Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Prof Elżbieta Duliniec

 


Director of the Institute of International Management and Marketing


Books

•Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa,  2004, 2009
•Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, red. naukowa i współautorstwo, SGH, Warszawa 2007
•Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, ed. J. Mazur, Difin, Warszawa 2002
•Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, WN PWN, Warszawa, 1994, 1999

 

Papers

•Ujęcia teoretyczne wczesnej i szybkiej internacjonalizacji przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa”, No 1-2, 2013
•Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione – uwarunkowania i rozwój, „Gospodarka Narodowa”, No 5-6, 2011
•Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne, „Gospodarka Międzynarodowa”, No 1-2, 2011
•Od marketingu eksportowego do marketingu wirtualnego i neomarketingu, with. A. Sznajder, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, SGH, No 27, 2010
•Marketing międzynarodowy na tle zmian w otoczeniu kulturowym [in:] Współczesny marketing, ed. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008
•Międzynarodowe trendy kulturowe a marketing międzynarodowy [in:] Handel i finanse w warunkach globalizacji, ed. J. Schroeder and B. Stępień, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2007
•Marketing międzynarodowy a marketing międzykulturowy, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, SGH, No 19, 2006
•Zróżnicowanie kulturowe UE z perspektywy Polski – aspekty marketingowe [w:] Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, ed. J. W. Wiktor, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005