Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Wanda Dugiel

 
Bibliografia

2008

Handel zagraniczny Polski w latach 1995-2006, "Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny" 2008, nr 15, s. 106-119.

Ochrona własności intelektualnej w Rundzie Rozwojowej Doha, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2008, nr 11, s. 13-19.

Pozycja gospodarcza Polski na tle innych państw Unii Europejskiej – ujęcie makroekonomiczne, część 1, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2008, nr 3, s. 22-27.

Pozycja gospodarcza Polski na tle innych państw Unii Europejskiej – ujęcie makroekonomiczne, część 2, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2008, nr 4, s. 22-27.  

Regionalism versus multilateralizm,  "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego" 2008, nr 25, s. 32-45.

2009

Kraje rozwijające się w Światowej Organizacji Handlu, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej" 2009, nr 1, s. 9-37. 

Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju handlu zagranicznego Polski, w: Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe, red. J. M. Fiszer, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2009, s. 434-451.

Rewizja Porozumienia o Handlowych Aspektach Inwestycji w Rundzie z Doha, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2009, nr 6, s. 14-18. 

Rynek wewnętrzny usług w Unii Europejskiej, w: Gospodarka Polski w Unii Europejskiej. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego, red. H. Bąk, G. Wojtkowska – Łodej, Warszawa:OW SGH, 2009, s. 199-216. 

Znaczenie płatności bezpośrednich dla Polski, w: Polityki gospodarcze UE, red. E. Kawecka – Wyrzykowska, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 72-82.

2010

The United States in multipolar trading system, European Trade Study Group, University of Lausanne, European Trade Study Group (ETSG) Annual Conference, Faculty of Business and Economics, University of Lausanne, Switzerland, 2010, www.etsg.org/ETSG2010/papers/Dugiel.pdf‎.

2013

Światowy system handlu – nowe wyzwania i próby reform, Warszawa: OW SGH, 2013, 357 s.

2015

Polityka handlowa Unii Europejskiej po światowym kryzysie gospodarczym, "Studia Europejskie" 2015, nr 1, s. 29-47.

Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji. Wsparcie czy zagrożenie dla wielostronnych porozumień międzynarodowych?, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace" 2015,  nr 1, s. 117-150.

2016

Globalne regulacje bezpośrednich inwestycji zagranicznych – trudności tworzenia i znaczenie dla handlu międzynarodowego”, "International Business and Global Economy" 2016, nr 35, s.115-135.

2017

European Union neighborhood policy and relations with Russia, w: European Security and Stability in a Complex Global Order - The Case of Neighbourhood Policy, red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Dziembała, A. Masłoń-Oracz, A. Kłos, Warszawa: D.W. Elipsa, 2017, s. 98-115.

WTO po 10. Konferencji Ministerialnej w Nairobi – koniec liberalizacji wielostronnej?, "Horyzonty Polityki" 2017, Vol. 8, s. 11-30.