Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
Publications : Publications – Department of Management Accounting | Warsaw School of Economics
 

 Publication of Management Accounting Department

 

The most import ant publications of the employees of the Department:

  • Jak czytać sprawozdanie finansowe, prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2013, Warszawa, Mac Consulting/Difin
  • Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, ed. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska oraz dr Wojciech Więcław, 2012, Warszawa, Mac Consulting/Difin
  • Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, ed. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2012, Warszawa, Mac Consulting/Wolters Kluwer
  • Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza,  ed. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2010, Warszawa, Mac Consulting/Difin
  • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, ed. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2010, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH,
  • Rachunek kosztów w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Podręcznik, ed. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2011, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH,
  • Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej - ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym, ed. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2011, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH,
  • Instrukcja kosztów dla Zakładów Opieki Zdrowotnej,  ed. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2011, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH,
  • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, ed. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2011, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.