Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Magdalena Giedroyć, PhD

 
Collegium of Management and Finance
Institute of Accounting
Managerial Accounting Unit​
 

 Selected publications

 
  • ​​Uznawanie kosztów badań i rozwoju w rachunkowości [Recognition of research and development cost in accounting], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 503, Wrocław 2018.
  • The predictive power of comprehensive income in Poland (co-authors K. Bareja, M. Wrzosek), Proceedings of the 30th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, San Francisco, U.S.A.,11-14.11.2018.
  • Impairment of nonfinancial fixed assets in Polish biggest companies listed on Warsaw Stock Exchange, Proceedings of the 29th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues: Disruptive Innovation/Technologies: Accounting & Beyond, Kuala Lumpur, Malezja, 05-08.11.2017.
  • Motywy wyboru wartości godziwej do wyceny środków trwałych w świetle PAT [Motives for PPE revaluation according to PAT] (co-author K. Bareja), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol. 87(143), SKwP, Warszawa 2016.
  • Użyteczność współczesnej sprawozdawczości finansowej [The usefulness of contemporary financial reporting] in: R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red.), Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Wzajemna zależność, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2015.
  • Relewantność informacji sprawozdawczych [Relevance of reporting information] in: Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk (red.), Rachunkowość - polityka makroekonomiczna – globalizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015. 
  • Porównywalność sprawozdań finansowych w przestrzeni [Comparability of reporting information] in: J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
 

 Participation in research projects

 
Improving the usefulness of the reporting information of budget sector entities in Poland in the reform process of the budget system (statutory research 2018)
Head of research Magdalena Giedroyć
Research team - Ewa Hellich

Accounting for impairment of nonfinancial assets 
(statutory research 2017)
Head of research – Katarzyna Bareja
Research team – Magdalena Giedroyć

Benefits and costs of IFRS implementation in Polish practice 
(statutory research 2016),
Head of research – Edyta Łazarowicz
Research team - Anna Karmańska, Magdalena Giedroyć, Katarzyna Klimczak, Małgorzata Mierzejewska, Anna Wachowicz

New trends in the public sector accounting 
(own research 2011-2018)
Head of research - Ewa Hellich
Research team – Magdalena Giedroyć, Anna Wierzowiecka