Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Navigate Up
Sign In
 

 Marcin Gospodarowicz, PhD, Associate Professor

 

Graduate of European University Viadrina in Frankfurt/O (1999 Business Administration), PhD in Economics
(2007 University of MarcinGospodarowicz.jpgVienna), Habilitation in Finance (2016 Poznań University of Economics).  Completed doctoral studies in finance at the Center for Central European Financial Markets - CCEFM of the University of Economics in Vienna and the University of Vienna. Associate professor at Social-Economic Faculty of Warsaw School of Economics – SGH. Visiting scholar at the School of Economics Finance Victoria University of Wellington (New Zealand) and Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow).Research topics
Prudential regulations and institutional environment of the banking sector
Market discipline in banking
IT systems in banking
Financial institutions in local development
Selected publications 

  • M. Gospodarowicz: System Bank Web 2.0 – bankowość społecznościowa (Bank Web 2.0 system - social banking), pp. 58-80 in: A. Gospodarowicz (eds.) Bankowość elektroniczna - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2018
  • M. Gospodarowicz:  System gwarantowania depozytów z uwzględnieniem indywidualnego ryzyka banku i ryzyka systemowego (Deposit insurance system taking into consideration individual bank risk and systemic risk), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2015, p. 294, ISBN 978-83-7378-966-1
  • M. Gospodarowicz: Skorygowana o ryzyko opłata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku (Risk-adjusted deposit insurance premiums and bank's systemic risk), Zarządzanie i Finanse, ISSN: 2084-5189, Vol. 11, Nr 2 part 1, 2013 pp. 160-171
  • M. Gospodarowicz: Selected Aspects of Indirect Market Discipline in Banking Supervision, Publishing House Saint-Petersburg State University of Economics and Finance, St-Petersburg 2008, p.204, ISBN  978-5-7310-2390-2
  • M. Gospodarowicz, Skorygowana o ryzyko składka na ubezpieczenie depozytów – przegląd modeli teoretycznych (Risk-adjusted premium for deposit insurance - a review of theoretical models), Bezpieczny Bank, ISSN 1429-2939, nr 2(37) pp. 19-46, 2008

List of publications