Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Michał Kaczmarski, PhD

 
Collegium of Management and Finance
Institute of Accounting
Information Technology Accounting Unit​
 

 Scientific interests

 
 • Criminal law – fraud, misconduct and tax crime
 • Criminal law procedure
 • Forensic applied sciences – how to detect and prevent fraud and misconduct
 • Forensic accounting and investigations into financial crime
 • Forensic data mining
 • Open source intelligence (OSINT)
 • Criminology – why do people commit fraud and misconduct
 

 Selected publications

 
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce [Fight of money laundering, critical review of tactical and legal aspect of combating money laundering in Poland], Difin, 2016.
 • Bitcoins. Are they indeed a new means of bypassing anti-money laundering and anti-terrorism financing controls?, Distant News in Law, National Law School of India University, Bangalore March 2015.
 • Comparative review of principles of criminal liability for money laundering and the basis for forfeiture of proceeds of crime in selected jurisdictions, Distant News in Law, National Law School of India University, Bangalore, October 2014.
 • Kilka uwag na temat problemu z ustaleniem przestępstwa źródłowego prania pieniędzy na tle statystyk prokuratorskich w Polsce i Niemczech [A few comments on predicate offence detection for money laundering on the basis of prosecution statistics in Poland and Germany], Problemy Współczesnej Kryminalistyki, TomXVI, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Warsaw 2012.