Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Edyta Łazdarowicz, PhD

 
Collegium of Management and Finance
Institute of Accounting
Information Technology Accounting Unit​
 

 Scientific interests

 
 • Development of financial reporting
 • Communication in financial reporting
 • Conceptual framework for financial reporting
 

 Selected publications

 
 • Comparability of the IFRS statements of cash flows in Poland. The influence of national regulations, 2019, forthcoming. 
 • The impact of national regulations and company size on the structure and content of the statement of financial position under IFRS. Evidence from Poland, in: Proceedings of the 13th International Conference Accounting and Management Information Systems AMIS 2018, The Bucharest University of Economic Studies, Bucharest 2018. 
 • Ocena porównywalności informacji w sprawozdaniach z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów na przykładzie spółek objętych indeksem WIG30 [Evaluation of the information in the statements of profit or loss and other comprehensive income of listed companies of WIG30], Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 97(153), 2018. 
 • Benefits and costs of IFRS implementation in Poland – the view of preparers and consultants (co-author M. Mierzejewska), in: K. Grabiński, M. Kędzior (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017.
 • Benefits and costs of IFRS implementation in Poland in: K. Grabiński, M. Kędzior (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017. 
 • The purpose and status of the conceptual framework for financial reporting, in: A. Kamela-Sowińska (red.), Rachunkowość warta poznania: współczesna rachunkowość - zagadnienia wybrane, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2016. 
 • Dyskusja wokół celu sprawozdawczości finansowej opartej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej [Discussion about the objective of financial reporting based on IFRS], Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 87(143), 2016. 
 • Znaczenie i przyszłość zasady ostrożności [The significance and future of the prudence principle], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 390, Wrocław 2015. 
 • Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości - przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji [History of theoretical development of accounting thought: an overview of selected theories, models and concepts], K. Klimczak (ed.), co-authors K. Bareja, M. Gawart, E. Łazarowicz, Difin, Warszawa, 2015.
 

 Participation in research projects

 
Comparability of IFRS financial statements of companies from Central and Eastern Europe 
(statutory research 2018)
Head of research – Edyta Łazarowicz

Comparability of IFRS financial statements of Polish listed companies
(statutory research 2017),
Head of research – Edyta Łazarowicz

Benefits and costs of IFRS implementation in Polish practice 
(statutory research 2016)
Head of research – Edyta Łazarowicz
Research team - Anna Karmańska, Magdalena Giedroyć, Katarzyna Klimczak, Małgorzata Mierzejewska, Anna Wachowicz 

The history and prospects for development of theoretical thought of accounting 
(statutory research 2013-2014)
Head of research - Katarzyna Klimczak
Research team - Katarzyna Bareja, Marta Gawart, Edyta Łazarowicz​