Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Assistant Professor Beata Żelazko, PhD

 

contact: beata.zelazko (at sgh.waw.pl),
Family Business Unit, room 117, building M, phone no.: 22 564 7117

Teaching Offer:

231420-0964 Competition and Growth Strategies of Polish Companies on the EU Market/ Strategie konkurencji i rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej
120369-0964 Enterprise Science (e-learning) /
Nauka o przedsiębiorstwie (e-learning)
120360-0964 Enterprise Science /
Nauka o przedsiębiorstwie
222300-0964 Marketing of Places /
Marketing terytorialny
222300-0542  Marketing of Places / Marketing terytorialny
130400-0964 Services Marketing /
Marketing usług
234620-0964 Modern Tourism Market /
Współczesny rynek turystyczny
238730-1017 Self Management /
Zarządzanie sobą


Research interests:

  • Family entrepreneurship and technology entrepreneurship  
  • Innovatitiveness of small and medium enterprises
  • Competition and growth strategies of small and medium companies
  • Marketing of places
  • Branding/ Brand management

Other activities:

  • Polish Scientific Society of Marketing