Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Associate Professor Joanna Żukowska, PhD

 
joanna_zukowska.png
 
 
 
Joanna Żukowska, PhD
 
Associate Professor in Business Enviroment Unit

e-mail: jzukow@sgh.waw.pl
 
 
 
 
 
 
 


Associate Professor at the Institute of Enterprise at Warsaw School of Economics. She holds International Coach Certificate in the scope of coaching, learning and development, issued by Edexcel and BTEC Professional Qualifications. She was conferred the CoachWise Certificate accredited with the International Coach Federation. The founder and tutor of Coaching Scientific Society. Head of Post-Graduation Studies of Coaching at Warsaw School of Economics. Academic Director of Summer University Warsaw.

She specializes at HR management, marketing communication, coaching, creation of relationships with clients. She make her core research in HRM area. She is specially interested in employees’ evaluation theories and methods.

She took part in scholarship at the University of Bologna in Italy and at Fordham University of New York City. She was the visiting professor in Toulouse Business School, ISCAP Porto, Vilnius Business School, Turku School of Economics, ISCTE Lisbon, Budapest Business School. The authoress of numerous scientific publications and researches on the above topics, lecturer at conferences and seminars.


Academic courses:

 • 237410-1155 - Coaching
 • 220441-0035 - Customer Behavior
 • 121160-1155 - Komunikacja interpersonalna
 • 130330-1155 - Komunikacja marketingowa
 • 130331-1155 - Marketing Communication
 • 30339-1155 - Marketing Communication (e-learning)
 • 220440-1155 - Postępowanie nabywców na rynku
 • 238611-1155 - Summer University Warsaw - Innovative Europe as an Opportunity for Development of a Contemporary Company
 • 234080-0190 - Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

Seminars:


 • 199841 - LIC ST LIC S-N LIC POP
 • 299841 - MGR ST MGR S-N MGR POP 


Bachelor and master thesis topics proposals


Employees development and education, Human resources management, Product management, Communication, Marketing communication, Innovation management, Consumer behaviours, Coaching, Marketing, Strategic marketing.


Professional interests

 • Coaching
 • Human resources management
 • Employees competences
 • Development forms of employees competences’ improvement
 • Communication
 • Marketing communication,

Major publications


Monography

Żukowska Joanna, Funkcja monitoringu w organizacji wirtualnej, AE Katowice, Katowice 2009 - monografia


