Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 List of Reviewers

 
The Editorial Team would like to express its gratitude to all Reviewers who invested their time and used their expertise for the rigorous editorial process of the quarterly "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies":

Journal reviewers in 2020
1. Bakalarczyk Rafał
independent researcher
2. de Petris Andrea
Giustino Fortunato University, Benevento, Italy
3. Dziedziczak-Foltyn Agnieszka
Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
4. Guimaraes Maria
University of Porto, Porto, Portugal
5. Kasianiuk Krzysztof
Collegium Civitas, Instytut Studiów nad Przywództwem
6. Kichewko Karolina
independent researcher
7. Matusz Patrycja
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych
8. McCann Gerard
St Mary's University College, Belfast, North Ireland
9. Prysmakova Palina
School of Public Administration, Florida Atlantic University, United States
10. Santos Silva Rita
University of Porto, Porto, Portugal
11. Szczerba-Zawada Aleksandra
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
12. Valente Eva
Catholic University of Portugal, Porto, Portugal
13. Visvizi Anna
The American College of Greece, Institute of East-Central Europe

Journal reviewers in 2019
1. Bakalarczyk Rafał
independent researcher
2. Cisek-Lachowicz Marta
Uniwersytet Wrocławski
3. de Oliveira Osmany Porto
Professor of International Relations at the Federal University of Sao Paulo, Brazil
4. de Petris Andrea
Giustino Fortunato University, Benevento, Italy
5. Faliński Stanisław 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Collegium Civitas
6. Lytras Miltiadis
The American College of Greece
7. Misztal Wojciech
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
8. Prysmakova Palina
School of Public Administration, Florida Atlantic University, United States
9. Sobiech Robert
Instytut Polityk Publicznych Collegium Civitas
10. Trouille Jean-Marc
School of Management, University of Bradford, United Kingdom
11. Visvizi Anna
The American College of Greece, Institute of East-Central Europe​

Journal reviewers in 2018
1. Bakalarczyk Rafał
independent researcher
2. Kichewko Karolina
independent researcher​
3. Misztal Wojciech
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Socjologii
4. Visvizi Anna
The American College of Greece, Institute of East-Central Europe

Journal reviewers in 2017
1. Anioł Włodzimierz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 
2. Kasianiuk Krzysztof
Collegium Civitas, Instytut Studiów nad Przywództwem
3. Lidak Jan
Wyższa Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych w Kutné Hoře
4. Stelmach Andrzej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych
5. Suwaj Patrycja Joanna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
6. Żołędowski Cezary
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Journal reviewers in 2016
1. Prof. dr hab. Andrzej Czajowski
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii
2. Dr hab. Stanisław Faliński
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
3. Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki
Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii
4. Dr Krzysztof Kasianiuk
Collegium Civitas, Instytut Studiów nad Przywództwem
5. Dr Marcin Sakowicz
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
6. Prof. UAM dr hab. Mieczysław Sprengel
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Nauk Ekonomicznych
7. Dr hab. Nina Stępnicka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
8. Dr hab. Tomasz Stępniewski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych

Journal reviewers in 2015
1. prof. UAM dr hab. Wojciech Nowiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej
2. dr hab. Barbara Rysz-Kowalczyk
Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
3. prof. UAM dr hab. Mieczysław Sprengel
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Nauk Ekonomicznych
4. dr Jacek Strojny
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii
5. prof. UEK dr hab. Aleksander Surdej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich
6. prof. UW dr hab. Ryszard Szarfenberg
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Polityki Społecznej
7. prof. nadzw. dr hab. Jacek Zieliński
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
8. prof. SGH dr hab. Andrzej Zybała
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Administracji Publicznej

Journal reviewers in 2014
1. prof. UW dr hab. Włodzimierz Anioł
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Polityki Społecznej
2. prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Studiów Politycznych
3. prof. dr hab. Piotr Ostaszewski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Studiów Politycznych
4. prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Nauk Politycznych
5. prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Nauk Politycznych
6. prof. UW dr hab. Jacek Wojnicki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Europeistyki


 
 

 
 
 

 Open Journal Systems