Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Associate Professor Eliza Przeździecka, PhD

 
Przezdziecka_Eliza-225x300.jpg
Associate Professor Eliza Przeździecka, PhDResearch topics:
 • Foreign direct investments
 • Global value chains
 • Internationalization of firms

Academic courses:
 • 110611-0963 - International Economics
 • 120181-0963 - International Finance
 • 222101-0963 - Advanced International Economics
 • 130141-0963 - World Economy

Seminars:
 • Foreign direct investments in selected country/sector/industry
 • Tariffs and other trade policy instruments - impact on selected economies
 • Internationalization of the firm - case study
 • Fragmentation of the value chain – offshoring
 • Global value chains in the world economy
 
Books:

Articles:

Chapters in books/ scientific monographs:
 • ​E. Chilimoniuk-Przeździecka, 2016, Perspektywy zmian bezpośrednich inwestycji zagranicznych między krajami UE a Stanami Zjednoczonymi po zawarciu Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), [W:] “Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw”, S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), Wyd. CeDeWu, Warszawa, s. 63-84.
 • E. Chilimoniuk-Przeździecka, 2016, Międzynarodowe łańcuchy dostaw między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi: perspektywa TTIP, [W:] „Partnerstwo Transatlantyckie: wnioski dla Polski”, red. E. Czarny, M. Słok-Wódkowska (red.), Wyd. PWE, Warszawa, s. 101-115.
 • S. Massini, K. Caspin-Wagner, E. Chilimoniuk-Przeździecka, Emerging trends in global sourcing of innovation, [in:] A. Lewin, M. Kenney, & J. Murmann (eds.), “China's Innovation Challenge: Overcoming the Middle-Income Trap”, Cambridge: Cambridge University Press, 2016. doi:10.1017/CBO9781316422267.012, p. 267-297.
 • Lewin AY; Kenney M; Murmann JP, (eds.), 2016, 中国创新的挑战:跨越中等收入陷阱, (Chinese Version of 'China's Innovation Challenge: Overcoming the Middle Income Trap'), Peking University Press, Beijing.
 • E. Chilimoniuk-Przeździecka, 2014, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na eksport usług biznesowych z Polski, [w:] „Nowe procesy w gospodarce światowej: wnioski dla Polski”, A. Budnikowski, A. Kuźnar (red.), Wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 381-394.
 • A. Kuźnar, E. Chilimoniuk-Przeździecka, 2013, Stosunki handlowe Polski z Kanadą w kontekście umowy o strefie wolnego handlu UE-Kanada, [w:] „Trendy rozwojowe w gospodarce światowej”, M. Bartosik-Purgot, J. Schroeder, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 165-176.
 • E. Chilimoniuk-Przeździecka, 2012, Umiędzynarodowienie produkcji w czasie kryzysu gospodarczego: offshoring w Chinach i Indiach, [w:] „Azja w gospodarce światowej: inwestycje, produkcja, handel”, K. Rybiński (red.), Wyd. Uczelni Vistula, Warszawa, s. 31-46. 
 • E. Chilimoniuk-Przeździecka, 2012, Kryzysy gospodarcze w Rumunii w latach 1989-1992 i 1997-1999, [w:] „Kryzysy końca XX wieku: wybrane przypadki”, K. Piech (red.), Wyd. Instytutu Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. 680-696.
 • E. Chilimoniuk, 2007, Główne tendencje zmian współczesnej polityki handlowej: stopień integracji przez handel, [w:] „Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej”, K. Żukrowska (red.), Wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 15-50.
 • E. Chilimoniuk, 2005, Why is Free Trade Impossible? Theoretical Approach to the Trade Policy in International Oligopoly, [w:] “Bridging the Divide: The Role of Technology and Trade”, A. Ahmed (red.), “Globalization, Technology and Sustainable Development Series”, Wyd. World Association for Sustainable Development, vol. 1, [S.I.], s.129-139. 
 • E. Chilimoniuk, 2004, Research and development subsidies as an instrument of strategic trade policy, [w:] “Integration in the globalizing world economy”, A. Budnikowski, M. Cygler, E. Czarny (red.), Wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 57-67.

Articles published in conference materials:

ORCID: 000-0002-0877-142X