Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Romuald Holly

 
​​Bibliografia

2008

Diagnostyczne badania laboratoryjne w polskim systemie ochrony zdrowia, „Polityka Zdrowotna – Health Policy” 2008/2009, t. VII, Diagnostyczne badania laboratoryjne w systemie ochrony zdrowia, red. R. Holly, s. 7-8.

„Polityka Zdrowotna – Health Policy” 2008/2009, t. VII, Diagnostyczne badania laboratoryjne w systemie ochrony zdrowia, (red.), 98 s.

Poszukiwanie wyznaczników cen ubezpieczeń komunikacyjnych, w: Cena ubezpieczenia komunikacyjnego. Czynniki, trendy, strategie, red. K. Ortyński, Warszawa: PIU, 2008, s. 7-14.

Strategia ekspansji komercyjnego zakładu ubezpieczeń na rynku ubezpieczeń zdrowotnych, Warszawa: KIU, 2008, 78 s., (publikacja elektroniczna – CD-R).

Ubezpieczenie według potrzeb, „Med-info” 2008, nr 11, s. 32-34.

Warunki konieczne wprowadzenia prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, w: Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia, red. T. Szumlicz, Warszawa: PIU, 2008, („Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2008, wyd. specjalne), s. 69-71.

Zmiana społeczna w ochronie zdrowia w Polsce – czyli o reformie jakiej potrzebujemy, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2008, z. 5, s. 55-68.

2009

Esej o przywództwie Profesora Romana Głowackiego, w: Ekonomia – etyka – organizacja, red. G. Karasiewicz, Warszawa: Wydział Zarządzania UW, 2009, s. 24-29.

Największa ubezpieczeniowa „wpadka” roku 2008 i największe wyzwanie polskiego systemu ubezpieczeń, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2009, nr. 3, s. [brak]

Ogólnopolskie badanie szpitali publicznych w latach 2005-2006 – wybrane statystyki, (z D. Cichońską, E. Gabrysiem, Z. Marcinkiewiczem, w: Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa, red. R. Holly, J. Suchecka, Łódź–Warszawa: UMwŁ, KIU, 2009, s. 269-292.

Rynek świadczeń zdrowotnych i usług medycznych w Polsce – perspektywy i kierunki rozwoju, Warszawa: KIU, 2009, 171 s., (publikacja elektroniczna – CD-R).

Słowo wstępne o kształtowaniu się nowej tożsamości polskich szpitali publicznych, w: Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa, red. R. Holly, J. Suchecka, Łódź–Warszawa: UMwŁ, KIU, 2009, s. 7-11.

Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa, (red. z J. Suchecką), Łódź–Warszawa: UMwŁ, KIU, 2009, 367 s.

Szpital publiczny w systemie ochrony zdrowia, w: Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa, red. R. Holly, J. Suchecka, Łódź–Warszawa: UMwŁ, KIU, 2009, s. 13-44.

Znaczenie kluczowych terminów i pojęć, (z D. Cichońską, E. Gabrysiem, Z. Marcinkiewiczem, J. Suchecką, S. Nieszporską), w: Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa, red. R. Holly, J. Suchecka, Łódź–Warszawa: UMwŁ, KIU, 2009, s. 293-316.

2010

O polskim rynku usług medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych w okresie „preindustrialnym”, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 69-90.

Cтрахование в системах здравоохранения cтран Центральной и Восточной Европы, „Финансовые Yслуги” 2010, нет. 1-2, s. 10-14.

2011

III filar to proteza, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2011, nr 44, s. 5.

Foreword, (z J. Scheres, Y. Jorens), „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2011, t. VIII/I, Risk Adjustment in Health Care Systems: Opportunities and Challenges, red. R. Holly, s. 5-6.

„Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2011, t. VIII/I, Risk Adjustment in Health Care Systems: Opportunities and Challenges, (red.), 169 s.

Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2011, t. IX, Zarządzanie zmianą społeczną w ochronie zdrowia w Polsce, cz. 1, (red.), 159 s.

Loss of helth as a subject of insurance, (z D. Cichońską), w: The successes and defeats of health insurance on emerging markets in Central and Eastern European countries – looking for the right way, cz. 1, red. R. Holly, Kijev: National Med. U. of Kiev. Med. U. of Łódź, 2011, s. 3-9, (publikacja elektroniczna – CD-R).

O doktrynalnych założeniach produktu ubezpieczeniowego i algorytmu likwidacji szkody, w: Kompensacja szkód. Nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe, red. K. Ludwichowska, Warszawa: Poltext, 2011, s. 233-248.

O zarządzaniu zmianą w ochronie zdrowia i o ubezpieczeniu zdrowotnym – w świetle doktryny zdrowego rozsądku, „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2011, t. IX, Zarządzanie zmianą społeczną w ochronie zdrowia w Polsce, cz. 1, red. S. Holly, s. 17-33.

