Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Ph. D Marcin Pielaszek

 

Pielaszek_M.jpg

Assistant Professor in the Department of Management Accounting
in the Warsaw School of Economics
auditor

 

 

 

 

 

 Contact:
e-mail: mpiela (at sgh.waw.pl) or marcin.pielaszek (at sgh.waw.pl),
Department of Management Accounting, room 329 building A,
phone no.: 22 564 92 40 or 22 564 92 41.

 

Main forms of activities:

 • Lectures, labs, seminars, classes on full-time, part-time, postgraduate and MBA studies in the field of financial and management accounting. 
 • Participation in research projects in the field of financial and management accounting.
 • Training in financial and management accounting. 
 • Participation in the work related to the implementations of modern solutions of management accounting, financial accounting and cost accounting.

Research interests:
Management accounting in the field of cost accounting, operational control and strategic control. Management accounting and cost accounting in healthcare units.

Monographs:

 • Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, G. K. Świderska (ed.), co-authors: G. K. Świderska i inni, MAC / Difin, Warszawa, 2010
 • Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, G. K. Świderska (ed.), co-authors: G. K. Świderska i inni, MAC / Difin, Warszawa, 2009
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom I, G. K. Świderska (ed.), co-authors: G. K. Świderska i inni, MAC / Difin, Warszawa, 2003
 • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, G. K. Świderska (ed.), co-authors: G. K. Świderska i inni, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2011
 • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych G. K. Świderska (ed.), co-authors: G. K. Świderska i inni, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2010

Articles from the Ministerial List:

 • Analiza możliwości implementacji obiektowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych – wyniki badań empirycznych, M. Pielaszek, G. K. Świderska, P. Warowny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 77 (133), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014
 • Wpływ wdrożonego modelu rachunku kosztów na zakres uzyskiwanej informacji zarządczej, G. K. Świderska, M. Pielaszek, P. Warowny, S. Borowski, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 43 (99), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008
 • Najlepsze praktyki biznesowe w rachunkowości zarządczej, G. K. Świderska, M. Pielaszek, P. Warowny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 44 (100), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008

Other publications:

 • Rachunek kosztów w Zakładach Opieki Zdrowotnej, G. K. Świderska (ed.), co-authors: G. K. Świderska i inni, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna SGH, 2011
 • Instrukacja Kosztów dla Zakładów Opieki Zdrowotnej G. K. Świderska (ed.), co-authors: G. K. Świderska i inni, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna SGH, 2011

Detailed teaching offer