Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Publications

 
​Poszczególne publikacje dostępne są na niekończące się etapy pracowników Katedry: 
• prof . dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska .
• prof. nadzw. Adam A. Ambroziak , dr hab.
•    dr Marzena Błaszczuk-Zawiła .
•    dr Michała Schwabego.
• mgr Michał Kulpiński


Wybrane monografie i rozdziały w ważnych monografiach pracowników Katedry

​Polska w Unii Europejskiej. Raport 2022 pod czerwony. Adama A. Ambroziak       
https://tinyurl.com/5bnfsj9w

Ł.D.  Dąbrowski, M. Suska (red.), The European Union Digital Single Market Europe’s Digital Transformation, Routledge 2022  


​Polska w Unii Europejskiej. Raport 2021 pod czerwony. Adama A. Ambroziak https://tinyurl.com/dde5vxjw  
​​
J. Menkes, M. Suska (red.) Ekonomiczne i prawne skutki covid-19. Przypadek Polski,  Routledge 2021
​h ​ttps://www.routledge.com/Wpływ-ekonomiczno-prawny-Covid-19-Sprawa-Polski/Menkes-Suska/p/ książka/

9780367700645

​M. 
Suska,  Handel wobec jednostek nieuznawanych: przedstawione Abchazji i Osetii Południowej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2021 ​https://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788380304390&hthost=1&store_id=2

​AA Ambroziak, Pomoc publiczna w Polsce po wejściu do UE [w:] Polska na jednolitym rynku: polityka, ekonomia, euro, A. Visvizi, A. Matysek-Jędrych, K. Mroczek-Dą​browska (red. ) Routledge 2020 ( https://www.researchgate.net/publication/344413089_State_Aid_in_Poland_following_accession_to_the_EU )

;

​AA Ambroziak (red.) Nowe wyzwania dla polityki przemysłowej Unii Europejskiej: zmiany klimatyczne, serwityzacja, cyfryzacja, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2020 ( https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/ Documents/62_VI_20_New%20challenges_Ambroziak_WYMIANA.pdf );AA Ambroziak, AD Szypulewska-Porczyńska (red.) Polska w Unii Europejskiej - od stowarzyszenia do piętnastolecia stowarzyszenia. Monografia jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2020 ( (PDF) Polska w Unii Europejskiej. Od stowarzyszenia do piętnastolecia stowarzyszenia ;​ ;

​Ambroziak AA, Pamuła-Wróbel K., Zenc R. (czerwony) Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i uzupełnia  w Polsce, „Wolters Kluwer Polska”, Warszawa 2020 ( https://www.profinfo. pl/sklep/pomoc-publiczna-dla-przedsiebiorcow,123787.html );

​AA Ambroziak (red.) Nowa polityka przemysłowa Unii Europejskiej, Springer, 2017 ( https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-39070-3 )

​E. _  Kawecka-Wyrzykowska, Ł. Ambroziak, E. Molendowski, Wojciech Pola, Handel wewnątrzgałęziowy nowych krajów członkowskich UE. Teoria i dowody empiryczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017​

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2016. 

​AA Ambroziak (red.) Regional Dimension of the EU Economic Policy in Poland, SGH Publishing House, Warsaw 2015 ( https://www.researchgate.net/publication/287994548_Regional_Dimension_of_the_EU_Economic_Policy_in_Poland?_sg=VjxhJziHTx_TiUfHNYKl0_gbm8yCmw3YrR8BbZp2Una7TVuKyIor8abbV5nVsCrONPgGUnCqJnfqrVqwxMvHizaa_oTkSwMNLOK78Lj6.KUfeBrfKFP6fcu6gRoHlLNvo7J50ntBBRyxeEDGW4NnXnz3XDsfLt1u9EzGAl-tc8xc_nhw5dSfTPTZUP1fcZA )

​AA Ambroziak (red.) Nowa polityka spójności Unii Europejskiej w Polsce Jak wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną regionów w latach 2014-2020, Contribution to Economics, Springer, Cham Heidelberg New York Dordrecht Londyn, 2014 ( https://www .springer.com/gp/book/9783319053349 );

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w świetle z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2012.

​AA Ambroziak (red.), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2011;

​E. Kawecka-Wyrzykowska, Evolving Pattern of Intra-industry Trade Specialization of the New Member States of the EU: The Case of the Automotive Industry, w: F. Keereman, I. Szekely, (red.) Five Years of an Enlarged EU. Gra o sumę dodatnią, Springer 2010;​

​E. Kawecka-Wyrzykowska, VAT jako źródło europejskiego europejskiego źródła, w: Płaszczyzna integracji europejskiej, A. Doliwa-Klepacka (red), Ostrowiec Świętokrzyski 2010;

​AA Ambroziak, Krajowa pomoc regionalna w strefach Oficyna Wydawnicza w Polsce, Warszawa 2009 ( https://www.researchgate.net/publication/233966443_Krajowa_pomoc_regionalna_w_specjalnych_strefach_ekonomicznych_w_Polsce_English_title_National_regional_ZaidEsconom );

​E. Kawecka-Wyrzykowska (red.) Pięć lat rozszerzenia UE na wschód – skutki dla krajów wyszehradzkich: lekcje na przyszłość, SGH Warszawa 2009;

​E. Kawecka-Wyrzykowska, Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, SGH Warszawa 2009;

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja Europejska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007;

​E. Kawecka-Wyrzykowska, Ewa Synowiec (red.), Unia Europejska, Tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004;

​E. Kawecka-Wyrzykowska, Ewa Synowiec (red.), Polska w Unii Europejskiej, Tom II, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004;

​E. Kawecka-Wyrzykowska (red.) Okresy przejściowe w Traktacie o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003;

​E. Kawecka-Wyrzykowska (red.) Stosunki Polski z Unią Europejską, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2002;

J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Polska w WTO, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002;

​E. Kawecka-Wyrzykowska, Polska w drodze do Unii Europejskiej (tytuł w języku angielskim: Polska w drodze do Unii Europejskiej), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999;
 
 
 

 polish version

 
Flaga.PL.png