Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 LEOKADIA ORĘZIAK, PROF. DR HAB.

 
Full professor at the Department of International Finance,
Head of the Department
 
1. Areas of scientific research
 
 • Pension system, 
 • European Union finance, 
 • European monetary integration, 
 • International trade and finance, 
 • International financial markets, 
 • Public finances and 
 • The tax system

2. Participation in scientific conferences
 
 • Liberalization of international trade in the interests of large corporations, a paper on the conference "Transatlantic Partnership in Trade and Investment", organized on April 21, 2015 by the Polish Economic Society and Le Monde Diplomatique - Polish edition at the headquarters of PTE in Warsaw, ul. Nowy Świat 49
 • Reversal of Pension Privatization in Poland, presentation on the conference organized on August 21, 2014 in Santiago de Chile by the Presidential Advisory Commission on Pension Reform (Comision Assessor Presidencial sobre el Sistema de Pensiones) appointed on April 29, 2014 by President of Chile Michelle Bachelet
 • OFE or neoliberal coup for the right to a retirement - paper on the conference "Social Democracy in the face of neoliberalism", organized by the Polish Economic Society and Le Monde Diplomatique - Polish edition "9 June 2014 at the headquarters of PTE, ul. Nowy Świat 49.
 • What about this OFE? - 11th Podlaskie Forum of Economists, Polish Economic Society, Branch in Bialystok and the Faculty of Economics and Management at the University of Bialystok - 7/04/2014
 • OFE effect of the 1999 reform - address at the seminar "OFE and KRUS in the light of the division of income and capital", organized on January 9, 2014 in the Palace of Culture and Science by the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences
 
3. Selected publications

 • Rynek ubezpieczeniowy Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
 • Polityka pieniężna krajów Unii Europejskiej w perspektywie Unii Gospodarczej i Walutowej. "Bank i Kredyt", nr 6/1998.
 • Liberalizacja przez Polskę przepływu kapitałów w obrocie z zagranicą a sytuacja w bilansie płatniczym. "Zeszyty Naukowe ​Kolegium Gospodarki Światowej", nr 4/1998.
 • Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania ustanowienia i funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, "Bank i Kredyt" nr 12/1998.
 • Euro - nowy pieniądz. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1998.(wyd. II 2003 r.)
 • Globalizacja rynków finansowych, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 2/2003
 • Kierunki zmian w funkcjonowaniu rynku finansowego Unii Europejskiej, Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 7/2003
 • Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 (wyd. II 2009)
 • Doświadczenia krajów strefy euro w zwalczaniu deficytów budżetowych, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 8/2004
 • Perspektywa Finansowa 2007-2013- kierunki ewolucji systemu finansowego Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 7/2004
 • Budgetary Policy, Poland. International Economic Report, 2004/2005, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2005, s.37-45.
 • Dolar i euro jako waluty międzynarodowe, "Bank i Kredyt" (Narodowy Bank Polski) nr 3/2005
 • Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu i jej potencjalne konsekwencje, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski0nr 7/ 2005
 • Die Polnische Wirtschaft auf dem Weg zur Eurozone, w: Das Neue Polen in Europa. Politik,Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, pod red. Franz Merli, Gerhard Wagner, Wyd. Studien Verlag,Insbruck, Wien, Bozen 2006, s. 341- 354
 • Bank centralny Japonii, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 10/2006
 • System Rezerwy Federalnej jako bank centralny Stanów Zjednoczonych, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 9/2006
 • Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 8/2006
 • Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu i jej potencjalne konsekwencje „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 7/2005
 • Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Wyd. WSHiP- Elipsa, Warszawa 2007
 • Zlikwidować OFE, "Polityka" nr 5, 2010
 • Restrukturyzacja długu jako potencjalny skutek zadłużenia niektórych krajów strefy euro, "Sprawy Międzynarodowe", kwiecień-czerwiec nr 2/2011
 • Ryzyko rozpadu strefy euro. Rola Europejskiego Banku Centralnego w łagodzeniu kryzysu zadłużenia publicznego, "Sprawy Międzynarodowe" nr 2/2012
 • OFE w Polsce - produkt ekspansji globalnych instytucji finansowych, "Polityka Społeczna" nr 11-12/2012
 • Otwarte Fundusze Emerytalne - refleksje na marginesie polskiego wydania książki Mitchella Orensteina Prywatyzacja emerytur, "Ekonomista" nr 6/2012
 • Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia, red. L. Oręziak, D. Rosati, Uczelnia Łazarskiego, 2013
 • Open pension funds in Poland: the effect of the pension privatization process, "International Journal of Management and Economics" nr 38/2013
 • The Unbearable Burden of Debt, "Aspen Review Central Europe" nr 2, 2013
 • OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa,  Warszawa, 2014​
 4. Cooperation with domestic and foreign units

 • Polish Economic Society
 • Institute of Labor and Social Policy
 • Member of the Presidential Commission for the Reintegration of the Pension System (Comision Assessor Presidencial sobre el Sistema de Pensiones) appointed on April 29, 2014 by President of Chile Michelle Bachelet​

 
 
 

 HEAD OF THE DEPARTMENT