Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Associate Professor Tomasz Sikora, PhD ​

 
Contact:
e-mail: tsikora (w domenie sgh.waw.pl), Tomasz.Sikora@sgh.waw.pl 
address: Warsaw School of Economics
Madalinskiego str. 6/8, room 10, 02-513 Warsaw
(building M, ground floor)
phone: 22 564 86 84

Published book:
“Zachowanie nabywców produktów luksusowych” (Luxury products buyers’ behaviour), Warszawa 2012, 2013;  introduction, chapter 3 and chapters 5.1 – 5.3 have been translated and are available at: www.luxury-research.info

Published articles:
 • Entrepreneurial orientation elements in the Polish international new ventures, (co-authors: I. Kowalik and L. Danik; Baltic Journal of Management, vol.12, issue 2, 2017;
 • Competitiveness of Polish International New Ventures from Managerial Perspective (co-author: E. Baranowska - Prokop), chapter in the monograph Factors Affecting Firm Competitiveness and Performance in the Modern Business World, red.: A. Vlachvei, O. Notta, K. Karantininis, N. Tsounis, 2016, published by IGI Global, Hershey, Pennsylvania, p. 83-107;
 • Postrzeganie innowacyjności oraz jej związku z sukcesem firmy przez kadrę menedżerską polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych (co-author: E. Baranowska - Prokop), Marketing i Rynek, nr 8/2016, p. 25-31;
 • Wybrane aspekty strategii konkurowania polskich firm wcześnie umiędzynarodowionych w ocenie menedżerskiej (co-author: E. Baranowska - Prokop), Studia i Prace Wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 44, z.2, 2016, p. 19-33;
 • Competitive strategy versus sector-specific determinants in success perception of Polish Born Globals (co-author: E. Baranowska - Prokop), Journal of International Studies, Vol. 8, No 1, 2015, s. 9-21;
 •  Relationship Between Competitive Strategies and the Success Perception of Polish Born Globals (co-author: E. Baranowska - Prokop), International Journal of Management and Economics (Zeszyty Naukowe KGŚ), No. 43, July–September 2014, p. 94–113;
 • Strategie konkurowania polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych (co-author: E. Baranowska - Prokop), Marketing i Rynek, nr 7/2014 (edycja CD).
 • Postępowanie konsumentów dóbr luksusowych  w Polsce – analiza eksploracyjna, Marketing i Rynek, nr 9/2010, s. 13-20;
 • Postawy i zachowania wobec luksusu w Polsce,     Marketing i Rynek, nr 6/2010, p. 2-9;
 • Rynek dóbr luksusowych na świecie,     Marketing i Rynek, nr 5/2010, p. 2-8;
 • Rynek żywności specjalnej (co-author: I. Kowalik),  Marketing i Rynek, nr 11/2008, p. 28-33;
 • Czy żywność specjalna może poprawić wizerunek Polski za granicą? (co-author: I. Kowalik), Marketing i Rynek, nr 12/2008, p. 27-32;
 • Marketing produktów regionalnych cz. I (co-author: I. Kowalik), Marketing i Rynek nr 9/2007, p. 15-22;
 • Marketing produktów regionalnych cz. II (co-author: I. Kowalik), Marketing i Rynek, nr 10 2007, p. 15-19;
 • Znaczenie efektu kraju pochodzenia dla komunikacji w biznesie międzynarodowym, Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, nr 23/2008, p. 173-194;
 • Metoda Conjoint analysis w badaniach nad wpływem kraju pochodzenia na decyzje konsumentów, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, seria Ekonomia, nr 7, Warszawa 2003, s. 249 – 262;
 • Pojęcie luksusu – definicje i cechy charakterystyczne,Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH, nr 12, 2002, p. 136-156.

Conference papers:
 • Conspicuous consumption in the consumer behavior research – where is the social status and actual behaviors?, w: Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, Conference Proceedings, 4th EMAC CEE Regional Conference, Graduate School of Management, St. Petersburg University, Petersburg, 2013;
 • Luxury purchases in Poland: an explanation through personal  and interpersonal motivations, w: Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, Conference Proceedings, 3rd EMAC CEE Regional Conference, ed. B. Marčić, G. Ognjanov, Faculty of Economics, University of Belgrade, Belgrad, 2012, s. 196-202;
 • Factors influencing luxury goods purchases in Poland, w: Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, Conference Proceedings, 2nd EMAC Regional Conference, red. C. Munteanu, A. I. Cuza University of Iasi, Jassy, 2011, s. 219-225;
 • Rola marketingu w zarządzaniu instytucjami kultury co-author: T. M. Dudzik), w: Ekspansja czy regres marketingu?, pod redakcją zespołową, PWE, Warszawa, 2006, s. 507-516;
 • Badanie postaw młodzieży akademickiej wobec luksusu (co-author: I. Nowak), w: Zachowania konsumenckie młodzieży, red. A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa, 2006, s. 53-62;
 • Zasadność tworzenia europejskich znaków towarowych (typu „made in EU”) w świetle opinii konsumentów (co-author: I. Kowalik)    w: Szanse i wyzwania współczesnego marketingu, red. W. Deluga, J. Chotkowski, PTE, Koszalin 2006, s. 15-25;
 • Postępowanie konsumentów zagranicznych w Polsce: implikacje dla działań marketingowych firm polskich na rynkach zagranicznych (co-author: I. Kowalik), w: Euromarketing strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, red.: J.W. Wiktor, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005, s. 443-451.

Chapters in manuals:
 • Rozdział: Zarys marketingu marek luksusowych, w: Zarządzanie silną marką, red. M. K. Witek – Hajduk, Wolters Kluwer Polska, Sp. z o. o., Warszawa 2011, rozdział 9, s. 311-343;
 • Efekt kraju pochodzenia w marketingu międzynarodowym, w: Marketing międzynarodowy: uwarunkowania, instrumenty, tendencje, red. E. Duliniec, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, rozdz. V, s. 97-119;
 • Narodowa tożsamość marki jako czynnik wpływający na zachowanie konsumentów w Polsce, w: Instrumenty kształtowania wizerunku marki, red. A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa 2005, s. 71 – 87.

Articles published during doctoral studies:
 • Article concerning rumours and strategies how to fight against them: "Jedna Pani powiedziala, czyli pogloski a marketing", published in Polish in two parts in the revue MANAGER, n° 8th (November) 1996 and n° 10th (January) 1997
 • Article – interview concerning luxury brand management with the C.E.O. of Cartier, Mr Alain-Dominique Perrin,  MANAGER, "About art of being unique" n° 13th (April) 1997