Risk Adjustment as a principle and a tool of the social change in Health Care System: from „passive” to „active” adjustment, (z K. Michelsenem), „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2011, t. VIII/I, Risk Adjustment in Health Care Systems: Opportunities and Challenges, red. R. Holly, s. 7-21.

Risk Adjustment jako zasada i narzędzie zmiany społecznej w systemie ochrony zdrowia – od „pasywnej” do „aktywnej” korekty ryzyka, (z K. Michelsenem), skrót artykułu z t. VIII/I, „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2011, t. IX, Zarządzanie zmianą społeczną w ochronie zdrowia w Polsce, cz. 1, red. S. Holly, s. 103-111.

Rola i miejsce dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia, w: The successes and defeats of health insurance on emerging markets in Central and Eastern European countries – looking for the right way, cz. 1, Kijev: National Med. U. of Kiev. Med. U. of Łódź, 2011, s. 30-37, (publikacja elektroniczna – CD-R).  

Słowo wstępne – o potrzebie teorii zabezpieczeń społecznych oraz o zarządzaniu strategicznym i zarządzaniu operacyjnym zmianą społeczną w ochronie zdrowia, „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2011, t. IX, Zarządzanie zmianą społeczną w ochronie zdrowia w Polsce, cz. 1, red. S. Holly, s. 7-9.

Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem sportów ekstremalnych (na przykładzie paralotniarstwa), (z A. Chmielewską), w: Studia Ubezpieczeniowe. Zarządzanie rykiem i finansami, red. J. Lisowski, Poznań: UE, 2011, s. 35-49.

The development of the private health insurance and medical services market in Poland in the years 2005-2010, (z M. Szczepaniak), „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2011, t. VIII/I, Risk Adjustment in Health Care Systems: Opportunities and Challenges, red. R. Holly, s. 111-120.

The successes and defeats of health insurance on emerging markets in Central and Eastern European countries – looking for the right way, cz. 1, (red.), Kiev: National Med. U. of Kiev. Med. U. of Łódź, 2011, 97 s., (publikacja elektroniczna – CD-R).

Typology of health insurance. Types of health insurance: a relevance criteria of their identification and selection, w: The successes and defeats of health insurance on emerging markets in Central and Eastern European countries – looking for the right way, cz. 1, red. R. Holly, Kiev: National Med. U. of Kiev. Med. U. of Łódź, 2011, s. 10-13, (publikacja elektroniczna – CD-R).

Ubezpieczenia zdrowotne na polskim rynku ubezpieczeniowym na przełomie roku 2010 i 2011, Warszawa: KIU, 2011, 399 s., (publikacja elektroniczna – CD-R).

Wprowadzenie, „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2011, t. IX, Zarządzanie zmianą społeczną w ochronie zdrowia w Polsce, cz. 1, red. S. Holly, s. 7-9. 

2012

„Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2012, t. X, Zarządzanie zmianą społeczną w ochronie zdrowia w Polsce, cz. 2, (red.), 150 s.

„Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2012, t. XI, Profilaktyka, diagnostyka, prewencja w polskim systemie ochrony zdrowia, (red. z H. Owczarkiem), 120 s.

Kształtowanie się rynkowej oferty prywatnych usług medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w latach 2005-2010, (z M. Szczepaniak), „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2012, t. X, Zarządzanie zmianą społeczną w ochronie zdrowia w Polsce, cz. 2, red. S. Holly, s. 57-69.

O zarządzaniu zmianą w ochronie zdrowia i o ubezpieczeniu zdrowotnym – w świetle doktryny zdrowego rozsądku, w: Kierunki zmian w polskim systemie ochrony zdrowia – pożądane i realnie możliwe, Warszawa: NIZP-PZH. KIU, 2012, s. 3-19, (publikacja elektroniczna – CD-R). 

O ubezpieczeniu i polityce zdrowotnej w zarządzaniu zmianą w ochronie zdrowia, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2012, nr 15, s. 24.

Parametry dostępności świadczeń zdrowotnych jako kryteria efektywności zarządzania ochroną zdrowia (na przykładzie wybranych chorób nowotworowych), (z M. Matusiak), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2012, t. XIII, z. 15, Problemy zarządzania, red. J.D. Antoszkiewicz, M. Dębski, s. 303-319. [Także w: Strategia ochrony zdrowia i polityka zdrowotna w województwie łódzkim na lata 2014-2020. Ekspertyza dla wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, red. R. Holly, Łódź: UMwŁ, KIU, 2012, s. 173-188.]

