Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

  EDYTA CEGIELSKA, PhD

 
Graduated the finance and banking faculty and the doctoral studiues from Warsaw School of Economics. Under the guidance
of prof. dr hab. Jerzy Nowakowski in 2012, she defended her doctoral dissertation titled "Mergers, acquisitions, divestments
and tender offer in Poland". A member of the Polish Association of Finance and Banking.
 
FIELDS OF SCIENTIFIC INTEREST
Sources of startup funding and financing, analyzing and learning mechanisms regarding both the selection of financing sources 
and barriers encountered by startups. Public support for startups, Business Angels, Venture Capital, Crowdfunding,
FinTech.
 
 
LIST OF PUBLICATIONS
 
 • E. Cegielska, A. Kurdyś-Kujawska, D. Zawadzka, (2018). Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu
  startupów w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług nr 3/2018 (132), s.29-39.
 • E. Cegielska, D. Zawadzka, (2017). Źródła finansowania startupów w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska,
  sectio H – Oeconomia, Vol. 51, No 6 (2017). s. 53-61.
 • D. Zawadzka, E. Cegielska, (2017). Finansowe bariery powstania i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce,
  [w:] Miszczuk M., Sosińska-Witt M., (red.) Otoczenie a wartość biznesu, Monografie – Politechnika Lubelska, Lublin 2017,
   s.188-198.
 • E. Cegielska, (2016). Wezwania do sprzedaży akcji a wrogie przejęcia przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wydziału
  Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej nr 20 (1),  Koszalin 2016, s. 9-22.
 • E. Sztych, Rola banku inwestycyjnego na rynku fuzji i przejęć - w transakcji wrogiego przejęcia, Studia i Prace, Kolegium
  Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zeszyt naukowy nr 52, Warszawa 2004, s. 55-61.
 • E. Sztych, Wrogie przejęcia przedsiębiorstw-definicja, klasyfikacja, fazy wrogiego przejęcia oraz metody obrony, Studia i Prace,
   Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zeszyt naukowy nr 44, Warszawa 2004, s.160-170.
 • E. Sztych, Dezinwestycje jako niedoceniona forma restrukturyzacji przedsiębiorstw, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania
  i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zeszyt naukowy nr 36, Warszawa 2004. s. 50-60.