Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Katarzyna Górak-Sosnowska

 
​​Bibliografia

2008

A. Hammond, Popular culture in the Arab world. Arts, politics and the media, Cairo: American University in Cairo Press, 2007, 367 s., (rec.), “Kultura Popularna” 2008, nr 3, s. 163-164. 

Badania inteligencji na muzułmańskim Bliskim Wschodzie: nieprzetarta jeszcze ścieżka, „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury” 2008, nr 3, s. 85-92. 

Between past and present: dialogue between cultures in Poland, (z A. Płaczkiem), „The Bridge” 2008, no. 9, s. 59.

D. Cook, Martyrdom in Islam, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 224 s. (rec.), „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2008, nr 1-2, s. 162-163. 

Edukacja w świecie arabskim – względność sukcesu, w: Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, red. A. Kapiszewski, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008, s. 23-34.

Edukacja wielokulturowa a płeć. Stosunek młodzieży licealnej do wybranych narodów, „Przegląd Pedagogiczny” 2008, nr 2, s. 87-96. 

Edukacja wielokulturowa młodzieży licealnej. Wpływ warsztatów o kulturze arabskiej na postawy wobec innych grup etnicznych, w: Romowie 2007. Od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach, red. B.Weigl, M. Formanowicz, Warszawa: Academica, 2008, s. 37-46. 

Europejscy muzułmanie a Europa w świetle badań sondażowych, w: Między Wschodem a Zachodem. Łódzkie Studia Wschodoznawcze, t. I, red. M. Dziekan, I. Kończak, Łódź: Ibidem, 2008, s. 109-188. 

Informal Mechanism of Social Protection: the Case of the Arab World, w: NGOs, International Aid and Development in the South, ed. A. Bankole, E. Puchnarewicz, Warszawa: UW, 2008, s. 113-125. 

Jak uczyć o świecie islamu?, „Ateneum Kapłańskie” 2008, z. 2, s. 258-266. 

Język, alfabet, pismo, w: Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych, red. K. Górak-Sosnowska, I. Morżoł, Warszawa: Stowarzyszenie ARABIA.pl, Polski Komitet ds. UNESCO, 2008, s. 9-15. 

Język berberski, w: Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych, red. K. Górak-Sosnowska, I. Morżoł, Warszawa: Stowarzyszenie ARABIA.pl, Polski Komitet ds. UNESCO, 2008, s. 61-64. 

Język gruziński, w: Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych, red. K. Górak-Sosnowska, I. Morżoł, Warszawa: Stowarzyszenie ARABIA.pl, Polski Komitet ds. UNESCO, 2008, s. 43-50. 

Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych, (red. z I. Morżoł), Warszawa: Stowarzyszenie ARABIA.pl, Polski Komitet ds. UNESCO, 2008, 150 s. 

Kobieta w świecie islamu. Wyobrażenia polskich licealistów i możliwości ich modyfikacji, „Studia Edukacyjne” 2008, nr 8, s. 105-116. 

Language encounters. Key to dialogue / Spotkania z językiem- klucz do dialogu, w: Culture in Dialogue / Kultura w dialogu, red. J. Sanetra-Szeliga, R. Kusek, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 173. 

Let’s talk about the future. Euro-Arab Youth Workshop, “Meet’In Euromed. SALTO Youth Euromed Magazine ”2008, nr 11, s. 19-20. 

Licealiści wobec świata islamu – wiedza o kulturze i stosunek do religii, „Edukacja” 2008, nr 2, s. 39-46. 

Męczeństwo. III w islamie, w: Encyklopedia Katolicka, t. XII, Lublin: KUL, 2008, s. 698-699. 

Między religią, polityką a komercją. Muzułmańskie cole jako produkty etyczne, „Marketing i Rynek” 2008, nr 3, s. 25-31. 

N. Atiya, Khul-khaal. Bransolety Egipcjanek, Sopot: Smak Słowa, 2008, 208 s., (rec.), „Bliski Wschód. Społeczeństwa – polityka – tradycje” 2008, nr 5, s. 205-206. 

