Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Research

 
​​
 
 
 

 wersja po polsku

 
Flaga.PL.png
 

 publications

 
E. Lisowska (współautor), Designed for Failure? Advocating Equality against Adversity in Hungary and Poland; w: Gender Equality and Policy Implementation in the Corporate World: Making Democracy Work in Business,​ red. Isabelle Engeli and Amy G. Mazur, Oxford University Press, 2022; DOI: 10.1093/oso/9780198865216.001.0001 ​​​

Brudlak H., Brdulak A., Challenges and Threats Faced in 2020 by International Logistics Companies Operating on the Polish Market, Sustainability 2021, 13(1), 359.

Lisowska Ewa, Różnorodność kapitału ludzkiego jako wyzwanie dla firm, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania; red. S. Winch, A. Krejner-Nowecka, SGH, Warszawa 2020, s. 19-30.

Miroński Jacek, Classroom experience as an open system w “Organization and Human Resource Management: An Educator’s Handbook”, K. Black, R. Warhust (red.), Roultledge 2021 (w druku) 

Para Anna, Możliwości wykorzystania grywalizacji w zdalnej edukacji, w: E-mentor, nr 1 (88) / 2021, s. 21-29. 

Para Anna, Cyfrowa rewolucja na rynku pracy, w: Wybrane uwarunkowania i determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Toruń 2021, s. 103-122.

Para Anna, The Role of Managerial Competencies in Foreign Direct Investments, w: 21st International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment: Proceedings, Bratislava 2021, p. 183-190.