Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
Areas of Study : Teaching offer – Institute of Enterprise | Warsaw School of Economics
 

 Teaching offer

 

Professor Jan Klimek, PhD

132110-1017 Etyka w biznesie
222160-1017 Etyka w biznesie
220500-1017 Przedsiębiorczość
121360-1017 Trening przedsiębiorczości

Professor Hanna Godlewska-Majkowska, PhD 

132160-0174  Finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
120830-0174  Gospodarka regionalna i lokalna
234931-0174  Green Project Funding
220500-0174  Przedsiębiorczość
220509-0174  Przedsiębiorczość (e-learning)
236389-0174  Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE - aspekt przestrzenny (e-learning)
221470-0174  Zarządzanie operacyjne

Professor Krystyna Poznańska, PhD

137060-0469 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej
120360-0469 Nauka o przedsiębiorstwie
237020-0469 Przedsiębiorczość technologiczna
237021-0469 Technology Entrepreneurship
234080-0469 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
222620-0469 Zarządzanie strategiczne

​ Associate Professor Paweł Bartoszczuk, PhD

222140-0971 Ekonomia środowiska
222141-0971 Environmental Economics
222149-0971 Environmental Economics (e-learning)
121091-0971 Health Economics
132249-0971 Lokalizacja działalności gospodarczej (e-learning)
221471-0971 Operations Management
137511-0971 Project Quality and Time Management (MPZ)
120681-0971 Quality Management
120680-0971 Zarządzanie jakością
221470-0971 Zarządzanie operacyjne
221470-0174 Zarządzanie operacyjne
237760-0971 Zarządzanie środowiskowe

Beata Chmielewiec, PhD 

222110-0988 Ekonomia pracy
137070-0988 Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich
234000-0988 Wartościowanie i ocena pracy
222600-0988 Zarządzanie kapitałem ludzkim
120710-0988 Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kamil Kraj, PhD

234791-1028 Managing Research and Development (R&D) in Transnational Corporations
237020-0469 Przedsiębiorczość technologiczna
237021-0469 Technology Entrepreneurship
234790-1028 Zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową (B+R) w korporacjach transnarodowych

Marek Laszuk, PhD

121360-0327 Trening przedsiębiorczości
238380-0327 Inkubator przedsiębiorczości
220500-0327 Przedsiębiorczość
222530-0327 Teoria organizacji i zarządzania
110640-0327 Zarządzanie

Associate Professor​ Jacek Lipiec, PhD

131201-1134  Corporate Financial Liquidity Management
220501-1134  Entrepreneurship
223280-1013 Finansowanie i wycena spółek technologicznych
121541-1134  Methods of Companies' Valuations
137560-1134  Zarządzanie firmą rodzinną

Tomasz Pilewicz, PhD

236389-0174 - Society and Economy of Poland in EU - Spatial Aspects (e-learning)
220500-0174 - Entrepreneurship

221470-0174 - Operations Management

223220-0355 - International Entrepreneurship

Associate Professor Dariusz Turek, PhD

222611-0697 Business Process Management
132110-0697 Etyka w biznesie
222160-0697 Etyka w biznesie
120671-0697 Organizational Behaviour
136320-0698 Psychologia społeczna
136330-0698 Psychologia stosowana
233800-0697 Socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania
136380-0698 Trening ograniczania stresu
121360-0697 Trening przedsiębiorczości
121360-0698 Trening przedsiębiorczości
120670-0697 Zachowania organizacyjne

Associate Professor Jacek Wysocki, PhD

131430-0223 Ocena projektów inwestycyjnych
238420-0644 Strategie rozwoju przedsiębiorstwa – analiza przypadków

Beata Żelazko, PhD

222300-0542 Marketing terytorialny
222300-0964 Marketing terytorialny
120360-0964 Nauka o przedsiębiorstwie
120369-0964 Nauka o przedsiębiorstwie (e-learning)
231420-0964 Strategie konkurencji i rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej
234620-0964 Współczesny rynek turystyczny
234160-0964 Zarządzanie strategiczne miastem i regionem

Associate Professor Joanna Żukowska, PhD

220441-0035 - Customer Behavior
21160-1155 - Komunikacja interpersonalna
30330-1155 - Komunikacja marketingowa
30331-1155 - Marketing Communication
30339-1155 - Marketing Communication (e-learning
20440-1155 - Postępowanie nabywców na rynku
38611-1155 - Summer University Warsaw - Innovative Europe as an Opportunity for Development of a Contemporary Company
34080-0190 - Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

Magdalena Typa, MA

220509-0174 Przedsiębiorczość (e-learning)
236389-0174 Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE - aspekt przestrzenny (e-learning)
221470-0174 Zarządzanie operacyjne