Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 TEACHING OFFER

 
​Pracownicy Katedry zapewniają szeroki zakres zajęć dydaktycznych na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych z zakresu integracji gospodarczej, w tym w ramach UE, funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego, polityki społeczno-gospodarczej UE, gospodarczej i prawnej wymiary członkostwa Polski w UE; stosunki gospodarcze i polityczne UE w gospodarce światowej, wielostronny system handlowy. Prowadzą także zajęcia z prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa gospodarczego oraz wielostronnej współpracy instytucjonalnej. Pracownicy Katedry prowadzą również wykłady na temat funkcjonowania firm międzynarodowych w gospodarce światowej.

Ponadto pracownicy Zakładu sprawują opiekę naukową nad studentami piszącymi prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) i doktorskie w zakresie prowadzonych zajęć i działalności badawczej.

Szczegółowa oferta kursów dostępna jest na poszczególnych podstronach:

Studia licencjackie
110450-0233 – Integracja europejska (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
110451-0233 – Integracja europejska (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
121150-0006 – Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (doc. dr hab. Adam A. Ambroziak ) 121151-0006 – Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (doc. dr hab.
Adam A. Ambroziak)
121151-0233 – Unia Europejska Rynek Wewnętrzny (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
121158-0006 – Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (e-learning) (doc. dr hab. Adam A. Ambroziak)
121159-0006 – Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (e-learning) (doc . dr hab. Adam A. Ambroziak) .)
121370-0233 – Polityka Unii Europejskiej I (prof. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
1305170-0006 – Lobbing korporacyjny i rządowy w Unii Europejskiej ( projekt) (prof. adiunkt dr hab. Adam A. Ambroziak)
1305171-0006 – Lobbing korporacyjny i rządowy w Unii Europejskiej (projekt) (docent dr Adam A. Ambroziak)
130599-0006 – Pomoc publiczna w Unii Europejskiej (e-learning) (docent Adam A. Ambroziak, dr hab.)
131410-0006 – Polska w Unii Europejskiej (doc. dr hab. Adam A. Ambroziak)
131411-0006 – Polska w Unii Europejskiej (doc. dr hab. Adam A. Ambroziak)
131418- 0006 – Polska w Unii Europejskiej (e-learning) (doc. dr hab. Adam A. Ambroziak)
131419-0006 – Polska w Unii Europejskiej (e-learning) (doc. dr hab. Adam A. Ambroziak )
132800-0233 – Polityka finansowa UE (prof. dr Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
132811-1181 – Wielostronna współpraca instytucjonalna (dr Magdalena Suska)

Studia magisterskie

222881-0233 – Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (profesor) dr Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska 
233950-0233 – Światowa Organizacja Handlu a Unia Europejska (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
235170-0006 – Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe) (prof. dr hab. Adam A. Ambroziak)
235170-0006 - Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe) (dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła)
235171-0006 – Umowy Integracji Regionalnej (Handlowej) (dr hab. Adam A. Ambroziak)
236069-5860 – Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e- nauki) (dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła)
236500-5860 – Integracja gospodarcza krajów należących do radzieckiego (dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła)

Studia Podyplomowe
„Administracji i zarządzania” (tytuł w języku angielskim: Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania) (doc. dr hab. Adam A. Ambroziak)
Informacje o studiach: http://www.sgh.waw.pl/psaiz-online

„Pomocy publicznej” (doc. dr hab. Adam A. Ambroziak)
Informacje o studiach: http://www.sgh.waw.pl/pspp-online
Seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie:

prof . dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska , dr hab.
Polska w UE (realizacja polityk UE w Polsce)
Kierunki rozwoju integracji w UE
Integracja Polski z gospodarką światową
Członkostwo Polski w WTO a członkostwo w UE
Wspólna polityka UE (finansowa, handlowa, rolna, spójności)
Finansowanie
UE stosunki z krajami trzecimi
Unia Europejska


prof . dr hab.
UE – funkcje, instytucje, etapy integracji
Prawa człowieka
Problemy globalne – otoczenie
Organizacje międzynarodowe (instytucje, funkcje)
Ochrona inwestycji zagranicznych
Problemy prawne bezpieczeństwa
międzynarodowego Prawo międzynarodowe publiczne w obrocie międzynarodowym. Adam A. Ambroziak

, Kierownik Katedry Unii Europejskiej Handel międzynarodowy, w tym polityka handlowa UE oraz stosunki handlowe UE z krajami trzecimi Polityka konkurencji, w tym pomoc państwa UE Polityka regionalna UE Polityka przemysłowa UE Polityka rynku wewnętrznego UE (w tym swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i pracy) dr Marzena Błaszczuk-Zawiła , dr inż. Unia Europejska Integracja gospodarcza krajów przestrzeni postsowieckiejStosunki Polski z krajami przestrzeni postsowieckiej
Stosunki UE kraje przestrzeni postsowieckiej
WTO
Polityka handlowa
UE Stosunki UE z krajami Bałkanów Zachodnich 

 dr

Michał Schwabe , dr inż. Magdalena Suska
, dr inż. Korporacje międzynarodowe w gospodarce światowej Optymalizacja decyzji w biznesie
Zrównoważony rozwój
Etyczny biznes i prawa pracownicze
 
 
 

 polish version

 
Flaga.PL.png