Polish-Arab and Christian-Muslim dialogue: a critical approach, „International Studies” 2008, nr 1, s. 141-149. 

Polish economic relations with the Arab world, „Pulaski Policy Papers” 2008, nr 6, s. 4-9. 

Polityka państw arabskich wobec młodzieży – wybrane zagadnienia, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 675-683. 

Relacje gospodarcze Polski ze światem arabskim, „Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego” 2008, nr 6, s. 1-3. 

Romowie w Internecie. Przegląd polskich stron internetowych, w: Romowie 2007. Od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach, red. B. Weigl, M. Formanowicz, Warszawa: Academica, 2008, s. 113-119. 

Stosunek młodzieży licealnej do islamu i muzułmanów – możliwości modyfikacji, „Collectanea Theologica” 2008, nr 2, s. 133-146. 

Teaching about the World of Islam and its Implications on Attitudes of Secondary School Students towards Muslims and Others, w: Celebrating the European Year of Intercultural Dialogue: Theory and Practice in Intercultural Education. Warsaw Conference Proceedings. 30 June-3 July 2008, Navreme, INTER Network 2008, s. 192-207. http://www.uned.es/grupointer/warsaw_inter_network_conference_proceedings_jul_2008.pdf 

Wolność w islamie, „Politeja” 2008, vol. 6, s. 103-122. 

Związki zawodowe w państwach arabskich, „Bliski Wschód. Społeczeństwa – polityka – tradycje” 2008, nr 5, s. 58-77.

2009 

Changing Values among Youth. Examples from the Arab World and Germany, ed. S. Hegasy, E. Kaschl, Berlin: Klaus Schwatz Verlag 2007, 175+133 s., (rec.), „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2009, nr 21, s. 315-316. 

Choroby cywilizacyjne w świecie arabskim. Niedoceniane zagrożenie, „Biuletyn IGS” 2009, nr 1-4, s. 97-112. 

Europejczyk patrzy na Orient. Komentarz dydaktyczny, Łódź: Ibidem, 2009, 40 s. 

Globalny Orient, (red.), Warszawa: Wydział Orientalistyczny UW 2009, (CD-ROM) 

In the World of Islam. Didactic materials for secondary school teachers, (z M. Kubarek), Warszawa: Polski Komitet ds. UNESCO, 2009, 131s. 

Islamimaailmas. Didaktiline materjal keskkooliõpetajatele, (z M. Kubarek), Tallin: Eesti Arengukoostöö i Eesti Välispolitika Institut, 2009, 115 s. 

J. Bury, J. Kasprzak, Prawo karne islamu, Warszawa: Difin, 2008, 280 s., (rec.), „Prawo Kanoniczne” 2009,  nr 1-2, s. 386-388. 

Kobiety w sferze publicznej: edukacja, gospodarka i polityka, w: Państwo Katar. Gospodarka – polityka – kultura, red. K. Górak-Sosnowska, R. Czulda, Łódź: Ibidem, 2009, s. 133-142. 

Kredyt bez odsetek? Bankowość muzułmańska, w: Globalny Orient, red. K. Górak-Sosnowska, Warszawa: Wydział Orientalistyczny UW, 2009, (CD-ROM). 

Ku dywersyfikacji: polityka gospodarcza Kataru, w: Państwo Katar. Gospodarka – polityka – kultura, red. K. Górak-Sosnowska, R. Czulda, Łódź: Ibidem, 2009, s. 15-26. 

Muzułmanie o terroryzmie w świetle badań sondażowych, w: Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Malinowski, R. Ożarowski, W. Grabowski, Gdańsk: UG, 2009, s. 76-87. 

Muzułmanie w Polsce, w: Socjologia życia religijnego w Polsce, red. S. Zaręba, Warszawa: UKSW, 2009, s. 482-498. 

Organizacje pozarządowe w świecie arabskim. Nowy aktor społeczny, „Bliski Wschód. Społeczeństwa – polityka – tradycje” 2009, nr 6, s. 140-152. 

