Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 PUBLICATIONS

 

Mobilne technologie w marketingu  
Andrzej Sznajder
Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2014 

 

 
International Sports Marketing. Principles and Perspectives
Ed. G.Nufer , A. Buehler,
Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2014

 

 
Orientacja rynkowa w polskim samorządzie terytorialnym
Izabela Kowalik
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

 

  


 

 

 

 

 

 Marketing sportu
Andrzej Sznajder
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

 

  


Alianse - okladka.jpg

 

 

 

 

 

 

 


Alianse marketingowe
Ed. Andrzej Sznajder
Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2012

  

 

Marketing im Sport. Grundlagen, Trends und internationale Perspektiven des modernen Sportmarketing
Ed. G.Nufer, A.Buehler  
Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2011


 


 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie silną marką
Marzanna K. Witek-Hajduk 
Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2011

 

 

TRANS'11: Wspólna Europa – Międzynarodowa konkurencyjność łańcuchów dostaw. Relacje z otoczeniem jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa. „Zeszyty Naukowe” Kolegium Gospodarki Światowej nr 31 pt.: Funkcjonowanie łańcuchów dostaw: aspekty logistyczne, przykłady branżowe oraz „Zeszyty Naukowe” Kolegium Gospodarki Światowej nr 32  pt.: Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci
Halina Brdulak, Elżbieta Duliniec, Tomasz Gołębiowski (Eds.) 
SGH Warszawa 2011

  
 

 str int.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do UE
Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

  


Słownik finansowo-giełdowy: angielsko-polski, polsko-angielski
Finance and Stock Exchange Dictionary: English-Polish, Polish-English
Joanna Archutowska, Joanna Wróblewska 
Poltext, Warszawa 2010

 


Funkcja monitoringu w organizacji wirtualnej
Joanna Żukowska
AE w Katowicach, Katowice 2009

                 


Problemy transakcji offsetowych
Monografie i Opracowania 567
Ewa Baranowska-Prokop
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009

 


Kobiecy styl zarządzania
Ewa Lisowska 
One Press, Gliwice 2009


 


Marketing międzynarodowy, wydanie II
Elżbieta Duliniec 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008


 


Orientacja na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa
Wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce 
Jolanta Mazur, Małgorzata Rószkiewicz, Marianna Strzyżewska 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008


 


Modele biznesu polskich przedsiębiorstw
Tomasz Gołębiowski, Teresa M. Dudzik, Małgorzata Lewandowska, Marzanna Witek-Hajduk
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008


 


English for Finance. Finanzsprache Deutsch. Podręczny słownik finansowy
angielsko-niemiecko-polski
niemiecko-angielsko-polski
polsko-niemiecko-angielski
Joanna Archutowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008


 

Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje
Ed. Elżbieta Duliniec 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007


 


Marketing sportu
Andrzej Sznajder
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007


 


Ekspansja czy regres marketingu?
Eds. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006


 


Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami
TRANS '05.Wspólna Europa
Eds. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005


 


Zarys teorii przedsiębiorstwa opartej na władzy
Monografie i Opracowania
Jacek Miroński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004
 
Marketing na rynku instytucjonalnym
Ed. Tomasz Gołębiowski
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003


 


Zarządzanie marketingiem usług
Jolanta Mazur; Difin, Warszawa 2002


Marketing wirtualny
Andrzej Sznajder; Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002


Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty
Wojciech Budzyński; Poltext, Warszawa 2002


Zarządzanie marką
Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk; Difin, Warszawa 2001 


Władza i polityka w przedsiębiorstwie
Jacek Miroński; Difin, Warszawa 2000