 p. 68
02-520 Warszawa

Postal Address - Editorial Board:
"Public Policy Studies" Journal Editorial Office
Collegium of Socio-Economics
SGH Warsaw School of Economics
ul. Wiśniowa 41, room 68
02-520 Warsaw, Poland

Wydawca:
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
we współpracy z:
Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
NIP 525-000-84-07

Publisher:
Collegium of Socio-Economics, SGH Warsaw School of Economics
in collaboration with:
SGH Publishing House - SGH Warsaw School of Economics
al. Niepodległości 162
02-554 Warsaw, Poland

Submission Procedure: The authors should submit manuscripts of the papers to "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies" through our Open Journal Systems website (PL + ENG):

www PL:

www ENG:

Facebook:
Principal Contact:
dr Andrzej Klimczuk
Editorial Secretary
Collegium of Socio-Economics


 
 

 
 
 

 Open Journal Systems