Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Ph. D Mariusz Karwowski

 

Karwowski_M.png

 

Assistant Professor in the Department of Management Accounting
in the Warsaw School of Economics
auditor

 


Contact:
e-mail:mkarwo (at sgh.waw.pl),
Department of Management Accounting, room 329 building A,
phone no.: 22 564 92 40 or 22 564 92 41.


Main forms of activities:

 • Lectures, labs, seminars, classes on full-time, part-time and postgraduate studies in the field of financial and management accounting. 
 • Participation in research projects in the field of financial and management accounting.
 • Participation in the work of the Commission for the improvement of accounting rules and principles of the Scientific Council of the Association of Accountants in Poland.
 • Training in financial and management accounting (including new solutions cost accounting treatment for healthcare units). 
 • Participation in the audits of financial statements. 
 • Participation in the work related to the development of accounting policy, plans of accounts and cost instructions. 

Research interests:
Segment reporting and integration of financial and management accounting. The impact of disclosure on improving the protection of investors and the competitive position of the issuers of securities.

Monographs:

 • Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (co-author), eds. G.K. Świderska i W. Więcław, Mac Consulting/ Difin, Warszawa 2012
 • Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (co-author), ed. G.K. Świderska, Mac Consulting/ Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012
 • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych (co-author), ed. G.K. Świderska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 • Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza (co-author), ed. G.K. Świderska, MAC Consulting/ Difin, Warszawa 2010
 • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych (co-author), ed. G.K. Świderska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę? (co-author), ed. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
  Textbooks:
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Definicje, podstawowe problemy, pytania testowe i zagadnienia sytuacyjne z rozwiązaniami (co-author), ed. G.K. Świderska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008

 

Articles from the Ministerial List:

 • The Problems Associated with Preparation of Disaggregated Information, Olsztyn Economic Journal 9 (2/2014), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014
 • Sprawozdawczość dotycząca segmentów jako czynnik integracji rachunkowości finansowej i zarządczej, Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, Tom II, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011

Other publications:

 • Opracowanie dotyczące zakresu, sposobu gromadzenia i prezentacji informacji o kosztach świadczeń zdrowotnych dla potrzeb ich wyceny (co-author), ed. G.K. Świderska, SGH, Warszawa 2013
 • Przesłanki integracji sprawozdawczości finansowej i rachunkowości zarządczej, Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 •  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej z perspektywy USA, Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012
 • Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej - ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym (co-author), ed. G.K. Świderska, SGH, Warszawa 2011
 •  Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych (co-author), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy finansowej i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010
 • Segmenty zarządcze w rachunkowości finansowej i zarządczej (co-author), Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009


Detailed teaching offer