Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
Publications :

Publications – Institute of International Economics | Warsaw School of Economics

 

 Major publications

 
Tytuł: Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne : stan po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej

Autorzy: Adam Budnikowski, Elzbieta Czarny, Paweł Folfas, Andżelika Kuźnar, Bożena Leven, Eliza Przeździecka

Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Rok wydania: 2022


Mikroekonomia.jpg

Tytuł: Mikroekonomia. Zbiór studiów przypadków i zadań​

 Autorzy: Elżbieta Czarny, Paweł Folfas

 Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 Rok wydania: 2022

ekonomia medzynarodowa.png

Tytuł: Ekonomia międzynarodowa​

 Autor: Adam Budnikowski

 Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

 Rok wydania: 2021​​
Tytuł: Competitiveness of a Catching-Up Economy in the Era of Globalisation: Evidence from the New EU Member States​

 Autorzy: Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, Edward Molendowski, Małgorzata Żmuda

 Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 Rok wydania: 2021​​Wprowadzenie do metodyki studiowania.png​​

 Authors: Andżelika Kuźnar, Rafał Towalski

 Publisher: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 Year: 2021

Mikroekonomia.png


 Title: Mikroekonomia

 Authors: Elżbieta Czarny, Paweł Folfas

 Publisher: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 Year: 2021
Born Global Entrepreneurs.png

Title: Born Global Entrepreneurs.Determinants of Rapid Internationalization.

Author: Elena Pawęta

Publisher: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Year: 2020​


Title: Bezpieczeństwo energetyczne

Author: Honorata Nyga-Łukaszewska

Publisher: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Year: 2019

Title: Offshoring we współczesnej gospodarce światowej

Author: Eliza Chilimoniuk-Przeździecka

Publisher: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Year: 2018


Title: Ekonomia międzynarodowa

Author: Adam Budnikowski

Publisher: PWE

Year: 2017
Title: European Union. Three Anniversaries. Polish Perspective

Author: red: Elżbieta Czarny, Paweł Folfas

Publisher: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Year: 2017Title: The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation​

Author: red: Elżbieta Czarny, Andżelika Kuźnar, Jerzy Menkes

Publisher: Peter Lang

Year: 2017


Title: Handel międzynarodowy w zadaniach

Author: Paweł Folfas

Publisher: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Year: 2017


Title: Akumulacja rezerw dewizowych we współczesnej gospodarce światowej

Author: Dominik Skopiec

Publisher: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Year: 2017Title: Międzynarodowy handel produktami wiedzy

Author: Andżelika Kuźnar

Publisher: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Year: 2017
Title: Value Creation in the Service Economy

Author: Andżelika Kuźnar

Publisher: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Year: 2016Title: Handel międzynarodowy mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną - analiza porównawcza

Author: Paweł Folfas

Publisher: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Year: 2016
Title: Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski

Author: red. Elżbieta Czarny, Magdalena Słok-Wódkowska

Publisher: PWE

Year: 2016
Title: Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej

Author: Elżbieta Czarny

Publisher: PWE

Year: 2013Title: Polityka kursu walutowego Chin jako czynnik globalnej równowagi płatniczej

Author: Dominik Skopiec

Publisher: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Year: 2013Title: Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu

Author: Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska

Publisher: PWE

Year: 2013Title: Polska w handlu światowym

Author: Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska

Publisher: PWE

Year: 2009
Title: Usługi w handlu międzynarodowym

Author: Andżelika Kuźnar

Publisher: Marszałek

Year: 2007
Title: Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych: planowanie i realizacja

Author: red: Michał Szwabe,

Publisher: Wolters Kluwer Polska SA

Year: 2007Title: Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Author: Adam Budnikowski

Publisher: PWE

Year: 2006Title: Mikroekonomia​

Author: Elżbieta Czarny

Publisher: PWE

Year: 2006​