Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Ph.D.

 
Didactic offer:
Master studies
 • 236069-5860 - Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning) 
 • 236500-5860 - Integracja gospodarcza krajów obszaru poradzieckiego
 • 235170-0006 - Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe)
Bachelor, Master and Doctoral Seminars:
 • Unia Europejska;
 • Integracja gospodarcza krajów obszaru poradzieckiego
 • Stosunki Polski z krajami obszaru poradzieckiego
 • Stosunki Unii Europejskiej z krajami obszaru poradzieckiego
 • Światowa Organizacja Handlu
 • Polityka handlowa Unii Europejskiej
 • Stosunki Unii Europejskiej z krajami Bałkanów Zachodnich
Publications:

2021

 • Błaszczuk-Zawiła M. (2021), Poland and the European Green Deal amidst the Pandemic, in: The Economic and Legal Impact of Covid-19 : The Case of Poland, ed. J. Menkes, M. Suska, Routledge, London, pp. 113-130.
 • Błaszczuk-Zawiła M., Skąpska E. (2021), Transgraniczność jako cecha usług nowofalowych. Przykład pogranicza polsko-białoruskiego, „Gospodarka Narodowa”, nr 2(306), s. 121-143.​
2020
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2020), Handel Unii Europejskiej towarami prośrodowiskowymi, w: Wyzwania gospodarki globalnej, red. J. Bednarz, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Sopot, s. 181-201.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2020), Effects of the European Green Deal on external relations of the European Union, w: ‘New Challenges for the European Union’s Industrial Policy: Climate change, Servitisation, Digitalisation’, ed. Adam A. Ambroziak, SGH Publishing House, Warsaw, p. 37-56.
 • Ambroziak Ł., Błaszczuk-Zawiła M. (2020), Polska w globalnych łańcuchach wartości w okresie członkostwa w Unii Europejskiej, w: Polska w Unii Europejskiej - od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa. Monografia jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej, red. nauk. A.A. Ambroziak, A.D. Szypulewska-Porczyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 35-65.
2019
 • Ambroziak Ł., Błaszczuk-Zawiła M, Gniadek J. (2019), Bałkany Zachodnie – nowe szlaki dla polskich inwestycji, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, grudzień.
 • Błaszczuk-Zawiła M, Chojna J., Duchnowska E., Gniadek J., Kępka H. (2019), Polski lobbing w Unii Europejskiej, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, lipiec.
 • Błaszczuk-Zawiła M, Chojna J., Duchnowska E., Gniadek J., Kępka H. (2019), Liderzy rewolucji technologicznej w polskim eksporcie, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, kwiecień.
 
