Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Dominik Gajewski

 
Bibliografia


2015

Comparative analysis of the economic and tax-related effects brought about by the methods of financing applied within the framework of thin capitalization in the OECD Member Countries, “International Journal of Recent Scientific Research” 2015, vol. 6, Issue 10, s. 7103-7110.

Czy konstrukcja ugoda pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym w amerykańskim prawie podatkowym może być inspiracją do zmian w ordynacji podatkowej?, w: Ordynacja podatkowa. Stan obecny i kierunki zmian, red. R. Dowgier, Białystok: Wydawnictwo Temida2, 2015, s. 73-83.

Czy zasada fakultatywności może być przeszkodą w wykorzystywaniu koncepcji CCCTB - szansa czy zagrożenie?, w: Rozważania nad Ordynacją podatkową - de lege lata i de lege ferenda, red. J. Glumińskiej-Pawlic, Katowice: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Uniwersytet Śląski 2015, s. 55-64.

Europejskie raje podatkowe jako forma optymalizacji podatkowej, “Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2015, nr 6, s. 214-218.

Grupa kapitałowa w CIT wymaga reform, “Prawo i Podatki” 2015, nr 115, s. 2-7.

Międzynarodowe unikanie opodatkowania w Polsce - istota i przyczyny, w: Międzynarodowe unikanie opodatkowania - wybrane zagadnienia, red. D. Gajewski, Warszawa: C. H. Beck, 2015, s. 9-19.

Międzynarodowe unikanie opodatkowania w Polsce - istota i przyczyny w: Międzynarodowe unikanie opodatkowania - wybrane zagadnienia, (red.) Warszawa: C. H. Beck, 348 s.

Międzynarodowe unikanie opodatkowania w Polsce, “Gazeta Prawna” 2015, nr 165, s. B3.

Polityka podatkowa państw członkowskich w świetle polityki publicznej, “Studia z polityki publicznej” 2015, nr 3, s. 83-93.

Projektowane zmiany systemu podatkowego w Stanach Zjednoczonych. Część I, “Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2015, nr 4, s. 127-129.

Projektowane zmiany systemu podatkowego w Stanach Zjednoczonych. Część II, “Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2015, nr 5, s. 167-169.

The conceptions of taxation of holding companies in the European Union, “International Journal of Recent Scientific Research” 2015, vol. 7, Issue 11, s. 7447-7453.

Transgraniczna optymalizacja. Czas na działania, “Dziennik Gazeta Prawna” 2015, nr 249/250, s. B47.

Trzeba zatrzymać  uciekające podatki (Varia), “Rzeczpospolita” 05.08.2015, s. 22.

Unikanie opodatkowania - przejaw patologii czy tendencja światowa?, “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2015, nr 11, s. 2-6.

Współdziałanie organów podatkowych państw członkowskich w zakresie walki z planowaniem podatkowym, “Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2015, nr 8, s. 289-293.

Wybrane konsekwencje podatkowe funkcjonowania narzędzi hybrydowych oraz koncepcje ich przeciwdziałania, “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2015, nr 4, s. 2-7.                  

Wyzwania dla prezydenta i  Biura Bezpieczeństwa Narodowego. (Varia), “Dziennik Gazeta Prawna” 2015, nr 214, s. B3.

Zintegrowany system ograniczy unikaniu opodatkowania, “Podatki i Prawo” 2015, nr 118, s. 3 - 6.

2016

Charakterystyka procesu kształtowanie strategii podatkowych przez holdingi międzynarodowe, “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2016, nr 9, s. 2-6.

Czy brak holdingowego prawa podatkowego jest słabością systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej?, w: Czy w Polsce istnieje system podatkowy?, red. J. Glumińska-Pawlic, Katowice: Oddział Śląski Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2016, s. 62-81.

Jak uszczelnić  Polski system podatkowy? (Opinie), “Gazeta Wyborcza”, 12.09.2016, s. 18.

Krajowa Administracja Skarbowa – propozycja konsolidacji aparatu skarbowego a uszczelnienie systemu podatkowego, “Analizy i Studia CASP” 2016, nr 2, s. 1-9.

