Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 M.A. Michał Kariozen

 

Michal_Kariozen.jpg

Senior Lecturer in the Department of Management Accounting
in the Warsaw School of Economics
auditor
Member of the National Chamber of Statutory Auditors and International Association for Accounting Education and Research (IAAER)

 

 

 

 

 

 

Contact:
e-mail: mkario (at sgh.waw.pl) 
Department of Management Accounting, room 329 building A,
phone no.: 22 564 92 40 or 22 564 92 41.

 


Main forms of activities:

  • Lectures and classes on full-time, part-time and postgraduate studies in the field of accounting, financial reporting, international accounting standards and auditing of statements. 
  • Participation in research projects in the field of financial accounting.
  • Participation in audits of financial statements of companies and capital groups.
  • Advice, expertise and training in the field of accounting and financial reporting.
  • Coordination of accounting outsourcing projects.

Research interests:
Mergers. The business model in reporting and auditing. Deferred income tax. Practical aspects of the implementation of International Financial Reporting Standards

Monographs:

  • Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, (co-author), eds. G.K. Świderska, W. Więcław, 2012, Warszawa, Mac Consulting/Difin
  • Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (co-author), ed. G.K. Świderska, Mac Consulting/ Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012
  • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, (co-author), ed. G.K. Świderska, 2010, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH

Articles from the Ministerial List:

  • Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w polskich spółkach giełdowych. Wpływ na rachunkowość zabezpieczeń i zasady sprawozdawczości grup kapitałowych, (co-author), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 38(94), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007

Detailed teaching offer