2017
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2017), Stan i perspektywy rozwoju polsko-ukraińskiego handlu usługami, „Unia Europejska.pl”, nr 5.
 • 2016
 • Ambroziak Ł., Błaszczuk-Zawiła M. (2016), Czy unijne preferencje handlowe mają znaczenie? Przypadek polsko-ukraińskiej wymiany handlowej w latach 2010-2015, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 47(2).
 • Błaszczuk-Zawiła M., Pogłębiający się regres w obrotach handlowych Unii Europejskiej z Rosją, „Unia Europejska.pl”, nr 3.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2016), Spory unijno-rosyjskie na forum Światowej Organizacji Handlu, „Unia Europejska.pl”, nr 3.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2016), Recesja gospodarcza w Rosji i innych krajach Europy Wschodniej oraz jej wpływ na handel z Unią Europejską w latach 2015-2016, w: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015-2016”, red. nauk. J. Kotyński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 81-114.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2016), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, „Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2014-2017”, red. nauk. K. Marczewski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 85-96.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2016), Międzynarodowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 2014-2015, w: „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015”, red. nauk. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 144-174.
2015
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2015), Próby zliberalizowania międzynarodowego handlu towarami ekologicznymi, „Unia Europejska.pl”, nr 6.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2015), Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z krajami ASEAN – Wietnam, „Unia Europejska.pl”, nr 5.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2015), Postępy w realizacji strategii „Europa 2020", „Unia Europejska.pl”, nr 1.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2015), Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza w latach 2008-2014, „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2014-2015”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 68-100.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2015), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, „Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2013-2016”, red. nauk. K. Marczewski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 98-109.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2015), Międzynarodowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2013 roku, w: „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014”, red. nauk. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 139-169.
2014
 • Błaszczuk-Zawiła M., Kaliszuk E. (2014), Wspólna polityka handlowa w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej - wyzwania, strategie i realizacja, w: Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, red. E. Kaliszuk, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 120-148.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2014), Polsko-rosyjska wymiana handlowa w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Unia Europejska.pl”, nr 3.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2014), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, „Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2012-2015”, red. nauk. K. Marczewski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 100-109.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2014), Międzynarodowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w: „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2011-2013”, red. nauk. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 155-181.
2013
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2013), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, w: „Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2011-2014”, red. nauk. K. Marczewski, IBRKK, Warszawa, s. 95-103.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2013), Międzynarodowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w: „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2010-2012”, red. nauk. J. Chojna, IBRKK, Warszawa, s. 202-228.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2013), Rozwój baz danych (rozdział 2), Przepływy towarów w handlu wyrobami branży elektronicznej i motoryzacyjnej w Polsce (rozdział 6), Wybrane schematy tablic przepływów międzygałęziowych (załącznik 1), Studia przypadków (załącznik 2), w: „Mierzenie wartości dodanej w handlu zagranicznym. Nowe koncepcje, metody i wyzwania”, red. E. Kaliszuk, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2013), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne państw UE w 2012 roku, „Unia Europejska.pl”, nr 5.
2012
 • Błaszczuk-Zawiła M., Kaliszuk E., Wancio A. (2012), Polish multinationals go beyond Europe, Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Vale Columbia Center on Sustainable International Investment, Warsaw, New York.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2012), Przystąpienie Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji Handlu – warunki i skutki dla Unii Europejskiej i Polski, w: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2011-2012. Raport roczny”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 65-79.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2012), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, w: „Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2010-2013”, red. nauk. K. Marczewski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 91-99.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2012), Zmiana pozycji Rosji w przepływach kapitałowych w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w pierwszej dekadzie XXI wieku, w: Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Implikacje dla Polski, red. K. Falkowski, J. Olszyński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 231-259.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2012), Skutki przystąpienia Rosji do WTO dla stosunków UE-Rosja, „Unia Europejska.pl”, nr 4.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2012), Czy europejska inicjatywa obywatelska ożywi debatę publiczną w UE?, „Unia Europejska.pl”, nr 3.
 • Ambroziak Ł., Błaszczuk-Zawiła M. (2012), Porozumienie rolne Unia Europejska-Maroko. Potencjalne skutki dla Polski i UE, „Unia Europejska.pl”, nr 2.
2011