Papers/chapters


 • Żukowska J., Komanda M., Improving the competitiveness Based on Innovations, according to the case study of Horus Energia in: Theory of Management 8, ed. Hitmar S., EDIS – Editing Center, University of Zilina, Zilina 2015, p. 27-29.
 • Żukowska J., Wybrane modele skuteczności form podnoszenia kompetencji na przykładzie przedsiębiorstwa konsultingowego w: Management Forum 2015, vol 3, no.2, p.51-55.
 • Żukowska J., Pindelski M., Personality of Salesman: Evidence from Polish Pharmaceutical Industry in US – China Education Review B Volume 5 Number 7, July 2015, David Publishing Company, 435-447
 • Żukowska J., Pindelski M., Competitive Advantage & Core Competence: How Jeronimo Martins Won the Polish Retail Market, Przegląd Organizacji 3/2015 s.34-40 
 • Żukowska J., Modified Scientific Approach to Coaching, COACHING REVIEW 1/2014, s. 71–79
 • Żukowska J., Employee competence improvement tools – surveying businesses on the polish market in Journal of Academy for Advancement of Business Research Volume III Number 2 ISSN 2332-0311 by T.F. Badgett, IAABR 2014, (pg. 89-96)
 • Żukowska J., Innowacyjne formy rekrutacji kapitału ludzkiego na stanowiska menedżerskie w firmach globalnych w: Marketing i Rynek 7/2014, (pg. 178-188)
 • Żukowska J., The Influence of Training and Various Forms on Increasing Employees’ Qualifications in European Enterprises, US-China Education Review B, Volume 4, Number 2, February 2014, (Serial Number 33), (pg. 86-96)
 • Żukowska J., The Impact of Integrated Marketing Communication on Tourism Marketing of Selected Polish Cities/Towns—Case Studies, US-China Education Review B, Volume 4, Number 12, December 2014 (Serial Number 43),  (pg. 865-883)
 • Żukowska J. Miąsek D., Rola coachingu w karierze menedżerskiej kobiet w Kobieta i Biznes 1-4/2014, (pg. 23-33)
 • The role of coaching in managerial careers of women w Kobieta i Biznes 1-4/2014, (pg. 54-64)
 • Żukowska J., Wykorzystanie mierników efektywności form podnoszących kompetencje pracowników przez średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na polskim rynku – wyniki badań w oparciu o metodę case study w: Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych, red. Adamik A., Nowicki M., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, (pg. 106-116)
 • Żukowska J., Sroczyński Z., Internetowe aplikacje mobilne narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w: Internet w społeczeństwie informacyjnym. Nowoczesne systemy informatyczne i ich bezpieczeństwo, pod red. Ryszard Pregiel, Paweł Buchwald, Wydawnictwo Naukowe WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, (pg. 61-72)
 • Żukowska J., Marciniak B., Zastosowanie coachingu i narzędzi coachingowych w oświacie w: Dyrektor Szkoły 1(229) styczeń 2013, (pg. 29-36)
 • Żukowska J., Pindelski M., Przedsiębiorstwa audytowane jutro i dziś w: Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnych – Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa, Red. Kozieł E., Kruszelnicki I., Michalik A., Pietrzyk S., Przychodaj G., Rudek – Matuszczyk S., Surowy J., Szojda Ł., Szulc T., Ro Madia Art., Katowice 2013, (pg. 25-26)
 • Żukowska J., Innovations in marketing communication - Marketing Trends in Theory and Practice”, Scientific Papers, S. Hittmar (red.), EDIS, University Publishing House, Zilina 2013, (pg. 97-99)
 • Żukowska J., Business ethics as a form of market communication with special consideration to coach ethics - Marketing Trends in Theory and Practice”, Scientific Papers, S. Hittmar (red.), EDIS, University Publishing House, Zilina 2013, (pg. 100-102)
 • Żukowska J.,  Proces adaptacyjny w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem aspektu komunikowania, Zeszyty Naukowe Nr  1154 Organizacja i Zarządzanie Nr 55, (red) J. Lewandowski, Politechnika Łódźka, Łódź 2013, (pg. 63-72)
 • Żukowska J., Pindelski M., Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii rozwoju firm rodzinnych, we: Współczesne Zarządzanie Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu 4/2012 ISSN 1643-5494 (wydane czerwiec 2013), Wydawca – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, (pg. 129-141)
 • Żukowska J., Loyalty programs as market game element, Slovak Scientific Journal – management: science and education, Volue 1(2012) No. 1, ISSN 1338-9777, ss. 60-63
 • Żukowska J.: Naukowe ujęcie coachingu w: Człowiek w organizacji. Teoria I praktyka, red. Wachowiak P., SGH, Warszawa 2012 s.271-281  (488)
 • Żukowska J.: Coaching as a tool of managerial support W: Management Sciences 5, Red. Skalik J., Bełz G., UE Wrocław 2010 (wydano w 2012) s. 237-246 (246)
 • Żukowska J.: Kształtowanie potencjału rozwojowego pracowników przedsiębiorstw w: Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa, red. J.Skalik, A.Barabasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011 (wydano w 2012), str. 255-264 (265)
 • Żukowska J., The Essence Of Social Media Marketing Project For Modern Organizations w: Recenzovany sbornik prispevku interdisciplinarni mezinarodni vedecke konference doktorandu a odbornych asistentu
 • Żukowska J., The impact of employee training on the competitivness of polish enterprises in: Poland Competitivnes report 2012 – Focus on education, pod red. M.Weresy Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 s. 298 – 320 (s. 376)
 • L. Danik, J. Żukowska : Czynniki wpływające na sukces kooperacji w innowacjach w polskich przedsiębiorstwach (w przekroju branżowym) w: Problemy regionalizmu i globalizacji pod red. J.Rymarczyka, M.Dormiter, W.Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011 (wyszlo w 2012) s. 123-137 (761)
 • Danik L., Żukowska J.: Jakość współpracy w innowacjach w: Zarządzanie strategiczne w praktyce, Kaleta A., Moszkowicz K. (red.). UE Wrocław, Wrocław 2012, 69-80 (s. 617)
 • Żukowska J., Wpływ niedogodności wynikających z kooperacji podmiotów B2B na rozwój innowacji w: Trendy I koncepcje w marketingui sprzedaży Business to budiness, Wąskowski Zygmunt, ZIeliński Marek (red.) , UE, Poznań 2012, s. 209-221 (294)
 • Żukowska J., Odmiany ambient marketing jako współczesna forma marketingu, w: Zarządzanie Informatyka Dylematy i Kierunki rozwoju, pod red. Bajdak A., Nowak M., Samborski A., Zawadzki H. ,Centrum Badań i Ekspertyz UE Katowice, Katowice 2010 s. 519-536 (731 stron)
 • Danik L., Żukowska J., Rola zaufania we współpracy w innowacjach w: Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci - Zeszyty Naukowe KGŚ nr 32, pod red. Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T., SGH, Warszawa 2011, s. 50 - 71 (556 stron)
 • Żukowska J., Product category management issuses, w: Management consulting – The Central and Eastern European Perspective, pos red. Ćwiklicki M., Jałoński M., UE Kraków, Kraków 2011, s.145-159 (293 strona)
 • Żukowska J., Coaching jako instrument wspierający pracę menedżera, Studia i prace KZIF – Zeszyty Naukowe 108, Bartkowiak R., Ostaszewski J. , SGH, Warszawa, 2011 s. 169-179 (183 strony)
 • Żukowska J., (2011), Classic Approach to Business Coaching, [red.] Hittmar S., Theory of Management, The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, vol. 3, University of Zilina, 2011, pp. 298-302
 • Żukowska J., Pindelski M.: Factors determining the competitiveness of entities on global market w: Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises, red. Lachiewicz S., Bielawska – Zakrzewska A., Politechnika Łódzka, Łódź 2011 s.91-109 (367stron)
 • Żukowska J., Tworzenie środowisk innowacyjnych w działach marketingu w: "Marketing w realiach współczesnego rynku - Strategie i działania marketingowe" pod red. Szczepana Figiel, PWE, Warszawa 2010 ss.490-495 (6 str)
 • Żukowska J., Pindelski M. – „Coaching as a Tool Supporting Teamwork in Organizations, Including Virtual Ones”, (ang) w Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, tom I, pod red. Zbigniew E. Zieliński, wyd. Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2010r., str. 269-275 (6 str)
 • Żukowska J., Sroczyński Z. – „Narzędzia informatyczne czynnikiem rozwoju systemów lojalnościowych” w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, tom II, pod red. Zbigniew E. Zieliński, wyd. Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2010r., ss. 102-111 (9 str)
 • Żukowska J., Pindelski M. – „Rola innowacji w zarządzaniu organizacjami - studium przypadku” w: Nowoczesność przemysłu i usług - Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług pod red J. Pyki, TNOIK Katowice 2010 ss.264-276
 • Żukowska J., Pindelski M. Modern Marketing, in Marketing Development in Theory and Practice, red. Jozef Stris, Zilinska Universita, Zilina, 2010, pp.75-79
 • Żukowska J., Procesy społeczne w organizacji wirtualnej w oparciu o przypadek firmy „Alfa” w: Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach red. J. Skalik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009


