Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Ph. D Monika Raulinajtys-Grzybek

 

Raulinajtys-Grzybek_M.jpg


Assistant Professor in the Department of Management Accounting
in the Warsaw School of Economics

 

 

 

 

 


Contact:
e-mail: mrauli (at sgh.waw.pl) or monika.raulinajtys-grzybek (at sgh.waw.pl)
Department of Management Accounting, room 329 building A,
phone no.: 22 564 92 40 or 22 564 92 41.


Main forms of activities:

 • Lectures, seminars, classes on full-time, part-time and postgraduate studies in the field of management accounting and cost accounting. 
 • Participation in research projects in the field of management accounting.
 • Training in management accounting. 

Research interests:
Management accounting in healthcare units. Cost accounting models, Pricing of health services with the use of cost information.

Monographs:

 • Wycena usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, M. Raulinajtys-Grzybek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2014
 • Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych: rola i zadania pielęgniarek, M. Raulinajtys-Grzybek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2014

Articles from the Ministerial List:

 • Object-based costing as an important tools for the economic analysis of sustainable development, M. Raulinajtys-Grzybek, G.K. Świderska, Copernican Journal of Finance&Accounting, 3(1), 2014, s. 135-144.
 • Cost-based pricing of healthcare services. Relevance of a resource-based costing system, G.K. Świderska, M. Raulinajtys-Grzybek, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 72(128), 2013, s. 117-137.
 • Rola rachunkowości regulacyjnej w procesie wyceny usług powszechnych w Europie, M. Raulinajtys-Grzybek, Studia Prawno-Ekonomiczne, 86/2012, s. 253-273.
 • Identyfikacja kosztów transakcyjnych przez rachunkowość, M. Raulinajtys, G.K. Świderska, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 62 (118), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2011.
 • Rachunek kosztów działań jako podstawa wyceny usług, G.K. Świderska, M. Raulinajtys, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 49 (105), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2009.

Other articles:

 • Учет затрат по видам деятельности для амбулаторной клиники [Activity-based costing for an ambulatory clinic], M. Raulinajtys-Grzybek, Экономика и современный менеджмент: теория и практика, 5(37), 2014, s. 43-55.
 • Cost management in the enterprises under globalization t.II, J. Chluska (ed.), (co-author), Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 • Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce tom II, B. Micherda (ed.), (co-author), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 14, Kraków 2010.

Other publications:

 • Rachunek kosztów w Zakładach Opieki Zdrowotnej, G. K. Świderska (ed.), co-authors: G. K. Świderska i inni, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna SGH, 2011
 • Instrukacja Kosztów dla Zakładów Opieki Zdrowotnej G. K. Świderska (ed.), co-authors: G. K. Świderska i inni, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna SGH, 2011

Detailed teaching offer