Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Areas of study

 
 
Lp. Course number Course name ECTS
​1 ​238070-0646 ​Podatki bezpośrednie
​3
​2 ​236960-0646 ​Podatki pośrednie
​3
​3 ​232160-0628 ​Postępowanie podatkowe
​3
​4 ​222460-0748 ​Prawo finansowe i podatkowe
​4,5
​5 ​232140-0080 ​Polskie i wspólnotowe prawo celne
​3
​6 ​233590-0381 ​Prawo karne skarbowe
​3
​7 ​220960-0646 ​Postępowanie sądowo-administracyjne
​3
​8 ​231140-0630 ​Rachunkowość podatkowa
​3
​9 ​237500-0080 ​Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy
​3
​10 ​236850-1109 ​Międzynarodowe planowanie podatkowe
​3
​31,5
 
 
Professor Wiesław Czyżowicz
 
[237681-0080] Customs Policy in Foreign Trade
[237490-1114] Obsługa celna handlu międzynarodowego
[236900-1114] Ochrona informacji niejawnych
[237510-0080] Polskie i wspólnotowe prawo celne
[233580-1114] Prawo celne
[136580-0080] Prawo e-biznesu
[210110-0080] Prawo gospodarcze
[237500-0080] Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy
 
 
Professor Włodzimierz Szpringer
 
[222680-0563] Ekonomiczna analiza prawa konkurencji
[222730-0563] Ekonomiczna analiza prawa publicznego
[136580-0080] Prawo e-biznesu
[233710-0563] Regulacje i nadzór nad rynkami finansowymi
 
 
Ewa Gwardzińska, PhD

[237490-1114] Obsługa celna handlu międzynarodowego
[236900-1114] Ochrona informacji niejawnych
[110540-1114] Podstawy prawa
[237510-0080] Polskie i wspólnotowe prawo celne
[233580-1114] Prawo celne
[210110-1114] Prawo gospodarcze
 
Assistant Professor Sylwia Morawska, PhD
 
[110540-0381] Podstawy prawa
[220960-0381] Postępowanie sądowoadministracyjne
[210110-0381] Prawo gospodarcze
[233590-0381] Prawo karne skarbowe
 
 
Jarosław Wierzbicki, PhD
 
[238070-0646] Podatki bezpośrednie
[236960-0646] Podatki pośrednie
[232160-0628] Postępowanie podatkowe
[220960-0646] Postępowanie sądowoadministracyjne
[222460-0628] Prawo finansowe i podatkowe
[130660-0628] Prawo podatkowe
[130670-0628] Prawo ubezpieczeniowe
[222950-0646] Systemy podatkowe
 
Assistant Professor Aleksander Werner, PhD
 
[238070-0646] Podatki bezpośrednie
[236960-0646] Podatki pośrednie
[237510-0080] Polskie i wspólnotowe prawo celne
[232160-0628] Postępowanie podatkowe
[220960-0646] Postępowanie sądowoadministracyjne
[136580-0080] Prawo e-biznesu
[130660-0628] Prawo podatkowe
[238080-0646] Prawo rynku kapitałowego
[222950-0646] Systemy podatkowe