Pielęgniarstwo w systemie zarządzania opieką zdrowotną. Nowe wyzwania, nowe możliwości, (red. z M. Majchrzak-Kłokocką), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIII, z. 11, Pielęgniarstwo w systemie zarządzania opieką zdrowotną. Nowe wyzwania, nowe możliwości, 264 s.

Produkt ubezpieczenia zdrowotnego jako instrument zarządzania efektywnością realizacji celów przedsiębiorstw rynku ochrony zdrowia, (z K. Chudzik, E. Skibińską), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2012, t. XIII, z. 15, Problemy zarządzania, red. J. Antoszkiewicz, M. Dębski, s. 289-302. [Także w: Strategia ochrony zdrowia i polityka zdrowotna w województwie łódzkim na lata 2014-2020. Ekspertyza dla wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi], red. R. Holly, Łódź: UMwŁ, KIU, 2012, s. 189-217.]

Świadczenia zdrowotne w ramach produktowej oferty rynkowej działających w Polsce zakładów ubezpieczeń „na życie”, (z M. Chruściel), w: Strategia ochrony zdrowia i polityka zdrowotna w województwie łódzkim na lata 2014-2020. Ekspertyza dla wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, red. R. Holly, Łódź: UMwŁ, KIU, 2012, s. 218-245.

Ubezpieczenia zdrowotne na polskim rynku ubezpieczeniowym, KIU, Warszawa 2012, (publikacja elektroniczna – CD-R).

Ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia, „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2012, t. X, Zarządzanie zmianą społeczną w ochronie zdrowia w Polsce, cz. 2, red. S. Holly, s. 7-26.

Wprowadzenie, „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2012, t. X, Zarządzanie zmianą społeczną w ochronie zdrowia w Polsce, cz. 2, red. S. Holly, s. 5-6.

2013

Appraisal Of Supplying Inhabitants With Medical Health Services Financed By Public Resources – Taking Łódź Province as an Example, (z D. Cichońską), „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2013: t. XIII/III, Territorialization of Health Politics and Policy, (red. R. Holly), s. 39-64.

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne w Polsce. Nowa perspektywa, „Menedżer Zdrowia”, 2013, nr 7, s. 38-46.

Jak przełamać 20-letni impas w rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych?, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2013, nr 48, s. 3-4.

„Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2013, t. XIII/II, Prophylaxis, diagnostics, prevention in health care system – the Polish perspective, (red. z. H. Owczarkiem), 142 s. 

„Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2013, t. XIII/III, Territorialization of Health Politics and Policy, (red.), 151 s.

Nowa perspektywa, „Menedżer Zdrowia” 2013, nr 7, s. 38-45.

Regionalization of health care in Poland and other European countries – who, and what, really benefits from it?, „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2013, t. XIII/III, Territorialization of Health Politics and Policy, red. R. Holly, s. 5-11.

Ubezpieczenie w organizacji ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa: KIU, 2013, 399 s.

Zarządzanie ryzykiem – czyli czym?, w: Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy, red. W. Sułkowska, Warszawa: Difin, 2013, s. 15-26.

2014

“ICONS” – Insurance contracts as an opportunity for the new social security systems. Redefining ICONS and looking for new guarantees of welfare states, „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2014, t. XIV/IV, Regionalization of Health Politics and Policy, vol. 2, (red. D. Cichońska, R. Holly), s. 73-84.

„Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2014, t. XIV/IV, Regionalization of Health Politics and Policy, vol. 1, (red. z D. Cichońską), 92 s.

„Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2014, t. XV/V, Regionalization of Health Politics and Policy, vol. 2, (red. z D. Cichońską), 98 s.

Regional strategy of health care and health policy – challenges and dilemmas, „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2014, vol. 1, t. XIV/IV, Regionalization of Health Politics and Policy, (red. D. Cichońska, R. Holly), s. 7-11.

2015

O pokryciu ryzyka w działalności przedsiębiorstw średnich, małych i mikro przez rynkową ofertę produktową zakładów ubezpieczeń, banków i firm abonamentowych, w: Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów, red. I. Jędrzejczyk, Warszawa: OW Edward Mitek, 2015, s. 316-322.

Opinie na temat pokrycia ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstw średnich, małych i mikro przez ubezpieczeniową ofertę produktową w Polsce i innych wybranych krajach – Francja, Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, USA, (z K. Kędzior), w: Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów, red. I. Jędrzejczyk, Warszawa: OW Edward Mitek, 2015, s. 339-348.

Planowanie regionalnej strategii. Konceptualizacja, metodologia badań, ocena dostępnych danych źródłowych (na przykładzie regionu łódzkiego), (red.), e-monografia (CD-R), Warszawa-Łódź: KIU, 374 s.

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach średnich, małych i mikro w Polsce, (red.), e-monografia (CD-R), Warszawa-Łódź: KIU, 2015, 310 s.