Państwo Katar: gospodarka – polityka – kultura, (red. z R. Czuldą), Łódź: Ibidem, 2009, 250 s. 

Po drugiej stronie życia. Muzułmański cmentarz tatarski w Warszawie, w: Warszawa – miasto wielu kultur Przewodnik edukacyjny, Warszawa: Pro Humanum, 2009, s. 101-105. 

Romowie w świecie arabskim, w: Romowie 2009. Między wędrówką a edukacją, red. B. Weigl, Warszawa: Academica, 2009, s. 142-150. 

Ropa naftowa w arabskich państwach Zatoki Perskiej, w: Globalny Orient, red. K. Górak-Sosnowska, Warszawa: Wydział Orientalistyczny UW, 2009, (CD-ROM). 

Ruchy kontestacyjne w Egipcie: wolność kontrolowana, w: Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. J. Osiński Warszawa: OW SGH, 2009, s. 149-156. 

Studies on Youth Policies In the Mediterranean Partner Countries: Jordan, Marly le Roi: Institut national de la Jeunesse et de l’Education populaire, 2009, 46 s. 

Tatarzy polscy a muzułmańska kultura konsumpcyjna. Analiza w świetle socjologicznych badań jakościowych, (z M. Łyszczarzem), „Collectanea Theologica” 2009, nr 4, s. 183-199. 

(Un-)Islamic Consumers? The Case of Polish Tatars, (z M. Łyszczarzem), w: Muslim Societies in the Age of Mass Consumption: Politics, Culture and Identity between the Local and the Global, ed. J. Pink , Cambridge: Cambridge Scholars Publishing,  2009, s. 145-164. 

W jakim języku modlą się Tatarzy?, w: Warszawa – miasto wielu kultur, Przewodnik edukacyjny. Warszawa: Pro Humanum, 2009, s. 58-63. 

W stronę rozwoju. Drogi Azji i Afryki, (red.), Łódź: Ibidem, 2009, 184 s. 

Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think, New York: Gallup Press, 2007, 230 s.(rec.), “Bliski Wschód: społeczeństwa – polityka – tradycje” 2009, nr 6, s. 207-210. 

Zglobalizowany Orient na wyciągnięcie ręki?, (z M. Łyszczarzem), „Życie Tatarskie” 2009, nr 20, s. 8-12.

2010 

Cyberfatwy – wirtualne poradnictwo, „Prace i Materiały ISM” 2010, nr 38, s. 51-62. 

 Dubajskie inwestycje – sukces i ryzyko, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2010, nr 1, s. 83-89. 

Fair trade a świat arabski. Niewykorzystana szansa?, w: Fair trade w globalizującej się gospodarce, red. K. Żukrowska, Warszawa; OW SGH, 2010, s. 47-66. 

Islamofobia – granice, wymiary, odpowiedzi, w: Między Wschodem a Zachodem. Łódzkie Studia Wschodoznawcze, t. III, red. I. Konczak, E. Linek, Łódź: Ibidem, 2010, s. 199-202. 

Ku lepszej przyszłości. Przedszkole integracyjne w Jerozolimie, „Bliżej Przedszkola” 2010, nr 1, s. 88-89. 

Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, (red. z J. Jurewicz.), Łódź: Ibidem, 2010, 426 s. 

Marketing halal: from a religious duty into a global strategy, „Economic Papers”, Institute for International Studies, Warsaw School of Economics, 2010, nr 44, s. 125-135. 

Muzułmańska Barbie – między religią a komercją, „Marketing i Rynek” 2010, nr 8, s. 31-34. 

Muzyka zaangażowana. Hip-hop diaspory muzułmańskiej w Europie, „Przegląd Orientalistyczny” 2010,  nr 1-2, s. 30-40. 

Oman, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, Lublin; KUL, 2010, s. 578-579. 

Omar I kalif, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, Lublin: KUL, 2010, s. 579-580. 

Omar II kalif, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, Lublin: KUL, 2010, s. 580. 

Organizacje muzułmańskie w Europie, w: Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy, red. E. Firlit, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 103-119. 