 • Ambroziak Ł., Bąkowska K., Błaszczuk-Zawiła M., Kaliszuk E., Piotrowski J., Wancio A. (2011), The EU-Taiwan FTA – What Does It Mean for Poland, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Błaszczuk-Zawiła M., Kaliszuk E. (2011), Podsumowanie polskiego przewodnictwa w Radzie UE - wybrane zagadnienia, „Wspólnoty Europejskie”, nr 6.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2011), Warunki realizacji programu polskiego przewodnictwa w Radzie UE, „Wspólnoty Europejskie”, nr 5.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2011), Członkostwo Chorwacji w Unii Europejskiej – oddalająca się perspektywa, „Wspólnoty Europejskie”, nr 2.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2011), Międzynarodowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w: „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009-2011”, red. nauk. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 163-187.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2011), Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej – spodziewane i realne możliwości kształtowania polityki unijnej, w: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2010-2011. Raport roczny”, red. nauk. J. Kotyński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 91-109.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2011), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, w: „Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2009-2012”, red. nauk. K. Marczewski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 93-102.
 • Ambroziak Ł., Błaszczuk-Zawiła M. (2011), Zmiany w handlu oraz współpracy inwestycyjnej Polski z państwami bałtyckimi i Europy Wschodniej w świetle recesji globalnej 2008-2009, w: „Kryzys gospodarczy 2008-2009 w Europie Wschodniej i państwach bałtyckich”, red. nauk. K. Falkowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 97-168.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2011), Wielkość produkcji pojazdów mechanicznych (podrozdział 2.2); Zmiana struktury produkcji pojazdów mechanicznych (podrozdział 2.3); Produkcja pojazdów mechanicznych (podrozdział 3.1; współautor), w: „Zmiany konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego Czech, Polski, Słowacji i Węgier w latach 2000-2009”, „Studia i materiały, nr 91, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
2010
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2010), Federacja Rosyjska po kryzysie – intensyfikacja działań na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego, w: „Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 54-88.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2010), Wpływ kryzysu światowego na gospodarkę Rosji i jej stosunki ekonomiczne z zagranicą, w: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2009-2010”, red. nauk. J. Kotyński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 48-71.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2010), Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej - przygotowania i priorytety, „Wspólnoty Europejskie", nr 4.
 • Błaszczuk-Zawiła M., Kaliszuk E., Wancio A. (2010), Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą Płd.: potencjalne skutki dla Polski, „Wspólnoty Europejskie”, nr 3.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2010), Nowy etap w stosunkach Unii Europejskiej z Serbią, „Wspólnoty Europejskie", nr 2.
 • Ambroziak Ł., Błaszczuk-Zawiła M. (2010), Stosunki handlowe i inwestycyjne Polski z państwami bałtyckimi - pięć lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej i w warunkach kryzysu gospodarczego 2008-2009, w: “Państwa bałtyckie i Europy Wschodniej. Reakcja na światowy kryzys gospodarczy i regionalny kryzys gazowy”, red. nauk. K. Falkowski, E. Teichmann, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 99-146.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2010), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, w: „Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2008-2011”, red. nauk. K. Marczewski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 86-95.
2008
 • Błaszczuk M., Kaliszuk E., (2008), Poland's Accession to the EU and its Effects on Trade with Russia and Ukraine, „Discussion Papers”, No 93, Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Warsaw.
 • Błaszczuk M., Kamiński W., Michalski R. (2008), Poland's Transborder Cooperation with Eastern Neighbours, „Discussion Papers”, No 92, Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Warsaw.
 • Błaszczuk M. (2008), Miejsce Unii Europejskiej w światowym napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, „Wspólnoty Europejskie", nr 1.
 • Błaszczuk M. (2008), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, Ukraina, w: „Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2006-2009”, red. nauk. K. Marczewski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Błaszczuk M. (2008), Skutki członkostwa Ukrainy w WTO dla Polski, w: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2009-2010”, red. nauk. J. Kotyński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Błaszczuk M. (2008), Międzynarodowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w: „Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny”, red. nauk. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Ambroziak Ł., Błaszczuk M. (2008), Wpływ polityki handlowej UE na wymianę towarową Polski i państw nadbałtyckich. Analiza porównawcza trzy lata po rozszerzeniu, w: „Bałtyckie i wschodnie pogranicze Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia”, red. nauk. E. Teichmann, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 2007
 • Błaszczuk M., Kaliszuk E. (2007), Wspólna polityka handlowa UE - czy wspólna wobec Rosji?, w: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2006-2007. Raport roczny", red. nauk. J. Kotyński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Błaszczuk M. (2007), Międzynarodowe przepływy inwestycji bezpośrednich, w: „Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny”, red. nauk. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Błaszczuk M. (2007), Polityka handlowa państw regionu Morza Bałtyckiego a międzynarodowa konkurencyjność ich gospodarek, w: „Region Morza Bałtyckiego i Białoruś. Czynniki konkurencyjności”, red. nauk. E. Teichmann, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 101-116.
 • Błaszczuk M. (2007), Stosunki Unii Europejskiej z Białorusią – rola Polski, w: „Rola Polski w polityce Unii Europejskiej wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej”, red. nauk. R. Ciborowski, J. Grabowiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 157-168.

