Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 michał schwabe Ph.D.

 
Didactic offer:

    231460-1237 - Międzynarodowe przepływy pracowników
    231461- 1237 - International labor migration
    231600-1237 - Instytucjonalne aspekty transformacji cyfrowej gospodarki światowej
    231601-1237 - Institutional approach to digital transformation of world economy
    132761-1237 - Foreign (Market) Expansion Project
    130141-1237 - World Economy
    130461-1237 - Digital transformation of world economy


Publications:

2021

 •     Schwabe M. and Weziak - Bialowolska D. (2021). Migrant networks, information flows and the place of residence: The case of Polish immigrants in the UK. International Migration, 00, 1 -  16 https://doi.org/10.1111/imig.12924 (forthcoming)  
 •     Schwabe M. (2021). GDP Growth and Unsaturated Demand on Labour Markets: Is the Visegrad Group Ready for An Increased Immigration? Ekonomista, no. 4, pp. 482-507 (2021)
 •     Schwabe M. (2021). Impact of economic conditions on (restricted) immigration to the United States: The Polish case. International Journal of Management and Economics (forthcoming)
 •     Schwabe M. (2021). Effect of COVID-19 crisis on labour migration: the Polish case. [in] A.A. Ambroziak (ed.), Poland in the European Union. Report 2021. SGH, Warszawa.

2017

 •     Schwabe, M. and H. Nyga - Łukaszweska, "The Role of the Human Capital Quality in the European Union's Industrial Policy", [in:]  A.A.Ambroziak (ed.) The New Industrial Policy in the European Union, Warsaw, Springer International Publishing Switzerland (2017), pp. 205-226

2016

 •     Schwabe, M. and A. Ambroziak, "Factors influencing immigration to Poland as an EU Member State", Yearbook of Polish European Studies, vol. 19, Warszawa, pp. 151-186 (2016)

2015

 •     Schwabe, M., "Competitiveness of Polish economy – lessons learned for the years 2014-2020", The Polish Review, vol. 61:1, University of Illinois Press, Chicago 2015
 •     Schwabe, M., "Effectiveness of support instruments for Polish entrepreneurs within the EU human capital development policy in the years 2007–2013" [in] . A.A.Ambroziak (ed.) Regional dimensions of the EU economic policies in Poland, Warsaw, pp. 105-120 (2015)
 •     Schwabe, M. and B. Leven, "The Impact of Changing Entry Barriers on Polish Migration", Journal of Global Economics, Management and Business Research, vol. 2, International Kowledge Press, pp. 25-34 (2015)

2014

 •     Schwabe, M., "Human Capital in the Polish Regions. Implications for the EU Financial Perspective 2014–2020",  [in:] A.A. Ambroziak (ed.), New Cohesion Policy of the European Union in Poland, Springer International Publishing Switzerland (2014)
 •     Schwabe, M.,  "Wpływ postępu technicznego na wybór miejsca zamieszkania ludności miejskiej w perspektywie historycznej", Studia Miejskie, vol. 14, Opole, pp. 89-102, (2014)
 •     Schwabe, M., "Do legal barriers really protect the labor markets? Empirical evidence of Polish migrants after 2004", International Journal of Management and Economics, vol. 43, Warsaw, pp.114-127 (2014)

2012

 •     Schwabe, M., "Międzynarodowe przepływy siły roboczej między Polską a Wielką Brytanią po 2004 roku w świetle teorii neoklasycznej", Unia Europejska, No. 6 (217), pp. 31 – 38 (2012)

2007

 •     Schwabe, M. (Ed.), Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych; Planowanie i realizacja., Wolters Kluwer, Krakow (2007)

2005

 •     Schwabe, M., "Rosnące znaczenie Chin – wyzwanie dla Unii Europejskiej", Wspólnoty Europejskie nr 2 (159), Warszawa, pp. 51 – 60 (2005)​

 
 
 


 

 contact

 
 

 Data bases