Organizacje muzułmańskie w Polsce, w: Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy, red. E. Firlit, SGH, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 209-217. 

Osman kalif, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, Lublin: KUL, 2010, s. 897. 

Pakistan, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, Lublin: KUL, 2010, s. 1121-1122. 

Rola szkoły w kształtowaniu stosunku młodzieży do muzułmanów, „Bliski Wschód.Sspołeczeństwa – polityka – tradycje” 2010, nr 7, s. 194-203. 

Swój, Inny, Obcy. Wizerunek Arabów i Afrykanów w Polsce, (z U. Markowską-Manista), w: Studia nad wielokulturowością, red. D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2010,  s. 457-473. 

The NGO Sector in the Arab countries – an emerging social actor?, w: Transformation in Poland and the Southern Mediterranean, red. K. Żukrowska Warszawa: Poltext, 2010, s. 187-200. 

W walce o cyfrową godność – bliskowschodnie i muzułmańskie gry komputerowe, „Media – kultura – społeczeństwo” 2010, nr 5, s. 107-125. 

Wasta (klientelizm) a rozwój społeczno-gospodarczy w świecie arabskim, w: Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, red. K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz, Łódź: Ibidem, 2010, s. 255-270. 

Współczesne realia ekonomiczno-społeczne świata arabskiego a myśl Ibn Chalduna, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2010, nr 1-2, s. 223-239. 

Youth in Bahrain and Jordan: emerging social actor? (z S. Shomali), w: Dilemmas of Democracy in the Middle East. Cases from Turkey, Jordan and Egypt, red. K. Kościelniak, Kraków: UNUM Publishing House,  2010, s. 51-68. 

Znaczenie religii dla zachowania i rozwoju tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych – Tatarzy, (z M. Łyszczarzem), ekspertyza dla Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, nr 807/10A, 10.06.2010, s. 16.

2011 

Arabska Wiosna Ludów, w: Pomocnik Historyczny: Historia Arabów, „Polityka” 2011, s. 127-130. 

Arabska Wiosna niejedno ma imię. Instrukcja obsługi domina, „Liberté!” 2011, nr 8, s. 16-19. 

Aszura i Hosay – dwa oblicza szyickiego święta, w: Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Materiały do zajęć z edukacji globalnej, red. K. Górak-Sosnowska, U. Markowska-Manista, Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2011, s. 214-221. 

Indigenous and immigrant faces of Islam in Poland w: The Sociology of Islam: Secularism, Economy and Politics, ed. T. Keskin, Reading: Ithaca Press, 2011, s. 229-246. 

Konflikty i ich kategoryzacja, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, red. K. Żukrowska, Warszawa: IUSatTAX, 2011, s. 49-68. 

Między szari’atem a prawem zwyczajowym. Rozwiązywanie konfilktów w kulturze arabskiej, w: Romowie 2011. Życie na pograniczu, red. B. Weigl, M. Różycka, Warszawa: Academica, 2011, s. 185-191. 

Migracje zarobkowe w świecie arabskim, „Athenaeum. Polskie studia Politologiczne” 2011, nr 28, s. 128-145. 

Muslims in Europe – different communities, one discourse? Adding the Central and Eastern European perspective, w: Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam, red. K. Górak-Sosnowska, Warsaw: University of Warsaw, 2011, s. 12-26. 

Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam, (red.), Warsaw: University of Warsaw, 2011, 343 s. 

Мусульмане в Европе: различные сообщества, один дискурс? Анализ перспектив Центральной и Восточной Европы, „Ислам в современном мире” 2013, no. 1-2, [b.s.] 

Muzułmańska kultura konsumpcyjna, Warszawa: Wyd. Akademickie Dialog, 2011, 510 s. 

The Meaning of Deening. Muzułmański hip-hop w USA, „Kultura Współczesna. Teoria – interpretacje – praktyka” 2011, nr 1, s. 183-198. 

Transpłciowość w świecie islamu – między tradycją a współczesnością, „Przegląd Orientalitstyczny” 2011, nr 1-2, s. 86-98. 

