Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Professor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Ph.D.

 
Didactic offer:
Bachelor studies
 • 110451-0233 – European Integration
 • 110450-0233 – Integracja europejska
 • 121151-0233 – European Union Internal Market
 • 121370-0233 – Polityki Unii Europejskiej I
 • 132800-0233 – Polityka finansowa UE
Master studies
 • 222881-0233 – European Union Internal Market
 • 233950-0233 – Światowa Organizacja Handlu a Unia Europejska
Bachelor, Master and Doctoral Seminars:
 • Polska w UE (realizacja polityk UE w Polsce)
 • Kierunki rozwoju integracji w ramach UE
 • Integracja Polski z gospodarką światową
 • Członkostwo Polski w WTO a członkostwo w UE
 • Wspólne polityki UE (finansowa, handlowa, rolna, spójności)
 • Finansowanie UE
 • Stosunki UE z państwami trzecimi
 • Unia Europejska
Publications:
2021
 • Ambroziak Ł., Kawecka-Wyrzykowska E. (2021), Brexit: wybrane implikacje ekonomiczne dla Polski, Gospodarka Narodowa, Vol.: 4, DOI:10.33119/GN/143261​
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2021), Znaczenie udziału Polski w Jednolitym Rynku Europejskim: rynek towarów, w: Gdzie naprawdę są konfitury? Najważniejsze gospodarcze korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej,  red. W. Orłowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, DOI: 10.31338/uw.9788323553489 Dostępna pod adresem: https://www.wuw.pl/product-pol-15519-Gdzie-naprawde-sa-konfitury-Najwazniejsze-gospodarcze-korzysci-czlonkostwa-Polski-w-Unii-Europejskiej-EBOOK.html​                  
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Changes in the system of own resources of the EU budget after 2021: implications for Poland [in] .A. Ambroziak (ed.) Poland in the European Union. Report 2021, SGH Publishing House, Warsaw (ISBN: 978-83-8030-468-0),  pp. 73 95.  
 • Kawecka-Wyrzykowska E., The EU funds for addressing the consequences of the COVID-19 pandemic: Implications for Poland [in] J. Menkes, M. Suska (eds.) The Economic and Legal Impact of COVID-19. The case of Poland, Routlege (ISBN: 9780367700645), pp.66-84, DOI: 10.4324/9781003144434-6
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Znaczenie udziału Polski w Jednolitym Rynku Europejskim: rynek towarów [w] W. Orłowski (red.) Gdzie naprawdę są konfitury? Najważniejsze gospodarcze korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej,  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego  
2020
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2020), A new industrial policy in the EU: in search for a new paradigm of public intervention, [In] New Challenges for the European Union’s Industrial Policy: climate change, servitisation, digitalisation, ed. By A.A. Ambroziak, SGH Publishing House, pp. 11-36.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2020), Assessment of the European Commission’s proposals for financing the EU budget in 2021–20217, „International Journal of Management and Economics”, 56(3). 
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2020), Importance and motives of preferential trade agreements in the EU’s external trade, „Economics and Business Review”, Vol. 6 (20), No. 3.
2019
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2019), Competitiveness of Poland’s exports to China: Comparison with other Visegrad countries, [In] Opportunities and Challenges. Sustainability of China-EU Relations in a Changing World, ed. by Jian SHI, Guenter Heiduk, China Social Sciences Press, pp. 210-233. 
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2019),  EU’s Multiannual Financial Framework post-2020: Brexit Implications, with a Focus on Poland, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",  nr 2(21). 
2018
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2018), Implications of Brexit for Financing of the EU Budget with Particular Stress on the Effects on Poland, Unia Europejska.pl, nr 1 (248).
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2018), Implikacje brexitu dla budżetu UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski, „Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej”,  nr 37.
2017
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Ambroziak Ł, Molendowski E., Polan W. (2017), Intra-Industry Trade of the New EU Member States. Theory and Empirical Evidence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2017), Coordination of EU Member States’ Economic Policies and the Industrial Development Environment, [In] The New Industrial Policy of the European Union, Springer, ed. by A.A. Ambroziak,  pp. 241-266.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2017),  Is Intra-Industry Trade Specialization a Precondition to Business Cycle Synchronization When Joining the Euro Area? The Case of Poland, “International Journal of Management and Economics”, Volume 53, Issue 4, ss. 50–60.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2017), Realizacja semestrów europejskich w Polsce: efekty dla koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 49, T. 2. pt. „Gospodarka regionalna i międzynarodowa”, s. 117-126.
 
 


 

 contact

 
 

 data bases