Vital and key issues in risk management, insurance and the organization and financing of health care in the view of competent judges selected from the most important stakeholders of the polish healthcare system (survey report), „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2015, t. XVI/VI, s. 7-19.

Causes of low effectiveness of cancer care in Poland according to oncologists and public health experts (z C. Głogowski), „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2015, t. XVI/VI, s. 85-102.

About prioritization as a remedy to the inefficiency of the polish healthcare system (O priorytetyzacji jako remedium na niewydolność polskiego systemu ochrony zdrowia), „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2015, t. XVII/VII, s 5-8.

The need for changes in oncology – the results of in-depth interviews with leading experts in oncology and healthcare management (Potrzeby zmian w onkologii – wyniki wywiadu pogłębionego z wiodącymi ekspertami w onkologii i zarządzaniu ochroną zdrowia), (z C. Głogowski) „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2015, t. XVII/VII, s. 37-48.

Badanie jakości szpitalnych świadczeń zdrowotnych w województwie łódzkim – metoda i wyniki (z A. Rybarczyk-Szwajkowska, D. Cichońska), w: Organizacja i zarządzanie w opiece zdrowotnej – wybrane aspekty, red. J. Krakowiak, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2015, t. XVI, z. 10, s. 7-19.

2016

Regionalizacja polityki zdrowotnej w Polsce, (red.), Warszawa: KIU, 2016, 327 s.

Regionalizacja polityki zdrowotnej – czym jest i czemu służy, w: Regionalizacja polityki zdrowotnej w Polsce, red. R. Holly, Warszawa: KIU, 2016, s. 7-11.

O projektowaniu badań nad regionalizacją strategii ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, w: Regionalizacja polityki zdrowotnej w Polsce, red. R. Holly, Warszawa: KIU, 2016, s. 13-22.

Zaopatrzenie w świadczenia zdrowotne – metodologia, analiza źródeł informacji (z D. Cichońska), w: Regionalizacja polityki zdrowotnej w Polsce, red. R. Holly, Warszawa: KIU, 2016, s. 97-130.

Projektowanie regionalnej strategii ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej – wyzwania i dylematy, w: Regionalizacja polityki zdrowotnej w Polsce, red. R. Holly, Warszawa: KIU, 2016, s. 273-289.

Postrzeganie jakości szpitalnych świadczeń zdrowotnych przez kadrę zarządzającą szpitali publicznych (z A. Rybarczyk-Szwajkowska, D. Cichońska), „Medycyna Pracy” 2016, nr 3, s. 365-373.

Ocena stopnia zabezpieczenia ryzyka starości przez pensjonariuszy wybranych domów opieki w Polsce i w Belgii, (z D. Cichońska, B. Gruda, A. Rybarczyk-Szwajkowska, A. Rzeźnicki, J. Krakowiak), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, t. XVII, z. 10, cz. 3, s. 9-21.

Wpływ certyfikatu jakości na zakażenia szpitalne w podmiotach leczniczych w województwie łódzkim, (z A. Rybarczyk-Szwajkowska, P. Nowak, D. Cichońska), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, t. XVII, z. 10, cz. 3, s. 23-33.

Priorytetyzacja jako koncepcja zarządzania zmianą w ochronie zdrowia (Prioritatization as a concept of change in healthcare management), „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2016, t. XVIII/VIII, s. 5-40.

Looking for reasons of insurance cover gap in SME’s activity, (z K. Kędzior), “Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 4, s. 33-52.

Self-insurance as formula for risk management – a new perspective, (z E. Greszta), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 4, s. 53-66.

Concept of an efficient healthcare system (Koncepcja sprawnego systemu ochrony zdrowia), „Journal of Health Policy, Insurance and Management” 2016, t. XIX/ IX, s. 5-40.

Optymalizacja organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce – projekt zmian na przykładzie onkologii (Optimization of the polish healthcare system organization - a draft change proposal - an example of oncology), (z C. Glogowski), „Journal of Health Policy, Insurance and Management” 2016, t. XIX/IX, s. 51-71.

2017

Captive as an insurance formula for risk management: advantages and disadvantages, (z E. Greszta) “Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics” 2017, nr 2(191), s. 17-22.

Rola usług finansowych w działalności firm średnich, małych i mikro w Polsce – faktyczna i postrzegana przez przedsiębiorców, (z D. Cichońska, A. Rybarczyk-Szwajkowska, K. Kędzior), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, t. XVIII, z. 10, cz. 3.

Looking for effectiveness and efficiency for health care systems in Poland and Ukraine – the leading issues and main fields of RE&D activity, Working Paper, Ministrstwo Zdrowia Ukrainy, 2017, 14 s.