Międzynarodowe unikanie opodatkowania na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej – istota i przyczyny, w: Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków, red. Z. Drewniak, P. Majewski, R. Płókarz, A. Tokarski, Toruń 2016, s. 105-121.

Międzynarodowe unikanie opodatkowania zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, “Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2016, nr 1, s. 16-20.

Nowoczesne holdingowe prawo podatkowe jako sposób na przeciwdziałanie międzynarodowemu unikaniu opodatkowania, w: Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. J. Kulicki, H. Dzwonkowski, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016, s. 456-477.

Planowanie podatkowe w ramach struktur holdingowych, w: Opodatkowanie dochodów transgranicznych, red. M. Jamroży, Warszawa: Wyd. WoltersKluwer, 2016, s. 210-231.

Podatek bankowy – wady i zalety, “Analizy i Studia CASP” 2016, nr 1, s.1-24.

Podatek bankowy a zjawisko unikania opodatkowania, “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2016, nr 6, s. 2-8.

Podatkowa ucieczka do przodu (Varia), “Gazeta Bankowa” 2016, nr 6, s. 99-103. 

Polityka podatkowa na rozdrożu – wokół podatku bankowego w Polsce, “Studia z Polityki Publicznej” 2016, nr 2, s. 65-88.

Polityka Unii Europejskiej przeciwdziałająca szkodliwej międzynarodowej optymalizacji opodatkowania, “Studia z Polityki Publicznej” 2016, nr 3, s. 63-80.

The concept of the CCCTB directive as a proposal of a tax code for international holding companies, w: Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe, red. L. Etel, M. Poplawski, Białystok: Temida 2, 2016, s. 255-281.

Wyzwania dla państw członkowskich Unii Europejskiej w budowaniu polityki przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania, “Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2016, nr 8, s. 297-301.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym holdingów międzynarodowych, “Monitor Podatkowy” 2016, nr 9, s. 23-27.

Zjawisko kreowania strategii optymalizacji opodatkowania przez holdingi międzynarodowe w świetle polityki podatkowej Unii Europejskiej, “Zeszyty Prawnicze” 2016, nr 3, s. 11-32.

2017

Holding International Taxation in the European Union (Monograph), Warszawa: OW SGH, 2017, 366 s.

Luka w VAT – wyzwanie dla Unii Europejskiej, “Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2017, nr 12, s. 443-445.

Międzynarodowe prawo podatkowe - wybrane zagadnienia, w: Finanse publiczne i prawo finansowe, red. A. Nowak-Far, Wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2017, s. 516-537.

Polityka podatkowa państw członkowskich Unii Europejskiej  w stosunku do holdingów międzynarodowych, [Rozdział 18], w: Człowiek Prawo Państwo - Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi L. Stadniczeńko, red. M. Kallas, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2017, s. 313-328.

Przyczyny międzynarodowego unikania opodatkowania – zarys problemu, w: Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, red. D. Gajewski, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2017, s. 37–58.

Przyczyny międzynarodowego unikania opodatkowania – zarys problemu, w: Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, red. D. Gajewski, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2017, 348 s.

Skutki wprowadzenia nielegalnych środków płatniczych na terytorium Unii Europejskiej w kontekście polityki celnej, “Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2017, nr 6, s. 206-210.

Spółka holdingowa jako instrument wykorzystywany do międzynarodowego unikania opodatkowania, “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2017, nr 2, s. 7-12. 

Tax Law Management of Tax Risk Incurred by International Holding Companies, w: The Financial Law Towards challenges of the XXI Century (Conference Proceedings), red. M.Radvan, J. Gliniecka, T. Sowiński, P. Mrkyvka, Brno: Masaryk University 2017, s. 366-378.

Zjawisko międzynarodowego unikania opodatkowania – zagadnienia ogólne, w: Unikanie opodatkowania, Materiały Szkolniowe z konferencji Izby Finansowej NSA Warszawa 26-27.09.2016, red. D. Gajewski, "Materiały Szkoleniowe NSA" 2017, nr 43, s. 45-101.