Statutory research

 • Member of research team - Relacje z partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw – 2015 – Chair Prof. dr hab. T. Gołębiowski
 • Member of research team - Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw: Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw a relacje z partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami – 2014 – chair Prof. dr hab. T. Gołębiowski
 • Żukowska J., Wpływ szkoleń i innych form podnoszących kwalifikacje pracowników na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa Badania porównawcze  (w ramach Badań Młodych Naukowców) – 2014
 • Żukowska J., Wpływ szkoleń i innych form podnoszących kwalifikacje pracowników na przedsiębiorstwo z uwzględnieniem wybranych mierników efektywności stanowisk pracy (w ramach Badań Młodych Naukowców) – 2013
 • Member of research team - Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Konkurencyjność przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami – 2013 – chair Prof. dr hab. T. Gołębiowski
 • Member of research team – Polska: Raport o konkurencyjności 2012 Konkurencyjność polskiej edukacji chair – 2012 – Prof. dr hab. M. Weresa
 • Member of research team - Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw – 2011 – chair Prof. dr hab. T. Gołębiowski
 • Żukowska J., Wpływ szkoleń i innych form podnoszących kwalifikacje pracowników na przedsiębiorstwo (w ramach Badań Młodych Naukowców) – 2011
 • Member of research team - Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - analiza potencjału innowacyjnego i strategii innowacji polskich przedsiębiorstw – 2010 – chair  Prof. dr hab. T. Gołębiowski