Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Piotr Jachowicz

 
​​Bibliografia

2008 

G-8 i kraje rozwijające się – kontrowersje i współpraca, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 279-292. 

Reformy górnictwa w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Porównania i konkluzje, (z J. Siewierskim), w: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. W. Morawski, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 283-289. 

Upadek górnictwa węglowego w Wielkiej Brytanii, w: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. W. Morawski, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 223-243.

2009 

Kronika szczytów G-7/G-8, (z W. Morawskim), Warszawa: KiW, 2009, 375 s.

Kryzysy energetyczne w latach 1973-1986, w: Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, red. J. Kaliński, M. Zalesko, Białystok: UwB, Białymstoku, 2009, s. 166-184.

Wielki Kryzys, szoki naftowe i obecny kryzys finansowy: próba analizy porównawczej, w: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. J. Osiński, S. Sztaba, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 11-31.

2010

Kryzys finansowy w Wielkiej Brytanii w latach 2007-2009, w: Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 67-82. 

2011

Co pozostało z rewolucji monetarystycznej Margaret Thatcher, w: Koniunktura gospodarcza a narodziny, wzrost i upadek wielkich doktryn ekonomicznych, Księga pamiątkowa w 50-lecie śmierci profesora Andrzeja Grodka, red. J. Łazor, W. Morawski, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 113-122.

Kapitalizm angielski, w: Oblicza kapitalizmu, red. P. Jachowicz, S. Sztaba, Warszawa: CDiEG SGH, 2011, s. 85-111.  

Oblicza kapitalizmu, (red. z S. Sztabą), Warszawa: CeDoEG SGH, 2011,  247 s.

Polska w kryzysie zadłużeniowym, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 3, s. 89-104.

2012

Czy David Cameron idzie w ślady Margaret Thatcher?, w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 199-209. 

Ewolucja światowego systemu walutowego w latach 1913-1973, w: Kapitalizm czy kapitalizmy. Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 499-520.

Kryzys i polityka gospodarcza w Wielkiej Brytanii w latach 30. XX w. oraz obecnie, w: Kryzys gospodarczy 2008+.Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 43-59.

The Energy Crisises 1973-1986, w: From the Great Depression to the Global Financial Crisis (1929-2009), eds. J. Kaliński, M. Zalesko, Bialystok: Bialystok University Press, Białystok 2012, s. 123-133.

2013

W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej, (red.), Warszawa: OW SGH, 2013, 202 s.

Zasilanie zewnętrzne. Zadłużenie zagraniczne państw socjalistycznych, w: W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej, red. P. Jachowicz, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 125-146.  

2014

Ewolucja międzynarodowej roli funta szterlinga 1914-1972, w: Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji, red. J. Łazor, W. Morawski, Wrocław: Gajt, 2014, s. 45-59.

Funt szterling i brytyjska polityka pieniężna w latach 1945-2010, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014, nr 2, s. 147-167.

Państwo a kryzysy finansowe. Przyczynek do ustaleń międzynarodowych konferencji ekonomicznych (1922-1992), w: Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 171-187.

2015

Sektor państwowy w gospodarce brytyjskiej w drugiej połowie XX wieku, w: Polityka publiczna w Polsce: priorytety i wyzwania, red. J. Osiński, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2015, s. 139-168.​