Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 M.A. Szczepan Borowki

 

Szczepan.jpg

 


Senior Lecturer in the Department of Management Accounting
in the Warsaw School of Economics
auditor
Member of the National Chamber of Statutory Auditors, International Association for Accounting Education and Research (IAAER) and European Accounting Association (EAA)

 

 

Contact:
e-mail: sborow (at sgh.waw.pl) or Szczepan.Borowski (at sgh.waw.pl),
Department of Management Accounting, room 329 building A,
phone no.: 22 564 92 40 or 22 564 92 41.

 


Main forms of activities:

 • Lectures and classes on full-time, part-time and postgraduate studies in the field of accounting, financial reporting, international accounting standards and auditing of statements. 
 • Participation in research projects in the field of financial accounting.
 • Participation in audits of financial statements of investment funds and companies.
 • Advice, expertise and training in the field of accounting and financial reporting.

Research interests:
The fair value and business model in reporting and auditing. Accounting of financial instruments with particular emphasis on hedge accounting and embedded derivatives. Practical aspects of the implementation of International Financial Reporting Standards.

Monographs:

 • Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (co-author), ed. G.K. Świderska, Mac Consulting/ Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012
 • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, (co-author), ed. G.K. Świderska, 2010, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, (co-author), eds. G.K. Świderska, W. Więcław, 2012, Warszawa, Mac Consulting/Difin
 • Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza (co-author), ed. G.K. Świderska, MAC Consulting/ Difin, Warszawa 2010

Articles from the Ministerial List:

 • Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w polskich spółkach giełdowych. Wpływ na rachunkowość zabezpieczeń i zasady sprawozdawczości grup kapitałowych, (co-author), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 38(94), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007
 • Wpływ wdrożonego modelu rachunku kosztów na zakres uzyskiwanej informacji zarządczej, współautor, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 43 (99), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008
 • Ochrona inwestorów a zakres ujawniania informacji przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych: wyniki badań empirycznych, współautor, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 59(115), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010

Detailed teaching offer