Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Małgorzata Dworakowska

 
 
Bibliografia


2015

Finanse jednostek samorządu terytorialnego, (z A. Alińska), w: Współczesne finanse publiczne, red. A. Alińska, B. Woźniak, Warszawa: Difin, 2015, s. 221-295.

Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – czynnik pobudzający czy ograniczający udział w rynku kapitałowym?, w: Jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 49-60.

Realizacja inwestycji przez miasta na prawach powiatu jako działanie na rzecz ich zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój miast. Polityka i finanse, red. B. Guziejewska, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2015, s. 29-40.

Determinanty finansowe wzrostu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, „Studia z Polityki Publicznej” 2015, nr 4 (8), s. 47-58.

2016

Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w kontekście realizacji zadań publicznych, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 371-382.

Finance of local government units, w: Public finance in Poland, red. A. Alińska, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 101-137.

Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2016, nr 125, s. 137-148.

2017

Financial conditioning of investment activity of territorial self-government units in the changing economic environment, „Research Papers of the Wrocław University of Economics / Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2017, nr 476, s. 88-96.

Investment activity of local government units in the context of finance management, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 5 (89), cz. 1, s. 333-341.