Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 MICHAŁ JASIŃSKI- PUBLICATIONS

 
  • ​​Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie. Studia i Prace WNEIZ US, nr 49/2/2017, s. 317-333​.
  • Izolacja jako czynnik kształtujący popyt i podaż turystyczną na rynku międzynarodowym, w: Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej. Dziedzic E. (red. nauk.). Warszawa, SGH 2011, s. 281-305.
  • Teoria zależności od ścieżki a małe gospodarki wyspiarskie. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej nr 28. Warszawa, SGH 2010, s. 52-72.
  • Tourism and Small Island Developing States: path dependence, lock-in and history, w: Geography and Tourism: European Experience. (pr. zb.). Lviv, Ivan Franko National University 2009, s. 289-298.
  • Zrównoważony rozwój w monokulturowych gospodarkach turystycznych, w: Zrównoważony rozwój turystyki. Wodejko S. (red. nauk.). Warszawa, SGH 2008, s. 209-226.
  • Turystyka a małe gospodarki wyspiarskie. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej nr 23. Warszawa, SGH 2008, s. 195-218.