Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
Publications :

Publications – Global Economic Interdependence Unit | Warsaw School of Economics

 

 PUBLICATIONS

 

​​Professor Marzenna Anna Weresa

  Books/Monographs
 • M.A. Weresa, Policies Supporting Regional Innovation in Poland in 2014–2020: The European and National Perspective, w: A. Ambroziak (red.) (2014), New Cohesion Policy of the European Union in Poland, Springer, pp. 77-89.
 • M.A. Weresa, (2014), Concept of National Innovation System and International Competitiveness - 
 • A Theoretical Approach, in: M.A. Weresa (ed.), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness, How Are They Connected and Why do They Matter?, Springer, Cham Heidelberg New York Dordrecht London, pp. 81-104.
 • M.A. Weresa, M.S. Lewandowska, (2014), Innovation System Restructuring in Poland in the Context of EU Membership in: M.A. Weresa (ed.),  (2014), Poland: Competitiveness Report 2014. A Decade in the European Union, WERI, Warsaw School of Economics, Warsaw.
 • M.A. Weresa (2014), “Silnyje i slabyje storony nacjonalnyh innovacjonnyh system stran-chlenov ES”, in: Polsha i Rossija: integracja – vazniejshij trend sovremennogo i ekonomicheskogo razwitia, Rosyjska Akademia Nauk, Moscow, pp.. 247-267 (in Russian)
 • M.A. Weresa (2013), Regional Innovation Systems and Innovation Policy: Polish Regions Compared with Other Regions in the EU, in: M.A. Weresa (ed.), Poland: Competitiveness Report 2013. National and Regional Dimensions, WERI, Warsaw School of Economics, Warsaw, pp. 278-298. 
 • M.A. Weresa (2012), Does the Model of the National Innovation System Determine the Competitiveness of Economies?,  “Zeszyty Naukowe” No. 246 , Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, pp. 129-139.
 • M.A. Weresa (2012), Internationalization of innovation system in Poland compared to other EU member states, in:  M.A. Weresa, K.Poznańska (eds) (2012), Processes of knowledge creation and transfer of scientific and technological achievements into business, Warsaw School of Economics, Warsaw 2012, pp. 169-215 (in Polish)
 • M.A. Weresa  (2012), Changing innovativeness of different industries in the times of the global crisis, in:  M.A. Weresa, K. Poznańska (eds) (2012), Processes of knowledge creation and transfer of scientific and technological achievements into business, Warsaw School of Economics, Warsaw 2012, pp. 307-324 (in Polish)
 • M.A. Weresa, (2010), Intellectual Property rights and competitiveness: evidence from Poland,, International Journal of Foresight and Innovation Policy, Vol. 6, No. 4, pp.233–247
Chapters in books ​& articles
 • M.A. Weresa, Policies Supporting Regional Innovation in Poland in 2014–2020: The European and National Perspective, w: A. Ambroziak (red.) (2014), New Cohesion Policy of the European Union in Poland, Springer, pp. 77-89.
 • M.A. Weresa, (2014), Concept of National Innovation System and International Competitiveness - 
 • A Theoretical Approach, in: M.A. Weresa (ed.), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness, How Are They Connected and Why do They Matter?, Springer, Cham Heidelberg New York Dordrecht London, pp. 81-104.
 • M.A. Weresa, M.S. Lewandowska, (2014), Innovation System Restructuring in Poland in the Context of EU Membership in: M.A. Weresa (ed.),  (2014), Poland: Competitiveness Report 2014. A Decade in the European Union, WERI, Warsaw School of Economics, Warsaw.
 • M.A. Weresa (2014), “Silnyje i slabyje storony nacjonalnyh innovacjonnyh system stran-chlenov ES”, in: Polsha i Rossija: integracja – vazniejshij trend sovremennogo i ekonomicheskogo razwitia, Rosyjska Akademia Nauk, Moscow, pp.. 247-267 (in Russian)
 • M.A. Weresa (2013), Regional Innovation Systems and Innovation Policy: Polish Regions Compared with Other Regions in the EU, in: M.A. Weresa (ed.), Poland: Competitiveness Report 2013. National and Regional Dimensions, WERI, Warsaw School of Economics, Warsaw, pp. 278-298. 
 • M.A. Weresa (2012), Does the Model of the National Innovation System Determine the Competitiveness of Economies?,  “Zeszyty Naukowe” No. 246 , Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, pp. 129-139.
 • M.A. Weresa (2012), Internationalization of innovation system in Poland compared to other EU member states, in:  M.A. Weresa, K.Poznańska (eds) (2012), Processes of knowledge creation and transfer of scientific and technological achievements into business, Warsaw School of Economics, Warsaw 2012, pp. 169-215 (in Polish)
 • M.A. Weresa  (2012), Changing innovativeness of different industries in the times of the global crisis, in:  M.A. Weresa, K. Poznańska (eds) (2012), Processes of knowledge creation and transfer of scientific and technological achievements into business, Warsaw School of Economics, Warsaw 2012, pp. 307-324 (in Polish)
 • M.A. Weresa, (2010), Intellectual Property rights and competitiveness: evidence from Poland,, International Journal of Foresight and Innovation Policy, Vol. 6, No. 4, pp.233–247