V. Nasr, Forces of Fortune. The Rise of the New Muslim Middle Class and What It Will Mean for Our World, New York: Free Press, 2009, 256 s., (rec.), „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 1, s. 225-227.

2012 

At-Tahawwulat al-bunjawijja fi Bulanda wa-ar-Rabi al-Arabi, w: Al-Hiwar al-idżtima’i wa-alakat al-amal: at-tadżriba al-bulandijja, red. J. Gardawski, K. Pachniak, Warszawa: Katedra Arabistyki i Islamistyki UW i Katedra Socjologii Ekonomicznej SGH, 2012, s. 13-33. 

Branding Islam: muzułmańska odzież młodzieżowa, w: Islam w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów?, red. M. Widy-Behiesse, Warszawa: Wyd. Akademickie Dialog, 2012, s. 269-278. 

Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku, (red. z K. Pachniak), Łódź: Ibidem, 2012, 286 s. 

Co może muzułmanka?, „Dialog=pheniben” 2012, nr 7, s. 36-39. 

Czy islam może być cool? Muzułmańska kultura konsumpcyjna na Zachodzie, w: Nowoczesność. Europa. Islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia, red. S. Chazbijewicz, M. Turowski, K.Skarbek, Wrocław: Instytut Studiów nad Islamem, 2012, s. 169-180. 

Edukacja międzykulturowa a postawy wobec „Innych”, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011/2012, nr 4, s. 51-66. 

From Polish Muslims to Muslims in Poland: There and Back, w: Perceptions of Islam in Europe. Culture, Identity and the Muslim ‘Other’, eds. H. Yılmaz, Ç. Aykaç, London: I.B. Tauris, 2012, s. 107-124. 

Między islamem a permisywnością: przekraczanie granic heteronormatywności we współczesnej Malezji, w: Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich, (red.), Sopot: Smak Słowa, 2012, s. 137-149. 

Modlitwa w islamie, „Collectanea Theologica” 2009, nr 4, s. 131-133. 

Nieobecne i niewidoczne. Lesbijki w świecie islamu, w: Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich, (red.), Sopot: Smak Słowa, 2012, s. 99-110. 

Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Materiały do zajęć z edukacji globalnej, (red. z U. Markowska-Manista), Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012, 242 s. 

Poland, (z S. Łopatowskim, U. Markowską-Manista, M. Rynkowskim), w: Balancing Freedom, Autonomy and Accountability in Education, vol 2, ed. C. Glenn, J. de Groof, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2012, s. 399-416. 

Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich, (red.), Sopot: Smak Słowa, 2012, 304 s. 

Salat, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin: KUL, 2012, s. 102-103. 

Salmas, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin: KUL, 2012, s. 223. 

Samochód jako narzędzie protestu. Odmienne drogi Saudyjczyków i Saudyjek, w: Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku, red. K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak, Łódź: Ibidem,  2012,  s. 88-101. 

Sarba, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin: KUL, 2012, s. 293-294. 

The place of religion in education in Poland, w: Islam (Instruction) in State-Funded Schools. Country Reports, ed. G. Lauwers, J. de Groof, P. de Hert, Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 2012, s. 194-205. 

Wokół dżihadu, w: Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Materiały do zajęć z edukacji globalnej, red. K. Górak-Sosnowska,  U. Markowska-Manista, Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012, s. 59-65.

2013 

Bankowość muzułmańska, (z P. Masiukiewiczem), Warszawa: OW SGH, 2013, 249 s. 

Bliski Wschód i Afryka w warunkach kryzysu 2008+, w: Kryzys gospodarczy 2008+. Test dla stosowanej polityki, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 369-384. 

Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym?, red. R. Kusek, J. Sanetra-Szeliga, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2012, s. 267-289. 

Deconstructing Islamophobia in Poland. Story of an Internet group, Warszawa:  UW, 2014, 128 s. 

Does Poland Lie on the Mediterranean?, eds. R. Kusek, J. Sanetra-Szeliga, Kraków: International Cultural Centrum, 2012, s. 266-289. 

