Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
Areas of study :

Areas of study – Global Economic Interdependence Unit | Warsaw School of Economics

 

 Courses - 2016/2017

 

prof. dr hab. Marzenna A. Weresa

Research areas
 • Innovation systems and innovation policy
 • Role of foreign investments and technologies in the development of Polish economy 
 • Innovation and competitiveness of the economy and international economic cooperation: Germany, US, Poland, new EU member states
Courses offered
 • 121471-1032 Dimensions of Competitiveness
 • 223231-0622 Economics and Management of Innovations
 • 223230-0622 Ekonomia innowacji i zarządzanie innowacjami
 • 110610-0622 Ekonomia międzynarodowa 
 • 121490-0622 Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej
 • 237481-0622 Microeconomics of Competitiveness [licensed by HBS; (CEMS), IB]
 • 237480-0622 Mikroekonomia konkurencyjności (wykład licencjonowany przez Harvard Business School)
 • 121491-0622 Multinational Firms in the World Economy 
 • 232461-0622 National Innovation Systems in the World Economy 
 • 232460-0622 Systemy innowacyjne w gospodarce światowej 
 • 222271-0622 Transnational Corporations
 • 316240-0148 Zarządzanie innowacjami - koncepcje teoretyczne i kierunki badań
Master and Bachelor seminars 
 • 192671   LIC ST 
 • 292671   MGR ST 
Area​s
 • Innovation systems in contemporary world economy 
 • National, regional, and firm innovations and competitiveness
 • Transnational corporations and their role in th eeconomy 
 • FDI and trade
 

  dr hab. Mariusz-Jan Radło

  Research areas
  • Offshoring, outsourcing and production fragmentation
  • Mergers and acquisitions
  • FDI - inward and outward
  • Foreign market entry strategies 
  • Industrial policy and industrial competitiveness
  Courses offered
  • 238231-0699 Business Process Outsourcing and Offshoring
  • 232651-0699 Mergers and Acquisitions of Enterprises 
  • 131211-0699 Risk Management in Integrated Management Systems
  Master and Bachelor seminars 
  • 195981   LIC ST LIC S-N LIC POP 
  • 295981   MGR ST MGR S-N MGR POP 
  Areas
  • Offshoring, outsourcing and production fragmentation
  • Mergers and acquisitions
  • FDI - inward and outward
  • Foreign market entry strategies 
  • Industrial policy and industrial competitiveness

  dr Krzysztof Falkowski

  Research areas
  • International economic competitiveness 
  • Institutions and their impact on economic development and competitiveness 
  • Development economics
  • Economic transformation in Central and Eastern Europe 
  • Post Soviet countries and their role in world economy
  Courses offered
  • 222120-0132 Ekonomia rozwoju
  • 234600-0132 Geografia ekonomiczna obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw
  • 223320-0132 Globalne ubóstwo, niedorozwój i rozwój
  • 120890-0132 Gospodarka światowa 
  • 120860-0132 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki 
  • 131630-0132 Transformacja systemowa w Europie Środkowej i Wschodniej 
  Master and Bachelor seminars 
  • 196741   LIC ST LIC S-N LIC POP 
  • 296741   MGR ST MGR S-N MGR POP 
  Areas
  • Międzynarodowa konkurencyjność i innowacyjność gospodarek.
  • Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności i rozwoju.
  • Ekonomia rozwoju. 
  • Miejsce i rola Rosji we współczesnej gospodarce światowej.
  • Stosunki UE/Polski z Rosją, Białorusią i Ukrainą.
  • Integracja oraz dezintegracja na obszarze WNP. 
  • Bezpieczeństwo energetyczne w Europie Środkowej i Wsch.