Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Elżbieta Firlit

 
 
Bibliografia


2008

Badania socjologiczne i rozwój społeczny, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 437-449.

Integracyjna funkcja religii w społeczeństwach przełomu XX i XXI w. z perspektywy socjologicznej, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z. 15, s. 609-626. 

Societal Activity of the Polish Parish – Continuity and Change,  “Religious Studies and Theology: Interdyscyplinary Studies in Religion” 2008, vol. 27, no. , s. 85-113. 

Upolitycznienie przestrzeni parafialnej, w: Oblicza religii i religijności, red. I. Borowik, M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Doktór, Kraków: NOMOS, 2008, s. 211-223. 

Zaangażowanie parafii w sferę polityczną na przykładzie Polski, w: Religia i polityka, red. T. Stępień, Płock: OW Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, 2008, s. 83-101.

2009

Caritas Europa i Eurodiaconia – podstawowe instytucje charytatywne głównych wyznań religijnych w UE, w: Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy, (red.), Warszawa: OW SGH, 2009, s.79-101. 

Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy, (red.), Warszawa: OW SGH, 2009, 276 s. 

Instytucjonalne reprezentacje Kościołów na forum Unii Europejskiej - ramy dialogu, struktura organizacyjna i działalność, w: Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy, red. E. Firlit, Warszawa: OW SGH, 2009, s.57-78. 

Integracyjna funkcja religii w społeczeństwach przełomu XX i XXI w. z perspektywy socjologicznej, w: Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy, red. E. Firlit, Warszawa: OW SGH 2009, s. 257-276.

2010

Asymetryczność relacji laikatu i duchowieństwa w polskim kontekście społeczno-kulturowym, w: Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia, red. J. Baniak, Poznań: WN Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2010, s. 271-290. 

Wartości w pracy akademickiej, w: W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie, red. J. Baniak, Kraków: NOMOS, 2010, s. 358-376.

2011

Identyfikacje i więzi wspólnotowe, w: Postawy religijno-społeczne mieszkańców Diecezji Warszawsko-Praskiej, red. L. Adamczuk, W. Sadłoń, Warszawa: OSS OPINIA, ISKK SAC, 2011, s. 155-180.

2012

Modernizacja struktur Kościoła katolickiego w Polsce w okresie transformacji systemowej, w: Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech, red. E. Firlit, M. Hainz, M. Libiszowska-Żółtkowska, G. Pickel, D.  Pollack, Kraków: Wyd. WAM, 2012, s. 215-230. 

Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech, (red. z M. Hainz, M. Libiszowską-Żółtkowską, G. Pickel, D.  Pollack), Kraków: Wyd. WAM, 2012, 476 s.

2013

Erozja wspólnotowego wymiaru religijności katolików w Polsce, „Przegląd Religioznawczy” 2013, nr 4, s. 133-146. 

Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012, (red. z L. Adamczuk, W. Zdaniewicz), Warszawa: ISKK SAC, 2013, 279 s. 

Sondaż w badaniach zjawisk politycznych, w: Studia i szkice z socjologii polityki, red. M. Chałubiński, J. Szczupaczyński, Warszawa: Dom Wyd. Elipsa, 2013, s. 377-402. 

Wspólnotowy wymiar religijności, w: Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012, red. L. Adamczuk, E. Firlit, W. Zdaniewicz, Warszawa: ISKK SAC 2013, s.125-160.

2014

Die Modernisierung der Strukturen der katholischen Kirche in Polen im Zeitraum der Systemtransformation, w: Zwischen Säkularisierung und religiöser Vitalisierung. Religiosität in Deutschland und Polen im Vergleich, hrsg. M. Hainz, G. Pickel, D. Pollack, M. Libiszowska-Żółtkowska, E. Firlit, Wiesbaden: Springer VS,  2014, s. 235-246. 

Zwischen Säkularisierung und religiöser Vitalisierung. Religiosität in Deutschland und Polen im Vergleich, (red. z M. Hainz, G. Pickel, D. Pollack, M. Libiszowską-Żółtkowską), Wiesbaden: Springer VS, 2014, 327 s.

2015

Procedury rejestracji podmiotów wyznaniowych i zmiany w strukturze wyznaniowej polskiego społeczeństwa po 1989 roku , Kwartalnik KES „Studia i Prace” 2015, nr 1(21), s.13-34.

2016

Wprowadzenie (J.Gładys-Jakóbik), w: Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, red. E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 9-16.

Kłopoty z tożsamością w ponowoczesnym świecie, w: Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, red. E. Firlit, J.Gładys-Jakóbik, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 63-88.

Lokalna tożsamość, w: Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności, red. T. Herudziński i P. Swacha, Wydawnictwo SGGW, 2016, s. 19 -37.