Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Małgorzata Paszula, PhD

 
Collegium of Management and Finance
Institute of Accounting
Managerial Accounting Unit​​
 

 SCIENTIFIC INTERESTS

 
 • Accounting as a science and practical activity.
 • Paradigms, methods and accounting principles.
 • Costs in the accounting system and management accounting.
 • Costing models.
 • Management accounting.
 

 SELECTED PUBLICATIONS

 
 • Koszty działalności handlowej  [The costs of commercial activities] (co-author. E. Hellich), [in:] Eseje o podatkach i rachunkowości. Monografia dedykowana Profesor Irenie Olchowicz, redakcja naukowa J. Ostaszewski, M. Jamroży, A. Tłaczała, Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018.
 • Co wiemy o rachunku zysków i strat w czasach II Rzeczypospolitej [What do we know about the profit and loss account in the times of the Second Polish Republic], [in:] Abacus – od źródeł rachunkowości po współczesność,  redakcja naukowa S. Sojak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.​
 • Wkład warszawskiej szkoły rachunkowości w kształtowanie poglądów na temat metod poznawczych rachunkowości, [w:] Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, redakcja naukowa R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Przychody kategorią rachunkowości – artykuł dyskusyjny [Revenue as the accounting category - discussion article], Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 54(110), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2010. 
 • Koszty w układzie rodzajowym - zużycie materiałów i energii [Costs by type - consumption of materials and energy], Difin, Warszawa 2007. 
 • Rachunek kosztów logistyki [Logistics costs account] (Rozdział 3 - co-author A. Grzegorek) [in:] Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, redakcja naukowa A. Karmańska, Difin, Warszawa 2007. 
 

 PARTICIPATION IN RESEARCH PROJECTS

 
Systematics of the costs in terms of modern methodology of cost accounting, part I, 
(statutory research 2017/2018),
Head of research - Ewa Hellich
Research team – Małgorzata Paszula

Systematics of the costs in terms of modern methodology of cost accounting part II- Cost accounting quality, environmental costs
(statutory research 2018/2019) 
Head of research - Ewa Hellich
Research team – Małgorzata Paszula