Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 STATUTORY RESEARCH

 

STATUTORY RESEARCH


The competitiveness of enterprises - the impact of the market and the formal and informal institutions, including regulations and deregulations under management R. Sobiecki, Ph.D.

The main objective of the study was to develop a research algorithm of the impact of market and formal and informal institutions, including the legal regulations and deregulations on the competitiveness of enterprises, based on the review of the literature and industry reports. This diagnosis can be made as the starting point for further research aimed at investigating the nature (positive, negative), the scope and planes of market factors impact and recognized in accordance with the provisions of the New Institutional Economics, institutional factors on the competitiveness of enterprises.

In 2014, Department employees supervised by M. Poniatowska-Jaksch, Ph.D.  were conducting a new statutory research which was seen as a continuation of research carried out in 2013.
 
"Nowe myślenie strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem – spojrzenie ku przyszłości" ("New Strategic Thinking in Enterprise Management - A View on the Future") Supervisor:  Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Ph.D.
 

Executors: Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Ph.D. K.Duczkowska-Małysz, Ph.D., M.Duczkowska-Piasecka, Ph.D., S. Łobejko,  Ph.D. T.Pakulska, Ph.D., M.Johan, Ph.D., M.Sagan, Ph.D., A. Zarzycka, Ph.D., Tomasz Niedziółka, M.Sc, B. Nowak, M.Sc., E. Rakowska, M.Sc., A. Wąsikowski, M.Sc.,  P. Wójcik., M.Sc.

Project undertaken in 2013.

Publication is being currently prepared.
 
„Przedsiębiorstwa sieciowe w Polsce i możliwości ich rozwoju” ("Networking Enterprises in Poland and the2 Development Opportuinities Arising")

Supervisor: Stanisław Łobejko, Ph.D.;
 
Executors: S. Łobejko, M. Błaszczyk, B. Chinowski, M. Fryczyńska, A. Kobeszko, K. Szermanowicz, K. Zaniewska, A. Zarzycka, B. Żelazko
 

Project undertaken in 2011.

Publication: Networking Enterprises and Other Forms of Networking Cooperation, ed. S. Łobejko (Warsaw: Oficyna Wyd. WSE,  2012).

 

„Przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw w Polsce i sposoby ich pobudzania” ("Competitive Advantages of Enterprises in Poland and Methods for Stimulating their Activities"),

 

Supervisor: Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Ph.D.

Executors: M. Poniatowska- Jaksch, M. Duczkowska – Piasecka, K. Duczkowska – Małysz, T. Pakulska, M. Sagan, A. Zarzycka, M. Roman, P. Adamczyk, J. Kamińska, K. Posadzy, P. Jakimczyk, K. Gapska.

 

Research conducted in the period of 2010-2011.
 

GRANTS

„Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia na polskim rynku kapitałowym” ("Susceptibility of Companies and Partnerships to Hostile Takeovers - Analysis of the Polish Capital Market")

Supervisor: Joanna Korpus, Ph.D.

 

Grant awarded by Ministry of Science and Higher Education

Project ID: N115 401540

 

Research conducted in the period of  2011-2012

 

Publication: Joanna Korpus, Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia (Susceptibility of Companies and Partnerships to Hostile Takeovers), (Warsaw: Oficyna wyd. WSE, 2013).

 

„Warunki wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej” ("Conditions for Improving Competitiveness of Polish Enterprises Operating on EU Markets")

Grant awarded by State Commitee for Scientific Research at the Ministry of Science and Higher Education  (December 2006 – November 2008)

 

Project ID:  N115 026 31/0887, decision no. 0887/H03/2006/31

 

Project supervisor: Zdzisław Pierścionek, Ph.D.;

 

Executors: S. Jurek-Stępień, S. Łobekjo, M. Błaszczyk, J. Korpus, P. Pietrucha.

 

Publication: Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw (Strategic Management in Polish Enterprises - Practical Aspects), ed. S. Łobejko, Z. Pierścionek (Warsaw: Oficyna Wyd. WSE, 2011).

 

„Przedsiębiorstwo wobec zmian na rynku pracy” ("Enterprises and the Changes on the Labour Market") in  Edukacja w procesie rewitalizacji terenów przemysłowych na przykładzie Polski i Niemiec (Education in Revitalisation of Industrial Areas - Poland and Germany),

 

co-author: T. Pakulska (grant awarded by State Commitee for Scientific Research at the Ministry of Scientific Research and Information Technology, 2004).

 

International project supervised by H. Godlewska, Ph.D. (Warsaw: WSE, 2006), 110.

 

"Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach UE" ("Success Factors in Polish Enterprises Operating on EU Markets")

grant awarded by State Commitee for Scientific Research at the Ministry of Scientific Research and Information Technology  (2003 – 2005)

 

Project ID:  2 H02D 009 25,

 

Project supervisor: Zdzisław Pierścionek, Ph.D.

 

Executors: S. Jurek-Stępień, K. Poznańska, M. Błaszczyk.A. Kałowski, M. Kopniak, J. Wysocki.

 

Publication: Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej (Success Factors in Polish Enterprises Operating on EU Markets), ed. Z. Pierścionek, S. Jurek-Stępnień (Warsaw: Oficyna Wyd. WSE, 2006).

 

INDEPENDENT RESEARCH

Katarzyna Gapska, M.Sc.

Research conducted in 2010 for Ph.D. dissertation under the title „Wpływ zarządzania jakością na międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw" ("Influence Exerted by Quality Management on International Competitiveness of Enterprises"),

 

Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Ph.D. and professor at 

„Bariery na drodze wzrostu aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw na rynkach państw WNP” ("Barriers to Improving Export Activity of Polish Enterprises Operating in Member States of The Commonwealth of Independent States") – independent research financed by the President of WSE in 2009 - research supervisor; the book is being published

 

Mariusz Sagan, Ph.D.

 

"Globalne strategie marketingowe w korporacjach międzynarodowych” ("Global Marketing Strategies in International Corporations"), research undertaken in 2009. Consequently, a thirty-five-paged research report was produced. On the basis of this independent research, two scientific articles were published in Marketing and Market magazine.

 

Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Ph.D. and professor at WSE

 

„Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych” ("Investment Attractiveness of Polish Regions and Shaping Local and Regional Economic Specialisations"), independent research conducted in WSE and supervised by  prof. H. Godlewska-Majkowska, Ph.D., WSE, Warsaw, 2008.

 

Joanna Korpus, Ph.D.

 

"Concepts of Strategic Management in Non-Profit Organisations" -

 

research conducted in the period of 2008 - 2009

 

Katarzyna Bentkowska, Ph.D.,  research conducted for Ph.D. dissertation on transaction costs in export (2008).

 

Anna M. Zarzycka, Ph.D.,  "Distribution Channels in Theories and Concepts of International Competitiveness of Enterprises" - independent research, 2009.
 
 
 

 Events