Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Professor Gertruda K. Świderska

 
Swiderska_GK.JPG
 
P​rofessor in the Department of Management Accounting
in the Warsaw School of Economics
auditor
 
 
 
 
 
 
 
Contact:
Department of Management Accounting, room 329 building A,
phone no.: 22 564 92 40 or 22 564 92 41.
 
Main forms of activities:
 • Lectures and seminars on full-time, part-time and postgraduate studies in the field of financial and management accounting. 
 • Participation in research projects in the field of financial and management accounting.
 • Advice and expertise in accounting and financial reporting. 
 • Partner at the MAC Auditor Sp. z o.o. 
 • The Chair of the Examination Committee for candidates for auditors.
 • Member of the Accounting Standards Committee (Chair of III Term). 
 • Member of the European Accounting Association 
 • Chair of the Commission for the improvement of accounting rules and principles of the Scientific Council of the Association of Accountants in Poland.
 
Research interests:
Management accounting and cost accounting. The use of cost accounting information for management and pricing of health services. The business model in the financial reporting. Dynamic balance sheet.
 
Monographs:
 • Jak czytać sprawozdanie finansowe,  G. K. Świderska, MAC / Difin, Warszawa, 2013
 • Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości,  G. K. Świderska, W. Więcław (eds. and co-authors), MAC / Difin, Warszawa, 2012
 •  Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, team work (editor and co-author), Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 • Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, G. K. Świderska, (editor and co-author), MAC / Difin, Warszawa, 2010
 •  Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, G.K. Świderska, (editor and co-author), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 • Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, G. K. Świderska, (editor and co-author), MAC / Difin, Warszawa, 2009
 
Articles from the Ministerial List:
 • Analiza możliwości implementacji obiektowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych – wyniki badań empirycznych, M. Pielaszek, G. K. Świderska, P. Warowny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 77 (133), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014
 • Object-based costing as an important tools for the economic analysis of sustainable development, M. Raulinajtys-Grzybek, G.K. Świderska, Copernican Journal of Finance&Accounting, 3(1), 2014, s.133-144,
 • Cost-based pricing of healthcare services. Relevance of a resource-based costing system, G.K. Świderska, M. Raulinajtys-Grzybek Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 72 (128), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2013.
 • Identyfikacja kosztów transakcyjnych przez rachunkowość, M. Raulinajtys, G.K. Świderska, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 62 (118), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • Rachunek kosztów działań jako podstawa wyceny usług, G.K. Świderska, M. Raulinajtys, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 49 (105), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
 • Wpływ wdrożonego modelu rachunku kosztów na zakres uzyskiwanej informacji zarządczej, G. K. Świderska, M. Pielaszek, P. Warowny, S. Borowski, Tom 43 (99), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008
 • Najlepsze praktyki biznesowe w rachunkowości zarządczej, G. K. Świderska, M. Pielaszek, P. Warowny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 44 (100),
 • Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w dydaktyce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 26 (82), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005
 
Other articles:
 • Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, eds. E. Mączyńska, Z. Messner, Chapter: Informacja zarządcza jako czynnik ograniczający ryzyko, PTE/SKwP, Warszawa 2010.
Other publications:
 • Rachunek kosztów w Zakładach Opieki Zdrowotnej, G. K. Świderska (editor and co-author), Szkoła Główna Handlowa – Oficyna SGH, 2011
 • Metodyka raportowania informacji o kosztach dla wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, G. K. Świderska (editor and co-author), SGH, Warszawa, 2013