Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Danuta Drabińska

 
 
Bibliografia


2008

Bibliografia publikacji pracowników Kolegium Ekonomiczno-Społecznego za lata 1998-2007, (red. z J. Kalińskim), Warszawa: OW SGH, 2008, s. 277. 

Charakter przemian w teorii ekonomii w świetle potrzeby zmiany paradygmatu w naukach ekonomiczno-społecznych, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 401-410. 

Edward Franciszek Szczepanik, w: Poczet doktorów honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wyd. 1 rozsz., red. J. Kaliński, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 143-154. 

Nikołaj Prokofiewicz Fiedorenko, w: Poczet doktorów honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wyd. 1 rozsz., red. J. Kaliński, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 35-42. 

Stanisław Rączkowski, w: Poczet doktorów honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wyd. 1 rozsz., red. J. Kaliński, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 75-84. 

Wpływ historii gospodarczej na rozwój teorii ekonomii widziany przez pryzmat badań historii myśli ekonomicznej, w: Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii, red. J. Skodlarski, Łódź: UŁ, 2008, s. 32-45. 

Zdzisław Zygmunt Fedorowicz, w: Poczet doktorów honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wyd. 1 rozsz., red. J. Kaliński, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 177-188.

2009

Niedoszłe próby reformowania SGH w latach 1945-1949, „Gazeta SGH” 2009, nr 5, s. 34. 

Teorie kryzysu – nowy wymiar dawno zapomnianych wizji, w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 13-29.

2010

Ekonomia ewolucyjna jako przykład koncepcji teoretycznej z pogranicza paradygmatu zrównoważonego rozwoju, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2010, nr 1, s. 11-28. 

Miniwykłady o współczesnej myśli ekonomicznej. Od ordoliberalizmu do ekonomii ewolucyjnej, Warszawa: OW SGH, 2010, 104 s. 

Ordoliberalny ład społeczny w kontekście wartości cywilizacji Zachodu, w: Współczesna cywilizacja zachodu. Atuty i słabości, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 207-224. 

Rola konkurencji w transformacji, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 483-493. 

Walter Eucken i Friedrich von Hayek – próba porównania wizji gospodarki wolnokonkurencyjnej, „Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej” 2010, nr 4, s. 133-155.

2011

Anatomia kapitalizmu – funkcje państw w kontekście dyskusji o finansach publicznych, w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 59-76. 

Hayek kontra Keynes – poglądy mistrzów w kontekście polityki monetarnej i fiskalnej, Warszawa: CDiEG SGH, 2011, s. 37-58. 

Malthus a Kremer – dwie wizje demograficznego ujęcia rozwoju gospodarczego, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 443-457. 

Niemcy, w: Oblicza kapitalizmu, red. P. Jachowicz, S. Sztaba, Warszawa: CDiEG SGH, 2011, s. 53-83. 

Ordoliberalizm Waltera Euckena, w: Koniunktura gospodarcza a narodziny, wzrost i upadek wielkich doktryn ekonomicznych, księga pamiątkowa w 50-lecie śmierci profesora Andrzeja Grodka, red. J. Łazor, W. Morawski, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 51-72.

2012

Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w myśli ekonomicznej XX i XXI wieku, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011/2012, nr 4, s. 9-28. 

Innowacyjność gospodarki w wymiarze współczesnym i w ujęciu historycznym, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 2, s. 9-25. 

Hayek i Keynes – który z nich miał rację? Teorie kryzysu i tworzone w fazach rozkwitu i upadku, w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr hab. Januszowi Kalińskiemu w 70 rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 81-98. 

Miniwykłady o polskiej myśli ekonomicznej. Krzyżanowski, Zawadzki, Kalecki, Lange, Warszawa: OW SGH, 2012, 94 s. 

Lange Oskar Ryszard (1904-1965), w: Statystycy polscy, Warszawa: GUS. PTS, 2012, s. 195-202.

2013

Idea jakości życia społecznego w klasycznej i współczesnej myśli europejskiej – na marginesie książki „Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza?, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 4, s. 43-60.