Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Associate Professor Krzysztof Rutkowski

 

profesor-rutkowski.jpg

Professor of Warsaw School of Economics and Chair of the Department of Logistics (since 1992 till 2018)
Vice Rector of SGH (1993-1996)
Director of Post-graduate Studies in Logistics and Supply Chain Management (since 1996)
Director of Post-graduate Studies in Purchasing Management (since 2010)
CEMS Lecturer and Adjunct Professor of International Business Studies at Carlson School of Management, University of Minnesota

Contact::

email: krutki* sgh.waw.pl or Krzysztof.Rutkowski*sgh.waw.pl
phone: + 48 22 564 9326
adress: Warsaw School of Economics,
al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa, Poland

Courses offered:

[221321-0498] International logistics (in English)
[238171-0498] Global Supply Chain Management (CEMS) (in English)
[220770-0498] Zarządzanie logistyczne
[221320-0498] Logistyka międzynarodowa
[230510-0498] Logistyka dystrybucji

Post-graduate Studies in Logistics and Supply Chain Management 
Post-graduate Studies in Purchasing Management

Other main functions:

Chairman of the State Committee for Mass Privatisation Program (1993-1997)
Member of Directory Boards of: SSE Suwałki, TVP, PLL LOT, Pekaes and ProLog.
President of Polish Logistics Association (1999-2002)
Member of the Executive Board of CEMS (1995-1996)
Member of the Research & Development Committee of European Logistics Association (1998-2003)
President of Association of Polish Logistics Managers (2003-2011)
Independent advisor and expert for Polish government agencies, Polish and foreign organisations and firms

Education:

MA, 1974, economics, Warsaw School of Economics
PhD, 1981, economics, Warsaw School of Economics
Postgraduate Studies in Management, 1981-1982, ENI Corporate University, Milan, Italy
Habilitation, 1988, international economic relations, Warsaw School of Economics
Humboldt Fellowship: 1989-1991, Institut fuer Verkehrswissenschaft, University of Muenster, Germany

Fields of research, teaching and consultancy activities:

 • Supply Chain Management
 • Logistics
 • Purchasing
 • International Transport

Main Research Programs:

 • Global Supply Chains Restructuring versus the Investment Attractiveness of Countries and Regions (2013-2015)
 • The Impact of Megatrends on Configuration of Global Supply Chains (2012/2013)
 • The Courier-Express-Parcels Market in Poland (2010-2011)
 • Best Practices in Business Management – A WSE Research Project (2007-2010)
 • BestLog - Best Practices in Logistics (2006-2010)
 • Role of e-business in Procurement – Example of Supply Chains in Poland – Part II (with A.T. Kearney Poland – 2003)
 • Role of e-business in Procurement – Example of Supply Chains in Poland (with A.T. Kearney Poland – 2002)
 • Supply Chain Efficiency – Example of Grocery Industry in Poland (with KPMG Poland – 2000)
 • Third-Party Logistics in Poland – Search for Partnership Relation Models (1999)
 • Polish firms vs. Global Supply Chains (1997)

Selected publications:

 1. Rekonfiguracja międzynarodowych łańcuchów dostaw jako narzędzie zapobiegania zagrożeniom kryzysowym - szansa dla Polski (International Supply Chains Restructuring as a Key Tool of Risk Avoiding – a Chance for Poland), [in] Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, ed. J. Witkowski, A. Skowrońska, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 2015.
 2. Zakupy w biznesie – potrzeba strategicznej reorientacji (Purchasing – Need for Strategic Reorientaion), „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2013, nr 4.
 3. Restrukturyzacja globalnych łańcuchów dostaw a atrakcyjność inwestycyjna Polski (Global supply chains restructuring versus the investment attractiveness of Poland), „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2013, nr 12..Rutkowski K.,
 4. Restrukturyzacja globalnych łańcuchów dostaw a atrakcyjność inwestycyjna Polski (Global supply chains restructuring versus the investment attractiveness of Poland), „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2013, nr 12.
 5. Jak zarządzać logistyką i łańcuchem dostaw w XXI wieku – stuleciu zmian, kryzysów i chaosu (How to Manage Logistics and Supply Chain Management in the 21st Century – the Times of Changes, Crises and Chaos), [in] Logistyk(a) jutra, ed. J. Figurski, J. Niepsuj, T.Ząbkowski, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012.
 6. K. Rutkowski, M. Cichosz, K. Nowicka, A. Pluta-Zaremba, Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych – wpływ na gospodarkę Polski, (Courier, Express and Parcel industry -  the economic impact on Polish economy), Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych SGH, Warszawa 2011.
 7. Wpływ megatrendów na zarządzanie łańcuchem dostaw – przykład Peak Oil (Impact of Megatrends on Supply Chain Mangement – an Example of Peak Oil), ed. J. Witkowski, A. Baraniecka, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 2011.
 8. Best Practices in Logistics and Supply Chain Management. The Case of Central and Eastern Europe, [in] Global Logistics and Distribution Planning, ed. D. Waters, Kogan Page, London 2010.
 9. Best Practices in Logistics and Supply Chain Management. The Case of Poland, ed. K. Rutkowski, Warsaw School of Economics, Warsaw 2009.
 10. Predatory Supply Chains of Business Leaders, “Economics and Business Administration Journal” 2009, No 1.
 11. Najlepsze praktyki biznesowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw społecznej odpowiedzialności biznesu (Best Proctices in Supply Chain Management. To Face Challenges of Corporate Social Responsibilities) , ed. Rutkowski, SGH, Warszawa 2008.
 12. Święty Graal współczesnego biznesu (The Holy Grail of Contemporary Business), „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2008, nr 3.
 13. Łańcuchy dostaw sterowane popytem konsumentów (Demand-driven Supply Chains), [in] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych (tom 3), red. Andrzej Herman, Krystyna Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 14. Łańcuchy dostaw drapieżnych liderów (Supply Chains of Predatory Leaders), „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2007, nr 1.
 15. Najlepsze praktyki zarządzania łańcuchem dostaw w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju (Best Practices in Light of the Concept of Sustainability) „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2007, nr 12.
 16. Skuteczna broń konkurencyjna: łańcuch dostaw sterowany popytem konsumentó, (The Efficient Weapon of Competitive Supply Chains – Consumer-driven Supply Chains), „Harvard Business Review Polska”, październik 2006.
 17. Zrozumieć fenomen najlepszych praktyk w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Europejskie wyzwania projektu BestLog (Understand the Phenomenon of Best Practices), „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2006, nr 12.
 18. Logistyka dystrybucji. Specyfika. Trendy rozwojowe. Dobre praktyki (Distribution Logistics. Specificity, Developments Trends, Good Practices), ed. K. Rutkowski, OW SGH, Warszawa 2005.
 19. Logistyka on-line (Logistics Management in the E-business Era), ed. K. Rutkowski, PWE, Warszawa 2002.
 20. Logistyka dystrybucji (Distribution Logistics),  ed. K. Rutkowski, Difin, Warszawa 2001.
 21. ELA Doctorate Workshop, ed. K. Rutkowski, European Logistics Association, Brussels, June 2000.
 22. Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie (Integrated Supply Chains. A Global and Polish Experience), ed. K. Rutkowski, SGH, Warszawa 1999.
 23. F.J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka (Logistics), SGH, Warszawa 1993.
 24. Rynek międzynarodowych przewozów lotniczych (International Air Transport Market), SGPiS, Warsaw 1987.
 25. Transport lotniczy w międzynarodowych lotniczych przewozach towarowych (Air Transportation vs. International Trade), SGPiS, Warsaw 1984.

Languages:

Fluent command: English, German, Italian, Russian, Spanish.

Hobbies:

Music, travels, sport