Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Future of Air Cargo in Poland

 
​​Insitute of Infrastructure, Transport and Mobility
SGH Warsaw School of Economics

invites for​ 

the International Conference
"Future of Air Cargo in Poland".
 

The conference will take place on
21 February, 2019

at SGH Warsaw School of Economics.
 

 The conference will be held in Polish and simultaneous translation into English will be provided.​
 

 Purpose of the Conference

 
​The conference aims to find answers to some important questions regarding Polish and European air cargo market, including:
 • What are the recent developments in air cargo markets in Europe?
 • What trends are expected in 2019 and beyond?
 • Where are we with e-freight?
 • How will Brexit impact rest of Europe
 • Where will new technologies be deployed first? 
 • What opportunities and threats is Polish market facing?
 • How can we stimulate and help market development? 
 • What challenges will Polish and European market face in the future? 
 • How new security regulations will influence market? 
 • Will drones technology change the air cargo industry? 
 

 Registration

 
The participation in the conference is free of charge upon registration.

Registration-button.jpg

The registation is open for particpants till 14 Feb, 2019.
Subject 
to avilabilty. 


Since we notice an extensive interest in the conference we would like to secure place for all interested in. Therefore we will be forced to collect 150 zł in case of no show-up. 

To avoid extra costs in case of no show-ups, please cancel your registration by sending an e-mail to katran@sgh.waw.pl no later than 14 Feb, 2019.

When registering you agree on the following RODO terms:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie reprezentowana przez Rektora z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa;
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji ikonferencji;
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7.  Dane przechowywane będą przez okres 1 roku;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; ​ 
 
 
 

 Conference Venue

 
​​
SGH Warsaw School of Economics
 
al. Niepodległości 128 (building C)
Auditorium I 
 
 

 Conference Office

 
​Institute of Infrastructure, Transport and Mobility
(former Department of Transport)
Collegium of Management and Finance
SGH Warsaw School of Economics

ul. Madalińskiego 6/8 p. 314
02-513 Warsaw

phone: +48 225647314
e-mail: katran@sgh.waw.pl​
 

 Conference Programme

 
 

 Honorary Patronage

 
ULC-biale.jpg
 

 Conference Partner and Gold Sponsor

 
​​Welcome-Logo.png
 

 ​Confere​nce Partners and Sponsors

 
​​Avseco-Cargo-Logo.png
ZRPL-Logo.png