Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Research during 2015-2020

 
​​Research financed by Collegium of World Economy
 
1. Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne - stan po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej
Year: 2020
Chair: dr hab. P. Folfas, prof. SGH

2. Globalizacja - czy nowy etap?
Year: 2019
Chair: prof. dr hab. A. Budnikowski

3. Nowe tendencje międzynarodowej współpracy gospodarczej w okresie pokryzysowej stagnacji ekonomicznej
Year: 2018
Chair: prof. dr hab. A. Budnikowski

4. Ekonomia międzynarodowa wobec wyzwań globalnych
Year: 2017
Chair: prof. dr hab. A. Budnikowski

5. Wybrane tendencje gospodarki światowej i ich skutki dla Polski
Year: 2016
Chair: prof. dr hab. A. Budnikowski

6. Koncepcja global governance a doskonalenie wybranych mechanizmów międzynarodowej współpracy gospodarczej
Year: 2015
Chair: prof. dr hab. A. BudnikowskiResearch financed by the National Centre of Science

1. Finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę - Działalność wydawnicza
Years: 2019-2020 (in progress)
Type: MNiSW
Chair:  prof. dr hab. Adam Szyszka

2. Wpływ czynników behawioralnych na decyzje finansowe w przedsiębiorstwach oraz ich związek z danymi na poziomie makroekonomicznym
Years: 2017-2020 (in progress)
Type: OPUS
Chair:  prof. dr hab. Adam Szyszka

3. Zmiany konkurencyjności a intensywność współpracy gospodarczej z zagranicą nowych państw członkowskich UE w latach 2000-2014
Years: 2016-2019 (w trakcie realizacji)
Type: OPUS
Chair:  prof. dr hab. Elżbieta Czarny

4. Decyzje finansowe w spółkach giełdowych na nieefektywnym rynku kapitałowym
Years: 2014-2017
Type: OPUS
Chair:  prof. dr hab. Adam Szyszka

5. Trzy jubileusze: zjednoczenia Niemiec, utworzenia strefy euro i przekształcenia UE-15 w UE-25 - polska perspektywa
Years: 2014-2017
Type: OPUS
Chair: prof. dr hab. Elżbieta Czarny

6. Wpływ umowy o strefie wolnego handlu Unia Europejska - Stany Zjednoczone na wielkość, charakterystykę i sposób zorganizowania światowej współpracy gospodarczej. Wnioski dla Polski.
Years: 2014-2016
Type: OPUS
Chair: prof. dr hab. Elżbieta Czarny
 
 
Inter-collegial research

1. Współpraca UE z azjatyckimi uczestnikami "Demokratycznego Diamentu Bezpieczeństwa" odpowiedzią na wyzwania dla handlu i bezpieczeństwa
Year: 2020
Chair: dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH

2. Rola cyfryzacji i nowoczesnych technologii w podnoszeniu innowacyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Year: 2019
Chair: dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH

3. Modele współpracy uczelni z absolwentami
Year: 2017
Chair: dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH

 
 
 

 Events