2006

 • Błaszczuk M. (2006), Stosunki Unii Europejskiej z sąsiadami – Białoruś, „Wspólnoty Europejskie", nr 4.
 • Błaszczuk M. (2006), Wschodni wymiar europejskiej polityki sąsiedztwa – stan obecny i perspektywy, „Wspólnoty Europejskie", nr 11.
 • Błaszczuk M. (2006), Perspektywa członkostwa Bałkanów Zachodnich w Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie", nr 12.
 • Błaszczuk M. (2006), Międzynarodowe przepływy inwestycji bezpośrednich, w: „Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny”, red. nauk. B. Durka, J. Chojna, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Błaszczuk M. (2006), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, w: „Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2004-2007”, red. nauk. K. Marczewski, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Błaszczuk M. (2006), Wymiana towarowa i przepływ kapitału w relacjach wschodnich regionów granicznych Polski z zagranicą, w: „Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki konkurencyjności”, red. nauk. E. Teichmann, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 61-76.
 • Błaszczuk M. (2006), Polsko-rosyjska wymiana handlowa – doświadczenia pierwszego roku członkostwa Polski w UE, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 2(30), s. 89-101.
2005
 • Błaszczuk M. (2005), Stosunki Unii Europejskiej z przyszłymi sąsiadami – Mołdowa, „Wspólnoty Europejskie", nr 2.
 • Błaszczuk M. (2005), Porozumienie UE-Rosja w sprawie członkostwa Rosji w WTO – ważny krok w kierunku liberalizacji handlu światowego, „Wspólnoty Europejskie", nr 9.
 • Błaszczuk M. (2005), Stosunki Unii Europejskiej z krajami Południowego Kaukazu, „Wspólnoty Europejskie", nr 10.
 • Błaszczuk M., Kopeć U. (2005), Sytuacja gospodarcza nowych państw członkowskich UE oraz Rosji i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej i ich stosunki z Polską, w: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004-2005. Raport roczny", red. nauk. J. Kotyński, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Błaszczuk M., Kopeć U. (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowych krajach członkowskich UE i europejskich krajach WNP, w: „Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny”, red. nauk. B. Durka, J. Chojna, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Błaszczuk M. (2005), Pozacelne ograniczenia w polskim eksporcie do Rosji po akcesji do UE, w: „Polska w Unii Europejskiej. Doświadczenia pierwszego roku członkostwa”, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, s. 225-228.
 • Błaszczuk M., Kopeć U. (2005), Regional economic co-operation of the CIS states and Central and Eastern Europe, in: ‘New Europe. Report on Transformation”, ed. D. Rosati, The Eastern Institute, Warsaw, p. 264-283.
 • Błaszczuk M. (2005), Wykorzystanie programu TACIS w polityce sąsiedztwa rozszerzonej Unii Europejskiej, w: Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi. Pierwsze doświadczenia współpracy”, red. nauk. E. Teichmann, M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 35-47.
2004
 • Błaszczuk M. (2004), Negocjacje Bułgarii i Rumunii o członkostwo w Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie”, nr 2.
 • Błaszczuk M. (2004), Europejskie kraje WNP a unijna polityka sąsiedztwa, „Wspólnoty Europejskie”, nr 8.
 • Błaszczuk M., Władyniak A. (2004), Reformy rynków pracy nowych krajów członkowskich UE a cele strategii lizbońskiej, w: „Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2003-2004. Raport roczny”, red. nauk. J. Kotyński, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.  
 • Błaszczuk M., Kopeć U. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w: „Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny”, red. nauk. B. Durka, J. Chojna, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.
 • Błaszczuk M., Kopeć U. (2004), Regional economic co-operation of the CIS states and Central and Eastern Europe, in: ‘New Europe. Report on Transformation”, ed. D. Rosati, The Eastern Institute, Warsaw, p. 224-238.
 • Błaszczuk M. (2004), Miejsce Białorusi w unijnej koncepcji nowego sąsiedztwa – polski punkt widzenia, w: „Szersza Europa i nowa polityka sąsiedzka Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia stosunków Polski i państw nadbałtyckich z Rosją i Białorusią”, red. nauk. E. Teichmann, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 161-177.
2003
 • Błaszczuk M. (2003), Polityka gospodarcza Wspólnoty Europejskiej wobec Chorwacji, „Wspólnoty Europejskie”, nr 3.
 • Błaszczuk M. (2003), Unijne wsparcie dla krajów WNP w ramach programu TACIS w latach 2000-2003, „Wspólnoty Europejskie”, nr 12.
 
 


 

 contact

 
 

 Data bases