Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Andrzej Bień

 
Bibliografia


2009 

Oficjalne rezerwy dewizowe kraju, „Studia i Prace KZiF SGH” 2009, z. 92, s. 46-54.

Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, (z W. Bień), Warszawa: Difin, 2009, 232 s.

2010 

Przyszłość dolara USA, „Studia i Prace KZiF SGH” 2010, z.102, s. 9-18.

Słownik finansów, (z. W. Bień), Warszawa: Difin, 2010, 143 s.

2011 

Stabilność systemu bankowego w Polsce w okresie kryzysu finansowego, „Studia i Prace KZiF SGH” 2011, z. 109, s. 16-30.

2015 

Kształtowanie się polskiego rynku usług hotelarskch w realiach teoretycznych i praktycznych gospodarki XXI wieku, (z D. Czekaj), „Studia z Polityki Publicznej, KES SGH”, 2015, z. 2, s. 95-117.