dr hab. Mariusz-Jan Radło​​​

Books/monographs
 • Radło M-J. (2016) Offshoring, Outsourcing and Production Fragmentation. Linking Macroeconomic and Micro-Business Perspectives, Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York.
 • Ciesielska D., Radło M-J., Frąszczak M., Spałek P. (2016) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. Implikacje dla teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Radło M-J. (2013) Offshoring i outsourcing. Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Radło M-J. i Ciesielska D.A. (2013) Polska w pułapce średniego dochodu? Perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Chapters in monographs
 • Radło M-J. (2016) Przewagi konkurencyjne Polski w handlu zagranicznym oraz bilans płatniczy w latach 2010–2015, w: Weresa M.A. (2016) Polska. Raport o Konkurencyjności 2016. Znaczenie Polityki Gospodarczej i Czynników Instytucjonalnych, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 79-96.
 • Radło M-J. (2016) Poland’s Competitive Advantages in Foreign Trade and the Country’s Balance of Payments in 2010–2015, in: Weresa M.A. (2016) Poland. Competitiveness Report 2016. The Role of Economic Policy and Institutions, Warsaw School of Economics, Warsaw, s. 73-90.
 • Radło M-J. (2015) Wpływ globalnego kryzysu na konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego oraz bilans płatniczy Polski w latach 2007–2014, Weresa M.A. (2015) Polska. Raport o Konkurencyjności 2015. Innowacje a Pozycja Konkurencyjna Polskiej Gospodarki w Latach 2007-2014, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 93-112.
 • Radło M-J. (2015) The Impact of the Global Crisis on the Competitiveness of Poland's Foreign Trade and Balance of Payments in 2007-2014, Weresa M.A. (2015) Poland. Competitiveness Report 2015. Innovation and Poland’s Performance in 2007-2014, Warsaw School of Economics, Warsaw, s. 85-106
 • Radło M-J., Ciesielska D.A. (2014) "Polska w pułapce średniego dochodu?", w:  Gorynia M., Rudolf S. red. (2014) Polska w Unii Europejskiej i Globalnej Gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 94-128. - 4
 • Radło M-J. (2014) International Competitiveness of Countries with Performing Innovation Systems. Case Study: Poland, in: Weresa M.A. ed. (2014) Capital and Trade Competitiveness. How Are They Connected and Why Do They Matter?, Springer, Heidelberg, New York, p. 319-340.
 • Ciesielska D.A., Radło M-J. (2014) "Budowanie wartości przedsiębiorstwa w procesach fuzji i przejęć", w: Korpus J. (2014) Fuzje i Przejęcia. Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa, s. 118-130.
 • Radło M-J. (2014) Polska w Europejskich łańcuchach wartości, w: Weresa M.A. (2014) Polska. Raport o konkurencyjności 2014, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 245-267. 
 • Radło M-J. (2014) Poland in European Value Chains, in: Weresa M.A. (2014) Poland. Competitiveness Report 2014, Warsaw School of Economics, Warsaw, s. 231-250.
 • Radło M-J. (2013) Międzynarodowa konkurencyjność państw o doganiających systemach innowacji. Studium przypadku: Polska, W: Weresa M.A. (2013) Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
​Articles
 • Radło M-J., Ciesielska D.A. (2015) Internationalization and Firm Performance of Companies Listed at the Warsaw Stock Exchange, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 11/790, p. 92-102.
 • Ciesielska D.A., Radło M-J. (2014) "Determinanty wejścia w Pułapkę średniego dochodu: Perspektywa Polski", Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Vol. 2/2013, Nr 31, s. 5-13.
 • Kowalewski O., Radło M-J. (2014) "Determinants of Foreign Direct Investment and Entry Modes of Polish Multinational Enterprises: A New Perspective on Internationalization", Communist and Post-Communist Studies, Vol. 47, Nr 304, s. 365-374. – 15, IF 0.345
 • Kowalewski O., Radło M-J. (2013) „Motywy inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw”, Acta Universitatis Nicolai Copernici: Ekonomia, XLIV nr 2 (2013) 177–192.
 • Radło M-J. and Sass M. (2012) „Outward foreign direct investments and emerging multinationals from Central and Eastern Europe. Case of Visegrad Countries”, Eastern European Economics, Volume 50, Number 2, s. 5-21.
 • Radło M-J. (2012) „Emerging Multinationals and Outward FDI Development: Case of Poland”, Eastern European Economics, vol. 50, no. 2, s. 65-90.
 • Radło M-J. (2012) „Sytuacja i polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury Baracka Obamy”, Polski Przegląd Dyplomatyczny, 3 (65), s. 109-134​.

dr Krzysztof Falkowski

dr Tomasz Napiórkowski