Does Warsaw Need a Mosque? Debates on Multi-Culturalism and National Identity in Poland, w: Rescripting Religion in the City. Migration and  Religious Identity in the Modern Metropolis, eds. J. Garnett, A. Harris, Surrey: Ashgate, 2013, s. 235-246. 

Dwa lata Arabskiej Wiosny – próba bilansu, (z J. Czerepem, R. Czuldą, T. Otłowskim, M. Tobołą, M. Woźniak), Warszawa: Fundacja Amicus Europae, 2013, 38 s. 

Kultura popularna na Bliskim Wschodzie,(red. z K. Pachniak), Warszawa: Difin 2013, 298 s. 

Kultura popularna na muzułmańskim Bliskim Wschodzie, w: Kultura popularna na Bliskim Wschodzie, (red. K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak), Warszawa: Difin, 2013, s. 17-29. 

Młodzi dla młodych. Organizacje pozarządowe w Jordanii, w: Świat arabski. Kultura i polityka, red. E. Machut-Mendecka, K. Pachniak, Warszawa: Wyd. Akademickie Dialog 2013, s. 189-198.

Między fitną a idyllą. Wirtualne społeczności polskich konwertytek na islam, Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania. Ksiega Jubileuszowa prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, (red. z A. Kozłowską), Warszawa: OW SGH, 2013, s. 53-70. 

Muzułmańscy superbohaterzy: „the 99” na tle innych komiksów, (z M. Moroz) w: Kultura popularna na Bliskim Wschodzie, red. K. Górak-Sosnowska, z K. Pachniak, Warszawa: Difin, 2013, s. 282-294. 

Perspectives on Muslim dress in Poland: A Tatar view, (z M. Łyszczarzem), w: Islamic Fashion and Anti-Fashion. New Perspectives from Europe and North America, eds. E. Tarlo, A. Moors, London: Bloomsbury,  2013, s. 93-104. 

Pułapka danych statystycznych, „Znak” 2013, nr 692, s. 16-21. 

Romans czy rodzina? Małżeństwo urfi a wyobrażenia o nim zachodnich turystek w Egipcie, (z M. Klimiuk), „InterAlia. Pismo poświęcone studiom queer” 2013, nr 8, s. 201-213. 

Stambuł, w: Encyklopedia katolicka, t. XVIII, Lublin: KUL, 2013, s. 22. 

Sudan. II. Religie tradycyjne, w: Encyklopedia katolicka, t. XVIII, Lublin: KUL, 2013, s. 399. 

Sulajmanija, w: Encyklopedia katolicka, t. XVIII, Lublin: KUL, 2013, s. 430. 

Sułtania, w: Encyklopedia katolicka, t. XVIII, Lublin: KUL, 2013, s. 430. 

Sydon. 1. Diecezja melchickokatolicka; 2. Diecezja maronicka, w: Encyklopedia katolicka, t. XVIII, Lublin: KUL, 2013, s. 502. 

Syria. II. Kościół katolicki – A. Kościół rzymskokatolicki, B. Kościoły unickie; III. Kościoły przedchalcedońskie i prawosławne, w: Encyklopedia katolicka, t. XVIII, Lublin: KUL, 2013, s. 596-597. 

Tadżykistan, w: Encyklopedia katolicka, t. XIX, Lublin: KUL, 2013, s. 190-191. 

Teheran, w: Encyklopedia katolicka, t. XIX, Lublin: KUL, 2013, s. 321-322.                                                                                                 

Timur, w: Encyklopedia katolicka, t. XIX, Lublin: KUL, 2013, [b.s.]. 

Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania. Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawskiej, (red. z A. Kozłowską), SGH, Warszawa 2013, OW SGH, 250 s. 

Trypolis, w: Encyklopedia katolicka, t. XIX, Lublin: KUL, 2013, s. 264-265. 

Tunezja. II Islam, w: Encyklopedia katolicka, t. XIX, Lublin: KUL, 2013, s.307-308. 

