Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Hanna Bystrzycka, PhD

 
Collegium of Management and Finance
Institute of Accounting
Financial Accounting Unit​
 

 Scientific interests

 
  • Financial Accounting
  • International Accounting
 

 Selected publications

 
  • Wpływ procesów harmonizacji i standaryzacji na kształt polskiego systemu rachunkowości [The impact of standaryzation and harmonization on the shape of the Polish accounting system], Forum Rachunkowości nr 3/2007.
  • Wartości niematerialne i prawne [Intangible assets], Problemy Rachunkowości nr 4(27)/2006.
  • Rachunkowość w Federacji Rosyjskiej [ Accounting in Russian Federation], Problemy Rachunkowości nr 1(24)/2006.
  • Lokaty (inwestycje) i działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń [Deposits (investments) and investment activity in insurance companies], Problemy Rachunkowości nr 4(19)/2004.
  • Składka ubezpieczeniowa – podstawowy przychód zakładu ubezpieczeń [Insurance premium – the main income of an insurance company], Problemy Rachunkowości nr 7/2001.
  • Obowiązki sprawozdawcze zakładu ubezpieczeń na życie [Reporting obligations of a life insurance company], Problemy Rachunkowości nr 3/2000. 
  • Praktyka rachunkowości zakładów ubezpieczeń na życie w Stanach Zjednoczonych [Accounting practice of life insurance company in the United States], Problemy Rachunkowości nr 1/2000.