Turcja. III. Islam, w: Encyklopedia katolicka, t. XIX, Lublin: KUL, 2013, s. 317-318. 

Turkmenistan I. Islam, w: Encyklopedia katolicka, t. XIX, Lublin: KUL, 2013, s. 323-324. 

Tyr, w: Encyklopedia katolicka, t. XIX, Lublin: KUL, 2013, s. 400-401. 

Urmia, w: Encyklopedia katolicka, t. XIX, Lublin: KUL, 2013, [b.s.] 

Uzbekistan. II Islam, w: Encyklopedia katolicka, t. XIX, Lublin: KUL, 2013, [b.s.]

2015

Between Fitna and the Idyll, Internet forums of Polish female converts to Islam, “HAWWA. Journal of Women of the Middle East and the Islamic World” 2015, nr 3, s. 344-362.

Branding caliphate. ISIS, Al-Baghdadi i nowa era globalnego dżihadyzmu, „Politeja” 2015, nr 39, s. 187-220.

Celny strzał, „Polska zbrojna” 2015, nr 12, s. 77.

Demon islamizacji krąży nad Europą, Instytut Obywatelski, 8.01.2015, http://www.instytutobywatelski.pl/22781/komentarze/demon-islamizacji-krazy-nad-europa. 

Dlaczego trudno jest uczyć o świecie islamu?, „Trendy. Internetowe czasopismo edukacyjne” 2015, nr 1, s. 8-12.

Dziecko muzułmańskie w polskiej szkole, (z M. Nowaczek-Walczak), „Oświata Mazowiecka” 2015, nr 3, s. 8-10.

Egipskie subsydia żywnościowe – wymiar społeczny i polityczny, „Polityka społeczna” 2015, nr 1, s. 31-36.

Historia zatacza koło, „Polska zbrojna” 2015, nr 2, s. 97.

Integracja muzułmanów w Europie. Przypadek wyjątkowy? w: Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, red. K. Górak-Sosnowska, J. Łazor, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 83-102.

Intra-regional cooperation in the Southern Dimension of the ENP: challenges and opportunities, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2015, z. 4, s. 145-158.

Iran odzyskuje godność, Instytut Obywatelski, 17.07.2015, http://www.instytutobywatelski.pl/23869/komentarze/iran-odzyskuje-godnosc.

Islam. Słownik, (z M. Kochanowicz), „Kontynenty” 2015, nr 4, s. 2-5.

Jak rozwiązać problem uchodźców? Instytut Obywatelski, 25.09.2015, http://www.instytutobywatelski.pl/24149/komentarze/jak-rozwiazac-problem-uchodzcow.

Jihadi Cool: How Pop-Culture is used by Radical Islamists, w: New Actors and Issues in the Post-Arab Uprisings Period, red. J. Karakoç, D. Ersoy, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. 65–78.

Jihadi cool: popkultura w służbie dżihadyzmu, „Kultura – historia – globalizacja” 2015,  nr 17, s. 53-68.

Nagością w islam? Użycia i nadużycia ciała. Przypadek Femenu, w: Ciało w kulturze muzułmańskiej, red. K. Pachniak, M. Nowaczek-Walczak, Warszawa: Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 131–140.

Obraz egipskich kobiet pracujących, w: Kobieta w kulturze i literaturze Egiptu, red. K. Pachniak, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2016, s. 119–130.

Obywatelki czy ofiary? Egipcjanki a Rewolucja 25 stycznia, w: Kobieta w kulturze i literaturze Egiptu, red. K. Pachniak, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2016, s. 193–208.

Palestyna, w: Muzułmanie, Wydział informacji o krajach pochodzenia, Warszawa: Urząd ds. Cudzoziemców, 2015, s. 35-54.

Przestępstwa motywowane nienawiścią wobec muzułmanów, w: Formy dyskryminacji i metody jej zwalczania. Przewodnik dla organów ścigania, Warszawa: Otwarta Rzeczpospolita, 2015, s. 45-54.

The geopolitics of the ENP: from Tahrir to Minsk, (z Tomaszem Stępniewskim), “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2015, z. 4, s. 61-74.

Turkish influences in Islam of Polish-Lithuanian Tatars, w: Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut, t. 5, red. M. Kafkasyali, Ankara: TIKA, 2016, s. 473–494.

Wielość Arabskich Wiosen. Próba typologii, w: Arabska Wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 r., red. K Górak-Sosnowska, Sopot: Smak Słowa, 2016, s. 12–25.

Wizerunki kobiet sukcesy w świecie arabskim, „Kobieta i biznes” 2015, nr 4, s. 3-11.  Images of career woman in the Arab world, „Kobieta i biznes” 2015, nr 4, s. 32-40.

2016

Arabska Wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 roku, (red.), Sopot: Smak Słowa, 2016, 340 s.

Book review, Islamist Terrorism in Europe: A History, written by Peter Nesser, “Journal of Muslims in Europe" 2016, nr 1-3, s. 280-282.

Book review, Making European Muslims: Religious Socialization among Young Muslims in Scandinavia and Western Europe, edited by Mark Sedgwick, “Journal of Muslims in Europe” 2016, nr 1-3, s. 277-279.

Islam. Słownik, współautor: Maciej Kochanowicz, „Kontynenty” 2016, nr 1, s. 24-25.

Islamophobia without Muslims? The case of Poland, “Journal of Muslims in Europe” 2016, vol. 5, issue 2, s. 190–204.

Kryzys migracyjny z 2014+ a europejski system socjalny. Czy istnieje związek?, „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka” 2016, nr 4, s. 107–121.

Między romansem a orientalizmem. Tysiąc i jedna opowieść o miłości, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2016, nr 1, s. 69-90.

Muzułmanie a europejska tożsamość socjalna, “Przyszłość: świat – Europa – wyzwania” 2016, nr 4, s. 69-83.

Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, (red. z J. Łazorem), Warszawa, OW SGH, 2016, s. 174.

Religijni i niepoczytalni? Terroryzm muzułmański w świetle badań psychologicznych, „Kultura – historia – globalizacja” 2016, nr 20, s. 81-96.

Rozmowy o islamie, (z W. Cegielskim), Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2016, 248 s.

The socio-cultural dimension of the Southern Partnership: contingencies and prospects, “Yearbook of the Institute of East-Central Europe” 2016, nr 14, s. 107–119.

Turcja szachuje Zachód, Instytut Obywatelski, 22.07.2016, http://www.instytutobywatelski.pl/25942/komentarze/europa-i-swiat/turcja-szachuje-zachod.

Wielokulturowość. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w kontekście problemu uchodźców w Europie. Czy istnieje związek?, „Kultura Enter” 2016, nr 71, http://kulturaenter.pl/article/wielokulturowosc-mniejszosci-narodowe-i-etniczne-w-polsce-w-kontekscie-problemu-uchodzcow-w-europie-czy-istnieje-zwiazek/.

Zderadykalizować dżihadystę? Doświadczenia czterech państw muzułmańskich, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2016, nr 10, s. 110–123.

2017

Katar: kto bogatemu zabroni? (z. J. Danecki), Magazyn Świąteczny „Gazeta Wyborcza” 2017, nr 134, s. 18-19.

Kłopoty z deradykalizacją, w: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne, red. K. Liedel, P. Piasecka, Warszawa: Difin, 2017, s. 166–183.

Sport w świecie islamu – między tradycją a religią, w: Sport w świecie islamu. Religia – rozrywka – polityka, red. K. Górak-Sosnowska, Sopot: Smak Słowa, 2017, s. 13–28.

Sport w świecie islamu. Religia – rozrywka – polityka, (red.), Sopot: Smak Słowa, 2017, s. 187.

Uchodźcy syryjscy w państwach Bliskiego Wschodu: wyzwania dla Jordanii, Libanu i Turcji, „The Review of European Affairs” 2017, nr 1, z. 1, s. 41-56.

W imię dobra wspólnego. Maslaha w muzułmańskim prawie i polityce, “Historia i Polityka” 2017, nr 19, s. 9-24.